BillerudKorsnäs redovisar starkt år med rekordproduktion

PUBLICERAD: 3 februari 2015
UPPDATERAD: 25 januari

BillerudKorsnäs VD Per Lindberg är nöjd med koncernens bokslut.

Förpacknings- och papperskoncernen BillerudKorsnäs avslutade verksamhetsåret 2014 med ett stabilt sista kvartal, vilket bidrog till ett starkt årsresultat. Det framgår av bolagets bokslutsrapport.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet blev 460 miljoner kronor och för helåret 2014 uppgick det justerade rörelseresultatet till 2 miljarder kronor. Nettoomsättningen för helåret 2014 ökade med sex procent till följd av volymtillväxt och mer gynnsamma valutakurser och produktionsvolymerna under året nådde en rekordnivå på omkring 2,7 miljoner ton.

”Vi avslutar året med ännu ett stabilt kvartal. Rörelseresultatet är bra med hänsyn till att december var en kort leveransmånad och att det förekom vissa oväntade produktionsstörningar. Naturligtvis bidrog även en svagare svensk krona. Under 2014 nådde vi rekordvolymer i linje med våra tillväxtplaner. Våra insatser för att reducera rörelsekapitalet börjar nu ge resultat och trots ökad nettoomsättning har rörelsekapitalnivån sjunkit väsentligt”, säger VD och koncernchef Per Lindberg i sin kommentar.

Vidare konstaterar Per Lindberg  att marknaden för BillerudKorsnäs verksamhet överlag varit stabil om än lite långsam. Kapaciteten inom affärsområdet Packaging Paper utnyttjades inte fullt ut, eftersom efterfrågan var säsongsmässigt lägre under fjärde kvartalet. Marknaden för Consumer Board var stabil medan containerboardmarknaden var fortsatt pressad inom liner på grund av ökad kapacitet på marknaden.

Under fjärde kvartalet aviserade BillerudKorsnäs investeringar i produktionsenheten i Skärblacka som en del av den tillväxtstrategin för Packaging Paper. Investeringarna på 260 miljoner kronor görs för att öka produktionsvolymen och kvaliteten på brunt säckpapper, där man ser en stor tillväxtpotential.

”För att summera året kan vi konstatera att vi levererat vad vi lovat. Vi nådde våra synergimål före utsatt tid, och vi är på god väg att nå våra tillväxtmål. Vi har utvecklat en stark och stabil plattform för framtiden och jag tror att vi visat det briljanta i att slå samman de båda företagen”, avslutar Per Lindberg.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex