Bron som personifierar Iggesunds miljötänk

PUBLICERAD: 19 augusti 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Den 128 meter långa träbron förbinder bruksområdet med avloppsvattenreningsanläggningen ute på Skälön.|”En träbro på ett industriområde ska naturligtvis vara ändamålsenlig och bra ur hållbarhetssynpunkt. Men att den dessutom är vacker är ett extra plus”

De många små stegen betyder väl så mycket som de stora. Så kan man enkelt sammanfatta Iggesund Paperboards miljöarbete. Det är lätt att exemplifiera med miljardinvesteringar och deras betydelse. Men det finns också många mindre investeringsbeslut, där miljöaspekterna är väl så viktiga. Som den träbro, som länkar samman fabriken i Iggesund med avloppsvattenreningen på Skälön.
”Ett långsiktigt miljöarbete handlar mer om många små beslut, där miljöaspekter vägs in, än några få stora. I det här fallet var en träbro ett miljömässigt bättre alternativ än en bro av betong”, konstaterar Anna Mårtensson, miljöchef vid Iggesund Paperboards svenska kartongfabrik Iggesunds Bruk.

Under drygt hundra år har broar i Sverige främst byggts i stål och betong. Men nu vinner träbroarna terräng. De är lika hållbara som betong, och dessutom vackra. När även miljöargumentet tas med i beräkningen blir träbron ett alternativ att räkna med.

Träbroarnas moderna historia i Norden kan sägas ha påbörjats under 1990-talet. Då enades Sverige, Norge och Finland om att ta fram gemensamma normer och tekniska lösningar för vägbroar av trä, med samma prestanda och livslängd som för broar av stål och betong.

Den hittills längsta träbron som byggts i Sverige är en 230 meter lång gång- och cykelbro i Umeå. Landets äldsta träbro är från 1737 och sträcker sig över Skellefteälven.

Och i takt med att kunskapen om trä som byggmaterial ökar hos arkitekter och konsulter byggs nu allt fler träbroar. Och en av dessa är alltså den träbro, som nu förbinder Iggesunds bruk och dess avloppsvattenrening, som är belägen på Skälön utanför bruket. Den gamla bron hade tjänat ut och en ny behövdes för att  lastbilar, som ska ut till ön, ska slippa köra en omväg på drygt nio kilometer.

”Vi räknade snabbt ut att det skulle löna sig med en ny bro, både ekonomiskt och miljömässig”, minns miljöchef Anna Mårtensson.

Att man dessutom valde att bygga bron i trä hade flera orsaker. För det första är Holmen-koncernen, som Iggesund Paperboard tillhör, ett skogsindustriföretag vilket gör att det faller sig naturligt att använda trä som byggmaterial. En bro av trä är också billigare och går snabbare att bygga.

”Men framför allt har trä mindre påverkan på miljön än stål och betong”, konstaterar Anna Mårtensson.

Enligt ett examensarbete från ingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet visar en livscykelanalys för en betongbro, beräknad efter en livslängd på 40 år, och inklusive investering, byggprocess och drift, att en sådan bro ger dubbelt så  stora koldioxidutsläpp som en motsvarande bro byggd av trä.

Inom Iggesund utgör hållbarhet en hörnsten i arbetet. I varje investering vägs miljöaspekten in, i stort såväl som i smått. Miljöarbetet är inte skilt från verksamheten i övrigt, bra investeringar går alltid hand i hand med bättre miljö.

”Många små förbättringar ger stora miljövinster, med lägre utsläpp och ökade förutsättningar att Iggesund Paperboard också i framtiden ska ledande i processindustrins hållbarhetsliga”, konstaterar Anna Mårtensson.

Summan av alla miljöåtgärder som Iggesunds Bruk hittills genomfört är halverade utsläpp av svavel och stoft och detta på bara ett par år. Och efter brukets betydande investeringar i vattenrening som bland annat lett till att utsläpp av gödande ämnen i vattnet utanför bruket radikalt minskat har vattenkvaliteten förbättrats och det marina ekosystemet har visar tydliga tecken på återhämtning. 

Men ännu viktigare är kanske det fokus som sätts på den mänskliga faktorn, att få varje medarbetare att tänka på hur man beter sig, att inte slarva med miljöarbetet.

”Och i allt arbete för ökad hållbarhet ingår även den 128 meter långa, rödmålade träbron till Skälön som ett av många små, men viktiga, steg”, summerar Anna Mårtensson.” Dessutom är den väldigt vacker.”

Fakta:
Bron till Skälön är 128 meter, med en trafikljusförsedd, enkelriktad körbana med en bredd på 4,5 meter. Bron är uppbyggd av hopbultade limträbalkar.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex