BillerudKorsnäs bokslut 2017: Hög tillväxt och stabila resultat

PUBLICERAD: 29 januari 2018
UPPDATERAD: 25 januari

”Vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar”

”Vår starka position på en växande marknad gör att vi fortsätter att rapportera hög tillväxt och stabila resultat. Den starka efterfrågan fortsätter med ökad omsättning som följd – upp drygt tre procent jämfört med förra året”, säger BillerudKorsnäs nytillträdde VD och koncernchef Petra Einarsson i sin kommentar till koncernens årsbokslut för 2017.

Av bokslutsrapporten framgår att EBITDA för helåret 2017 ökade med fyra procent och uppgick till 3,76 miljarder kronor. Försäljningsvolymerna var oförändrade mot föregående år medan nettoomsättningen ökade med tre procent drivet av höjda priser och positiv påverkan från valutor. De rörliga kostnaderna ökade, bland annat kopplat till externa massainköp i början av året relaterat till ombyggnaden av bruket Rockhammar.

Samtliga affärsområden fortsatte att leverera stabila resultat. Trots produktionsstörningar inom Consumer Board var tillväxten tre procent, vilket är i linje med koncernens övergripande målsättning.
Området ”Managed Packaging” inom Corrugated Solutions hade en stark försäljningstillväxt – upp 50 procent jämfört med föregående år och området ”Packaging Paper” uppvisade ett rekordresultat trots lägre kapacitet kopplat till flytten av MG-maskinen från finska Tervasaari till svenska Skärblacka.

”Trots återkommande tillgänglighetsproblem är produktionsvolymerna på rekordhöga nivåer. Självklart är vi inte nöjda med att inte kunna möta den efterfrågan som finns och därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten i produktion”, skriver Petra Einarsson i rapporten och tillägger att ett av hennes fokusområden framöver kommer att bli att säkerställa verksamhetsoptimering, s.k. ”operational excellence”.

Petra Einarsson, som efterträdde Per Lindberg som VD och koncernchef vid årsskiftet 2017-2018, konstaterar i sin kommentar också att koncernens investeringar för långsiktig tillväxt har visat sig bli dyrare än väntat. 

”Framdriften i projekten fortsätter dock och jag är övertygad om att våra satsningar, både för att möta kundefterfrågan och i att öka den operationella stabiliteten, kommer att ge resultat under de kommande åren”, skriver hon.

När det gäller framtidsutsikterna förväntar sig Petra Einarsson att den starka utvecklingen i marknaden för samtliga affärsområden ska fortsätta.

”Den positiva bilden stärks av att vi är rätt positionerade med ett brett erbjudande av innovativa och hållbara förpackningar och lösningar. Förpackningen får en allt viktigare roll i många varumärkesägares strävan att stärka konkurrenskraften hos sina produkter. Detta ger oss fortsatt stark tilltro till våra produkter och vår utveckling”, säger Petra Einarsson.

 

 

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Thorbjörn Sagerström på DS Smith Norden ser en positiv trend för industrin

Vi kontaktade Thorbjörn Sagerström, vd på DS Smith i Norden och dessutom ordförande i Grafiska Föreningen, för att få hans synpunkt på läget för wellpapp- och kartongbranschen och för hans eget företag.
DSsmith1-1024x683-1x

Ny undersökning visar att svenskar är splittrade kring plastpåseskatten

Åsikterna om att plastpåseskatten försvinner är minst sagt splittrade, och över hälften av alla svenskar tycker det är viktigt att användningen av plastpåsar fortsätter att minska. Det visar en ny Novusundersökning som Håll Sverige Rent låtit göra.
dreamstime_7756854x

Tidningen Packnews fyller 90 år!

I år fyller tidningen Packnews 90 år. En anmärkningsvärd ålder på en branschtidning, men en ålder som inte på något sätt avspeglas i kvaliten, tidningen är starkare och fräschare än någonsin. Här ger tidningens chefredaktör, Bo Wallteg, en kort bakgrund till de nittio åren.
Packnews-1_24-mailchimp-header-2

Transparent förpackning ger enklare återvinning

Som ett led i arbetet med att minska klimatavtrycket har isoleringproducenten Rockwool förändrat förpackningarna. Något som ökar återvinningsmöjligheterna med 85  procent enligt företaget.
ROCKWOOL förpackning