EcoVadis-betyget Platinum till Iggesund och Workington

PUBLICERAD: 28 april 2022
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi är stolta att som tung tillverkande industri få detta höga betyg”, säger Johan Granås, hållbarhetsdirektör Holmen Iggesund. (Bild Holmen Iggesund)||Holmen Iggesunds båda kartongbruk i Iggesund och brittiska Workington (bilden) utmärks för sitt hållbarhetsarbete. (Bild Holmen Iggesund)

Holmen Iggesunds båda kartongbruk svenska Iggesund och brittiska Workington har belönats med den högsta nivån, Platinum, av hållbarhetsgranskaren EcoVadis.

EcoVadis är en snabbväxande webbaserad plattform, där kunder och leverantörer kan utbyta hållbarhetsinformation. Årligen görs cirka 25.000 granskningar av företag i hela världen och högsta betyget Platinum innebär att man tillhör den allra bästa procenten (Top 1%) av alla granskade företag.

”Naturligtvis är det tillfredsställande att vi lyckas hålla den här nivån. Det är viktigt att vi ständigt förbättrar oss, eftersom vi ser så många utmaningar för samhället knutna till miljö och hållbarhet, inte bara klimatet. Extra stolta är vi av att vara en tung tillverkande industri med detta höga betyg. När vi jämförs med alla företag, innebär det att jämförelsen också innefattar banker, försäkringsbolag och konsultföretag med avsevärt lägre direkt miljöpåverkan än oss”, framhåller Holmen Iggesunds hållbarhetsdirektör Johan Granås.

Vid EcoVadis-granskningen får deltagande företag svara på närmare 250 frågor kring miljö, arbetsförhållanden, affärsetik och upphandling. Alla svar ska styrkas med relevanta dokument och svaren tredjepartsgranskas och värderas. Holmen Iggesund har rapporterat i EcoVadis system i mer än fem år.

Holmen Iggesunds båda kartongbruk i Iggesund och brittiska Workington (bilden) utmärks för sitt hållbarhetsarbete. (Bild Holmen Iggesund)

Utöver de kunder, som löpande har tillgång till plattformen, finns möjlighet att ta ut rapporter i varierande detaljeringsgrad, vilka kan användas för frågor från andra intressenter. Det är inte bara för att sprida hållbarhetsinformation som systemet kommer till användning – i Holmen-koncernen används det också för att samla in hållbarhetsinformation i avsikt att utvärdera leverantörer.

”Alla borde vara nöjda med att det finns ett system där en fristående, tredje part gör en grundlig värdering, som dessutom är lätt att tolka. Bedömningen av oss är ett bra sätt att förmedla våra ambitioner och resultat, och bedömningarna av våra leverantörer är ett hjälpmedel att säkerställa att vi har rätt leverantörer, men också för att upptäcka risker”, säger Johan Granås.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex