Nyckeln till hållbar lönsamhet sitter i detaljerna

PUBLICERAD: 13 januari 2023
UPPDATERAD: 31 januari

|För att klara omställningen behöver vi gemensamma strategier och arbeta tillsammans. Vi gör vad vi kan för att inte vara den svaga länken i kedjan, vi ska vara en självklar del av förändringen, säger Jimmy Nyström.

Rakelstål är en liten, men central del av tryckprocessen och spelar en viktig roll i de ökande kraven på produktivitet och hållbarhet som måste kunna kombineras med lönsamhet. Den globalt ledande svenska tillverkaren av rakelstål, PrimeBlade Sweden AB, menar att det är fullt möjligt att klara kraven genom att ha fokus på varje länk i kedjan.

Förpackningsbranschen står inför en genomgripande förändring och alla aktörer behöver ställa om. Lösningar behöver kroka i varandra för att konsumenten ska känna sig trygg med att slutprodukten uppfyller deras förväntan. Alla som är verksamma i branschen är en del av problemet och måste ta ansvar för att bidra till lösningen, konstaterar man på PrimeBlade.

Förändringsresa på många plan

I tryckbranschen ökar kraven på högre hastigheter, serierna blir kortare och leveranserna måste ske snabbare. Multifärgstryck med mycket små feltoleranser har blivit standard och efterfrågas allt mer. Dessutom tillkommer övergången från sprit- till vattenbaserade färger, något som precis har kommit i gång på många håll i världen. I Europa är denna transformering nästan helt genomförd och PrimeBlade har lärt sig mycket av denna process.

”Miljöaspekten är en del av hållbarheten, men lika viktigt för vår överlevnad är att slutprodukten blir ekonomiskt hållbar”, säger Jimmy Nyström, marknadschef på PrimeBlade Sweden.

”Ett produktionsstopp är kostsamt ur flera perspektiv. Spillet av värdefullt material ökar, tiden när ingenting produceras är dyr och personalen får använda sin tid till annat än att öka produktiviteten”.

För att klara omställningen behöver vi gemensamma strategier och arbeta tillsammans. Vi gör vad vi kan för att inte vara den svaga länken i kedjan, vi ska vara en självklar del av förändringen, säger Jimmy Nyström.

 

Bekymmersfritt vid optimal användning

”Det rakelstål vi levererar till tryckpressar världen över är en liten del av helheten, men eftersom det används i processens hjärta kan man göra stora vinster genom att säkerställa att det används på rätt sätt”, slår Jimmy Nyström fast.

”Vi förstår hela tillverkningsprocessen och är djupt engagerade i att optimera produktionen genom att producera och leverera en bekymmersfri komponent samt support till användaren”.

”Tack vare vårt globala nätverk med samarbetspartners får vi en input om trender, lokala regelverk och krav som gör att vi kan anpassa våra produkter. Vår R&D-avdelning ser till att vi ligger i framkant och arbetar hela tiden med att vidareutveckla material och tillverkningsmetoder”.

Cirkulärt tänkande

PrimeBlade använder svenskt, högkvalitativt stål i sina lösningar. Det är återvunnet och kan återvinnas i nästa led. I stället för att förlita sig på föråldrade beläggningsmetoder som genererar avfall som går till deponi, har man sin egen, patenterade nanobehandling.

”Energiförbrukningen är en ofrånkomlig del av vår tillverkning och i likhet med många andra ställer vi om till förnybar el i så snabb takt som möjligt. Det gäller att minska det fossila fotavtrycket, säger Jimmy och tillägger att solceller i dag står för cirka en tredjedel av PrimeBlades energibehov”.

”Det gäller dessutom att minimera utsläppen vid transporter och vi hjälper gärna våra kunder att planera och optimera produktmix, lagerhållning och transporter. Har man god framförhållning finns det både pengar och miljö att spara genom färre flygtransporter till exempel”.

Tillsammans hittas lösningar

”För att klara omställningen behöver vi gemensamma strategier och samarbete. Vi gör allt vi kan för att inte vara den svaga länken i kedjan. Vi ska vara en självklar del av förändringen”.

”Vår inställning är att varje i droppe i sig utgör havet”, säger Jimmy

Läs vidare

Hållbarhetsprofilen är viktig för limtillverkaren EOC

Lim är en viktig produkt inom wellpapp- och kartonghantering. Det vet företaget EOC som är ledande limleverantör i Europa.
eoc-ria-utvald

Stansar från Eterna ökade Moltzaus produktivitet kraftigt

Den norska kartongkonverteraren Moltzau Packaging kan räknas in bland de modernaste produktionsenheterna i Skandinavien.
moltzau-plattform-utvald

Piab tappar inte greppet – tillväxten är stark

Att inte tappa greppet är en målsättning för Piab, som är specialiserade på grip-, lyft- och förflyttningsapplikationer, mm.
advertorial-piab-utvald

Craemer ger säker logistik inom förpackningsindustrin

Craemer Group har utvecklat hållbara och robusta lastpallar, pallboxar och containrar som ger skydd åt produkter i (intra-)logistiken.
craemer-01-utvald-utan-advstrip

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax