”Absurt!” sammanfattar hur Skåne-företag ser på elpriserna

PUBLICERAD: 29 augusti 2022
UPPDATERAD: 25 januari

Elpriserna i södra Sverige (elområde 3 och 4) är många gånger högre än elpriserna i norr – något som nu hotar den skånska livsmedels- och förpackningsindustrin. (Bild Dreamstime)|En panel med representanter från skånska förpacknings- och livsmedelsföretag kallade till presskonferens med anledning av de rekordhöga elpriserna i södra Sverige. (Bild Bo Wallteg)

Den 25 augusti samlades skånska livsmedels- och förpackningsföretag till en presskonferens på Studio i Malmö för att ge sin syn på de höga elpriser som drabbar industrin. Arrangör var Livsmedelsakademin och Packbridge. Intresset var stort från journalistkåren. Förutom en rad dagstidningar fanns även SVT och TV4 på plats och så klart också Packnews.

Skåne och södra delarna av landet är Sveriges kornbod – det är härifrån cirka 90 procent av all livsmedelsproduktion kommer (elområde 3 och 4), 50 procent är från Skåne, med andra ord är varannan tugga skånsk…

Elen svarar för drygt 38 procent av livsmedelsindustrins totala energiförbrukning vilket innebär att livsmedels- och dryckesindustrin är de industribranscher som förbrukar mest el och därför också den industri som drabbas hårdast av de höga elpriserna.

Den 17 augusti var elpriserna över 100 gånger högre i södra Sverige än i Norrland.

Sedan början av året uppgår den genomsnittliga ökningen på matrelaterade produkter till drygt tio procent. Anledningarna till de stigande priserna är ökade kostnader på energi, råvaror och transporter. Och det lär bli mycket dyrare i en nära framtid, enligt deltagarna på presskonferensen. Det tar tid för alla höjningar att slå igenom, ibland kan det handla om ett halvår eller mer.

”Det är viktigt att förstå att de ekonomiska konsekvenser, som kriget i Ukraina fört med sig, ännu inte har slagit igenom till konsumenterna. De första ökningarna kommer att synas först under september månad i butikerna. Det är bara en början som vi har sett hittills, priserna kommer att fortsätta öka”, slog Berith Apelgren, informations- och hållbarhetschef på Pågen, fast.

På plats på presskonferensen fanns representanter från Lyckeby, Pågen, LRF, GroPro, Ekobalans, Air Label och Smurfit Kappa.

Naturligtvis kan inte företagen svälja de höga energipriserna, de måste föras över på någon annan, det vill säga på alla oss konsumenter. Hans Holmstedt, VD för Lyckeby, som producerar stärkelse, konstaterade att vi bara sett början på prishöjningarna, det kommer att bli en chock om några månader.

”Vi har nu ett elpris som är minst tio gånger högre i södra Sverige än i de norra delarna av landet och det är helt absurt”, slog Erik White fast. Han är VD för Air Label och också ordförande i Packbridge.

Mariette Lindsjö från Smurfit Kappa höll med och sa att man är starkt oroade över utvecklingen. Företagets elräkningar har tredubblats sedan år 2020 och situationen är oacceptabel, sade hon.

Även representanter från de politiska partierna fanns på plats och det uppges finnas en enighet i denna fråga. Alla inser att något måste göras. Anna Jähnke (M) är ordförande för regionala utvecklingsnämnden och uppmanade regeringen att se över elprisområdena samt att ge Svenska Kraftnät i uppdrag att snarast genomföra återköp av el för att jämna ut balansen i Sverige.

En panel med representanter från skånska förpacknings- och livsmedelsföretag kallade till presskonferens med anledning av de rekordhöga elpriserna i södra Sverige. (Bild Bo Wallteg)

Inget av de deltagande företagen sade sig i nuläget vara nära att behöva permittera personal eller ser på att flytta produktion, men fortsätter det så här kan det bli ett måste. Även alla lantbrukare är hårt ansatta av alla prishöjningar. Hans Ramel, som är regionsordförande i LRF, sa att om inte något görs finns det risk att många lantbrukare i södra Sverige ställer in delar av sin produktion och skjuter på investeringar i ett läge, när vi i stället behöver ökad produktion av livsmedel. På sikt riskerar vi att inte kunna försörja landet med livsmedel i ett krisläge.

 

Här är några kommentarer från livsmedels- och förpackningsbranschen i Skåne kring det akuta läget:

”Vi har under många år varit bortskämda med låga energipriser och har inte rustat oss för att möta de extremt höga energipriser som nu drabbat i synnerhet södra Sverige. Här har vi en läxa att lära. Vi måste långsiktigt bygga oss en robustare elförsörjning. Den maningen gäller envar. Men dagens situation, med extrema prisskillnader mellan norr och syd, kräver omedelbara insatser för att inte skånsk livsmedelsproduktion ska slås ut. Därför manar jag Svenska kraftnät att här och nu, att i enlighet med EU:s regelverk, öka mothandeln mellan norr och söder för att så långt möjligt utjämna de extrema prisskillnader som nu råder. Jag tror inte jag behöver understryka att det är mycket bråttom”.
Bengt Persson, VD GroPro

”Fortsatt orimligt höga elpriser får direkta konsekvenser för de redan hårt drabbade konsumenterna. Prishöjningar blir en direkt följd, då vi kommer att bli tvungna att föra kostnadsökningen vidare i värdekedjan.
Den yttersta konsekvensen av riktigt höga elpriser (vilka vi sett den senaste veckan) kan långsiktigt leda till att energikostnaden kommer omöjliggöra produktion i Sverige och på så sätt stoppa vår förädlingsprocess. Detta kommer att drabba ca 400 sydsvenska producenter av stärkelsepotatis och en åkerareal om ca 8.500 hektar svensk potatisodling, och vi riskerar att se en hel näring gå förlorad. Detta skulle i sin tur drabba livsmedelsindustrin och slutligen konsumenterna ytterligare ekonomiskt negativt”.
Hans Holmstedt, VD Lyckeby

”Elpriserna har ökat kraftigt för alla våra sju livsmedelsanläggningar i Sverige. Vi har under flera år arbetat med energieffektivisering för att minska vår förbrukning, men trots det är vi kraftigt påverkade av de extrema priserna. Vi är också djupt oroande över utvecklingen och riskerna med både elförsörjning och elpriser i Skåne samt andra delar av Sverige och hur det påverkar livsmedelsbranschen. Om situationen fortsätter kan det hota vissa livsmedelsproducenters möjligheter att fortsätta bedriva verksamhet”.
Henrik Julin, VD Orkla Foods Sverige

”Skåne och södra delarna av landet är Sveriges kornbod – det är härifrån ca 90 procent av all livsmedelsproduktion kommer. De skenande elpriserna leder därmed inte bara till dyrare mat, utan urholkar den svenska försörjningsförmågan och slår undan benen på både små och stora livsmedelsproducenter”.
Berith Apelgren, kommunikations- och hållbarhetschef, Pågen

”Det är det omöjligt nå en konkurrenskraftig produktion, när samtliga aktörer i en bransch påverkas och kostnaderna är helt snedfördelade. Resultatet kan bli att sydsvensk och därmed största delen av svensk livsmedelsförsörjning avstannar”.
Erik Kvarmo, VD Ekobalans

”Höjda elpriser gör sina avtryck på verksamheten och vi känner såklart en oro över utvecklingen framåt. I kraft av att vi är en samhällsviktig verksamhet och en ledande aktör på marknaden har vi en skyldighet gentemot våra kunder att leverera de förpackningar som de har behov av, oavsett vad som krävs. Mycket höga elpriser har en stor betydelse för produktionskostnaderna och i slutändan är det konsumenten som drabbas och inflationen späds därmed på ytterligare.”
Per Frederiksen, VD Smurfit Kappa Skandinavien

”I slutet av 2020 och framför allt 2021 stördes elmarknaden av torka och fel vind, högre pris på utsläppsrätter och genomförd minskning av el från kärnkraft och vips gick skillnaden mellan elområdena från försumbart till kaotiskt, 3 – 4 gånger månadskostnaden.
Under 2022 har kaoset accelererat och vi ser elprisskillnader på kortare pris på mer än 10 gånger mellan elprisområdena. Den kommande vintern kommer såklart driva på dessa trender med explosiv kraft. Detta är inte acceptabelt”.
Eric White, VD Air Labels

”Nordic Sugars verksamhet ligger liksom en stor del av den svenska livsmedelsindustrin i Skåne. Och här vill vi fortsätta verka. Vi är den enda sockerproducenten i Sverige och många livsmedelsproducenter är beroende av att vi kan leverera råvara till deras produktion. Stabila förutsättningar är helt avgörande för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunderna och samtidigt säkerställa att Sverige fortsatt är självförsörjande på socker. En osäker och utmanande energiförsörjning innebär alltså inte bara att Nordic Sugar drabbas utan påverkan stora delar av den svenska livsmedelsförsörjningen. Den skapar oerhörda störningar i livsmedelsproduktionen och riskerar därmed att många arbetsplatser kan försvinna i Skåne. Om inte läget stabiliseras kan det på sikt betyda att företagen väljer att etablera sig i andra länder med stora konsekvenser inte bara för Skåne utan för hela Sveriges arbetsmarknad”.
Jonas Hildingh, head of sales and marketing, Nordic Sugar

“Elpriset har för oss gått från att vara en mindre kostnad till att vara en betydande andel av produktionskostnaden för etiketter. Följden av detta är höga prisökningar på förpackningar, vilket vi alla kunnat följa som en del i att priserna gått upp väsentligt på många produkter i butikshyllan. Med fortsatt höga elpriser och om bristen på elförsörjning förvärras, riskerar vi en situation där vi står utan förpackningar till samhällskritiska varor inom livsmedel och läkemedel, då produkterna helt enkelt inte får säljas utan produktinformation. På lång sikt påverkar detta också viljan och förmågan att investera och skapa arbetstillfällen i regionen. För oss är det viktigt att frågan om elförsörjning lyfts och att vi kan föra en dialog kring harmonisering av elpriser i landet men också ytterligare stöttning för att påskynda omställningen till förnybara källor”.
Desirée Erlingsson, Regional VP Scandinavia, MCC Sweden AB

Text Bo Wallteg

HÄR kan du se och höra hela presskonferensen på YouTube.

Läs vidare

Hur kommer AI att forma framtiden för förpackningar?

Frågan i rubriken ställer Matt Reynolds, chefredaktör för amerikanska Packaging World i en intressant kommentar från början av året som vi fått tillstånd att publicera.
Mattx

Konica Minolta har positiv prognos för etikettåret 2023

Enligt Konica Minolta kan vi räkna med en fortsatt stark utveckling för digitaltryckta etiketter under år 2023.
Vittx

Trots oroliga tider storsatsar DS Smith

DS Smith investerar kraftfullt både i Värnamo och i Marietstad. I Värnamo byggs en helt ny fabrik.
PSTTO_230117-0017_MEDIAx

Förpackningsskrivare har uppgraderats efter feedback

Konica Minolta lanserar nu den andra generationen av sin digitala förpackningsskrivare, som kommer att få namnet PKG 1300i.
PKG-1300iX

Senaste nytt

Nu är Yangis torrformningsteknik redo för marknaden

Det svenska företaget Yangi, med basen i Varberg, lanserar nu sin nya och patentsökta maskinteknologiplattform för torrformade cellulosabserade förpackningar, Cellera, som man säger har potential att ersätta styva plaster i stor skala.
Yangix

Erik Blix ny VD på Nordic Carton

Malmöbaserade Nordic Carton, som tillverkar kartongförpackningar och våtlimsetiketter har anställt Erik Blix som ny VD från och med den 2 oktober.
Eric Blix 2023x

Källsortering minskade växthusgaserna med 500 000 ton

Källsortering av förpackningar i Sverige har stor effekt på utsläppen av växthusgaser. Det visar ny statistik från Förpackningsinsamlingen, FTI.
källsorteringxx

PulPac skalar upp genom att skala ner med formsprutningsteknik

PulPac lanserar en ny maskinplattform, PulPac Scala, som man säger innebär ett betydande steg i revolutionen av torrformad fiber. Scala-plattformen är baserad på formsprutning, en teknik förknippad med plastbearbetning, kombinerat med PulPacs nya  Mill-to-Web fiberenhet.
Pulpac_Scala_Front