BillerudKorsnäs första kvartal: Stabilt trots långsam uppstart

PUBLICERAD: 21 april 2016
UPPDATERAD: 25 januari

”Stabilt trots en långsam uppstart”

BillerudKorsnäs resultat försämrades något under årets första kvartal, men stabila marknader gör att koncernchefen Per Lindberg ser optimistiskt på framtiden.
”Vi har igen haft ett tufft kvartal med lägre produktion än förväntat till följd av förra årets ombyggnationer. Produktionen förbättrades under kvartalet och jag räknar med att produktionen når upp till planerad årstakt vid slutet av andra kvartalet. Trots att vi inte nådde upp till våra egna tillväxtförväntningar tycker jag fortfarande att vi gjorde ett starkt och tillfredsställande finansiellt resultat. Våra marknader fortsätter att vara stabila och vi förväntar oss att tillväxten realiseras allt eftersom produktionen stabiliseras”, säger Per Lindberg i sina kommentarer.

Billerud Korsnäs nettoomsättningen och EBITDA för kvartalet minskade jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången förklaras med avyttringen av Latgran under tredje kvartalet 2015. För jämförbara enheter var nettoomsättningen på samma nivå som föregående år och EBITDA förbättrades. Bolaget såg också förbättringar i resultatet inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

”Marknaden i stort har varit stabil och vi förväntar oss att detta ska fortsätta med normala efterfrågemönster.
Affärsområdet Packaging Paper hade som väntat en sämre marknad än normalt för brunt säckpapper, med lägre priser i lokala valutor. Även massapriset sjönk jämfört med första kvartalet förra året. De andra segmenten inom Packaging Paper hade en stabil marknadsutveckling med stabila priser och en viss ökning för MG-papper.
För första gången under ett kvartal lyckades inte Consumer Board med att skapa tillväxt i försäljningsvolymerna. Detta berodde på produktionsproblemen under fjärde kvartalet. Vi förväntar oss dock att tillväxten ska ta ny fart under andra halvåret eftersom marknaden inte har förändrats och vår produktion håller på att stabiliseras. Trots produktionsproblemen under kvartalet och den problematiska leveranssituationen som blev följden har affärsområdet lyckats leverera ett stabilt resultat i linje med föregående år.
Affärsområdet Corrugated Solution hade en fortsatt stark utveckling. Wellpappmarknaden var fortsatt stabil under kvartalet och vår lösningsförsäljning fortsatte att växa och vinna nya kunder”, säger Per Lindberg.

I sin analys av årets första kvartal konstaterar VD Per Lindberg också att hållbarhet är en del av kärnan i BillerudKorsnäs verksamhet och att man är stolta över att vara det enda företaget i Sverige och det enda i branshen, som är med på CDP:s (tidigare Carbon Disclosure Project) A-lista över företag, som visar ledarskap i fråga om klimatåtgärder.

”Men vi är också glada över varje kund, som går över från plast till papper eller kartong från BillerudKorsnäs – för då har vi verkligen gett en påtaglig positiv effekt. En oberoende livscykelanalys visar till exempel att en papperspåse resulterar i hälften så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en plastpåse. Med utgångspunkt i våra produkter från förnybara råvaror kan vi bidra till ökad hållbarhet i hela värdekedjan genom att byta ut dåliga material och lösningar. Till följd av det ökade intresset för hållbar konsumtion ser vi också ett växande intresse för hållbara förpackningar, både hos varumärkesägare och hos konverterare. Med hållbarhet som en del av kärnan i vår verksamhet anser vi att vår strategiska ställning är mycket stark”, avslutar Per Lindberg..

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning