FTI överklagar beslut som kan ge mångmiljonböter

PUBLICERAD: 27 februari 2018
UPPDATERAD: 25 januari

Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer, som FTI äger.|”Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten. (Bild Andreas Eklund)

Med hot om ett vite på 20 miljoner kronor har Konkurrensverket beslutat att Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ska återkalla uppsägningen av ett avtal med konkurrenten TMResponsibility (TMR). Avtalet gäller TMR:s tillgång till FTI:s återvinningsstationer runt om i landet.
Men nu meddelar FTI att man väljer att överklaga Konkurrensverkets beslut. FTI anser att deras insamlingssystem inte utgör en s.k. nödvändig nyttighet och därmed finns det heller inte någon leveransskyldighet för FTI.

”Konkurrensverkets utredning innehåller både brister och felaktiga slutsatser. Därför ser vi fram mot att få saken ordentligt prövad av Patent- och Marknadsdomstolen”, säger Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Enligt svensk lag bär den, som producerar förpackningar, ansvaret för att samla in och återvinna sina förpackningar, när de blir till avfall. FTI och TMR erbjuder, i konkurrens med varandra, producenter att leva upp till sitt ansvar. Både FTI och TMR samlar in förpackningar från hushåll via återvinningsstationer, som FTI äger. Men nu har FTI sagt upp det avtal med TMR, som har gett TMR tillgång till de FTI-ägda återvinningsstationerna i landet.

Enligt Konkurrensverkets bedömning måste den, som vill erbjuda en producentansvarstjänst för förpackningar, ha tillgång till återvinningsstationer. Alla hushåll ska kunna lämna ifrån sig sina förpackningar till återvinning, oavsett var de bor. Det saknas idag andra insamlingssystem än FTI:s återvinningsstationer, som både är tillgängliga för allmänheten och som finns rikstäckande i hela landet.

Konkurrensverket skriver i sitt beslut att när FTI, som äger det enda insamlingssystem som uppfyller dessa krav, säger upp avtalet med TMR, innebär det ett sådant missbruk av dominerande ställning, som är förbjudet enligt konkurrenslagen. Konkurrensverket ålägger därför FTI att ta tillbaka uppsägningen av avtalet med TMR. Beslutet är förenat med ett vite på 20 miljoner kronor, som kan utdömas om FTI inte följer åläggandet.

”Dominerande företag, som förfogar över en nödvändig infrastruktur, får inte missbruka sin marknadsmakt genom att vägra andra aktörer tillträde. Vi ser mycket allvarligt på denna typ av agerande från en dominant, när det drabbar ett mindre, konkurrerande företag”, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten i en kommentar.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Drupa 2024 - Många vill ha en bit av kakan inom etikettproduktion

Packnews danska redaktör, Søren Winsløw, sammanfattar här sina intryck från Drupa ur ett etikettperspektiv. Digitalisering är ett gångbart ord i detta sammanhang.
canon_drupa_01xx

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish