Hållbarhetsprofilen är viktig för limtillverkaren EOC

PUBLICERAD: 21 oktober 2022
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi har verkligen full fokus på hållbarhet”, säger Ria Creve och gör tummen upp.|”En jobbig faktor just nu är logistiken, vi får lägga mycket jobb på den, både för att få råvaror till oss själva och för att kunna leverera till kund i tid”, konstaterar Claes Söderqivst.

(Advertorial)
En viktig och avgörande produkt i wellpapp- och kartongindustrin är lim. Lim gör det ”tysta” jobbet, inte många som inte jobbar i dessa industrier tänker på det. En ledande leverantör av vattenbaserat lim till den fiberbaserade industrin i Europa är EOC, som även producerar hotmelt, och som på Scanpack 2022 marknadsförde sin hållbarhetsprofil.

Vi tog ett samtal om hållbarhet och om marknaden i stort med Claes Söderqvist som ansvarar för den nordiska marknaden samt Baltikum och med Ria Creve som tidigare var chef för R&D och numera är produktchef på företaget.

EOC Group har tretton produktions- eller försäljningsenheter på den globala marknaden. En gång i tiden, år 1948, startades företaget som tillverkare av skum till madrasser, nu tillverkas lim, bindemedel, beläggningar och ytmedel till en rad applikationer och industrier. HK finns i Belgien.

Vi har verkligen fokus på hållbarhet”. Det är ett statement som Ria Creve slår fast direkt i vårt möte.

Vi måste som kemiföretag se till att vi gör allt för säkra miljön för framtiden och våra barn och att vi gör det genom att utveckla hållbara produkter”, lägger hon till.

Vi ser kontinuerligt över allt för att ha så liten miljöpåverkan som möjligt och har uppsatta nya mål att nå inte minst inom hållbarhet till år 2030. Det handlar inte bara om insatsvaror till våra produkter, det handlar lika mycket om frågor som energi, vi har vindkraftverk och solpaneler och vi letar hela tiden efter att göra förändringar i processerna, till exempel genom att återvinna restmaterial i produktionen eller genom att återvinna processvattnet.

Våra limmer är vattenbaserade och de flesta är återvinningsbara, så där är vi redan rätt hållbara men man kan alltid göra mer. Att hitta och använda biobaserade råmaterial är ett spår naturligtvis, men det är inte alltid enkelt.
Vi jobbar med leverantörer för att till exempel kunna använda återvunna eller biobaserade mjukgörare.

Vi har helt biobaserade produkter mot speciella användningsområden, men de biobaserade materialen fungerar inte i alla lägen. Vi har bra koll på vad som finns och vad som är möjligt. Ska vi köra biobaserat eller jobba med massbalans?”, frågar sig Ria Creve.

Biobaserade material och hållbarhet är den stig vi måste följa och vi har utvecklingsprojekt tillsammans med större kunder där vi försöker utveckla produkter för framtiden. Samtidigt måste man inse att det är polymerer vi har som bas.

Det är helt enkelt ändå mer hållbara lösningar som gäller inför framtiden hos EOC. En målsättning är att kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt. Biobaserade material är OK säger Ria Creve, så länge industrin tillåter och vill ha dem, man ska veta att egenskaperna ibland skiljer sig från de vanliga polymerbaserade limmerna. Det finns intressanta biomaterial på marknaden men ibland finns de inte i industriell skala, med andra ord måste vi söka efter biomaterial eller hållbara råmaterial som finns i tillräckliga volymer.

Kostnadsökningar på råvaror

”En jobbig faktor just nu är logistiken, vi får lägga mycket jobb på den, både för att få råvaror till oss själva och för att kunna leverera till kund i tid”, konstaterar Claes Söderqivst.

Det vattenbaserade lim som EOC tillverkar, PVAC, har vinylacetatmonomer, VAM, och PVOH (polyvinylakohol) som huvudingredienser, två råvaror som stigit rejält i pris under pandemiåren. Tidigare låg det genomsnittliga priset på VAM på mellan ettusen och ettusen etthundra euro per ton, när det toppade var det uppe på nära tretusen sjuhundra euro. Till detta kom en av EU beslutad antidumpningsskatt på PVOH på import från Kina, där stora mängder kommer från. Priset på VAM har sjunkit något litet enligt Claes Söderqvist men ligger i princip kvar på den höga nivån.

Skatten skapade importproblem och en obalans på marknaden, det finns tillverkare av PVOH i Europa men inte i tillräckliga mängder”, säger han. ”Skatten är nog det nya normala, men förhoppningsvis kommer priserna på VAM att gå ned lite mer men till de tidigare nivåerna har jag svårt att se att det ska sjunka.

Under pandemin var det högtryck i förpackningsindustrin och efterfråga på lim var stor. Samtidigt var det extremt svårt att få tag på råvaror och det påverkade priset ut till kund. Nu finns det mer råmaterial på marknaden och efterfrågan har som vanligt sjunkit något under sommaren, men de tär så snabba svängningar nu så det är svårt att spå inför framtiden, enligt Claes Söderqvist.

Prisfrågan var ett stort diskussionsämne gentemot kunderna i början, och en del ville inte göra affär, men snart insåg de att det inte fanns billigare och bättre alternativ. Nu förstår de flesta läget, som fortfarande är allvarligt, och det blir inte lika mycket diskussion.

Mindre mängd lim?

Ett sätt att hålla nere kostnader och att bli mer hållbar är att använda mindre mängd lim till samma applikation, men det finns gränser för hur lite man kan använda. Lim som ger mindre förbrukning är dessutom högkvalitativa och därmed dyrare.

Limmet består av vatten och fasta partiklar och att lägga något med vatten på papper är inte optimalt. Kan man använda mindre mängder är det så klart bra ur många synvinklar. Många kunder förstår detta. De som är riktigt kunniga inser att om du kan lägga några gram mindre per kvadratmeter kan du öka hastigheten på produktionen, det är faktiskt nästa det enda du kan göra för att få upp hastigheten.

Det är de högkvalitativa limmerna som drabbats mest av prishöjningarna. Det finns kunder som inser fördelarna med dem och är villiga att ta kostnaden. Använder du mindre mängd lim kan du få ett bättre slutresultat.

Logistiken ställer krav

Mer problematiskt idag är logistiken, både vad det gäller inkommande råvaror och leveranser av färdiga produkter ut till kund. Det saknas IBC-behållare, lastbilar, chaufförer och tåg och planerade leveranser kan ändras med mycket kort framförhållning.

Vi jobbar stenhårt med logistiken och kunderna ska inte behöva oroa sig, det är mer ett problem för oss, men vi uppmanar dem att ha ett litet ”krislager” om en leverans blir försenad några dagar. Vi har skapat ett leveranssystem åt dem som de kan använda för att alltid se till att de har lim.

Text och foto: Bo Wallteg

Läs vidare

Nyckeln till hållbar lönsamhet sitter i detaljerna

Rakelstål är en liten, men central del av tryckprocessen och spelar en viktig roll i de ökande kraven på produktivitet och hållbarhet säger PrimeBlade.
Nano_Ix

Stansar från Eterna ökade Moltzaus produktivitet kraftigt

Den norska kartongkonverteraren Moltzau Packaging kan räknas in bland de modernaste produktionsenheterna i Skandinavien.
moltzau-plattform-utvald

Piab tappar inte greppet – tillväxten är stark

Att inte tappa greppet är en målsättning för Piab, som är specialiserade på grip-, lyft- och förflyttningsapplikationer, mm.
advertorial-piab-utvald

Craemer ger säker logistik inom förpackningsindustrin

Craemer Group har utvecklat hållbara och robusta lastpallar, pallboxar och containrar som ger skydd åt produkter i (intra-)logistiken.
craemer-01-utvald-utan-advstrip

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx