BillerudKorsnäs utreder framtidssatsningar

PUBLICERAD: 24 augusti 2015
UPPDATERAD: 25 januari

Skärblacka bruk utanför Norrköping. Nu ska BillerudKorsnäs utreda om man ska flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari hit och samtidigt investera ytterligare i förpackningspappedrsproduktionen.|En av utredningarna|som BillerudKorsnäs nu startar

Behovet av hållbara förpackningslösningar ökar runt om i världen. BillerudKorsnäs vill därför utreda möjligheterna att svara upp mot efterfrågetillväxten och samtidigt renodla och effektivisera sin egen produktionsstruktur. Detta görs nu genom att två förprojekt startas, det ena runt att investera i en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön och det andra runt att renodla och vidareutveckla produktionsstrukturen inom förpackningspappersområdet.

BillerudKorsnäs är en ledande tillverkare av nyfiberbaserade förpackningsmaterial och förpackningslösningar. Inom vätskekartong och annan nyfiberbaserad förpackningskartong är bolaget ett av de främsta i världen. Drivet av globala megatrender ökar efterfrågan på dessa kartongtyper och BillerudKorsnäs kommer därför utreda möjligheterna att installera en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön.

Utredningen är ett led i strategin för volymstillväxt för BillerudKorsnäs affärsområde Consumer Board men berör även bolagets två andra affärsområden, Containerboard och Packaging Paper. Maskinen skulle bli en av de mest kostnadseffektiva i världen med en kapacitet om 500.000 ton per år av vätskekartong, förpackningskartong, food service board och vit kraftliner.

Ett investeringsbeslut skulle, förutom tillväxten inom attraktiva kartongsegment, även innebära en renodling av produktionsstrukturen inom affärsområde Packaging Paper i och med att nuvarande produktion av kraftpapper vid Gruvön upphör och ersätts med produktion vid andra av BillerudKorsnäs anläggningar. Ett beslut om en eventuell investering kan tidigast ske under 2016.

Samtidigt kommer BillerudKorsnäs starta en utredning av möjligheterna till ytterligare strukturomvandling och tillväxt inom utvalda attraktiva segment av kraftpappersområdet. Utredningen kommer undersöka möjligheterna att flytta MG-pappersmaskinen i finska Tervasaari, som är ointegrerad till pappersmassaproduktion, till den integrerade produktionsanläggningen i Skärblacka.

Utredningen kommer dessutom undersöka investering i ytterligare värdeskapande i existerande MG pappersproduktion i Skärblacka i form av ytbehandlingskapacitet. Därmed skulle Skärblacka befästa sin position som en av världens mest effektiva produktionsenheter för vitt MG-papper samtidigt som nya attraktiva marknadssegment öppnas inom medicinska förpackningar, livsmedelsförpackningar och release liner. Denna utredning kommer slutföras under första halvåret 2016 och efter ett eventuellt investeringsbeslut behövs omkring ett år innan investeringen i ytbehandling är genomförd och ett och ett halvt år för en eventuell maskinflytt.

”Dessa båda utredningar visar att vi har siktet inställt på tillväxt. Vi väger noga olika alternativa vägar till tillväxt mot varandra och ser just nu att förutsättningarna för organisk, investeringsdriven, tillväxt i vår egen produktionsstruktur är fördelaktiga. Dessa utredningar utesluter dock inte möjligheten till fortsatta förvärv”, säger Per Lindberg, VD och koncernchef, BillerudKorsnäs.

De två utredningarna är inte ömsesidigt beroende av varandra och oberoende av utredningarnas resultat bjuder BillerudKorsnäs in till fackliga förhandlingar rörande en möjlig stängning av bolagets verksamhet vid produktionsanläggningen i Tervasaari.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x