Hållbarhet ska vägas in i alla beslut

PUBLICERAD: 20 augusti 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Ny träbro vid Iggesunds Bruk New wooden bridge. Bravikesn Sågverk. Första Spadtaget. Röd träbro. Röda bron. Red wooden bridge.

De många små stegen betyder väl så mycket som de stora. Så kan man enkelt sammanfatta Iggesund Paperboards miljöarbete. Det lätt att exemplifiera med miljardinvesteringar och deras betydelse. Men det finns också många mindre investeringsbeslut där miljöaspekterna är väl så viktiga. Som den träbro som länkar samman fabriken i Iggesund med avloppsvattenreningen på Skälön.

– Ett långsiktigt miljöarbete handlar mer om många små beslut där miljöaspekter vägs in, än några få stora. I det här fallet var en träbro ett miljömässigt bättre alternativ än en bro av betong, konstaterar Anna Mårtensson, miljöchef vid företagets svenska kartongfabrik, Iggesunds Bruk.

Under drygt hundra år har broar i Sverige främst byggts i stål och betong. Men nu vinner träbroarna terräng. De är lika hållbara som betong, och dessutom vackra. När även miljöargumentet tas med i beräkningen blir träbron ett alternativ att räkna med.

Träbroarnas moderna historia i Norden kan sägas ha påbörjats under 1990-talet. Då enades Sverige, Norge och Finland om att ta fram gemensamma normer och tekniska lösningar för vägbroar av trä, med samma prestanda och livslängd som för broar av stål och betong.

Den hittills längsta träbron som byggts i Sverige är en 230 meter lång gång- och cykelbro i Umeå. Landets äldsta träbro är från 1737 och sträcker sig över Skellefteåälven. Och i takt med att kunskapen om trä som byggmaterial ökar hos arkitekter och konsulter byggs nu allt fler träbroar.

Så även av Iggesund Paperboard. I samband med att Iggesunds Bruk byggde ut avloppsvattenreningen på Skälön,utanför bruket, beslutades att man skulle ersätta den gamla bron med en ny med bättre bärighet. På det viset skulle lastbilarna ut till ön slippa göra en omväg på drygt nio kilometer.

– Vi räknade snabbt ut att det skulle löna sig med en ny bro, både ekonomiskt och miljömässig, minns miljöchef Anna Mårtensson.

Att man dessutom valde att bygga bron i trä hade flera orsaker. För det första är Holmen-koncernen, som Iggesund Paperboard tillhör, ett skogsindustriföretag vilket gör att det faller sig naturligt att använda trä som byggmaterial. En bro av trä är också billigare och går snabbare att bygga.

– Men framför allt har trä mindre påverkan på miljön än stål och betong, konstaterar Anna Mårtensson.

Enligt ett examensarbete från ingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet utmynnar en livscykelanalys för en betongbro, beräknad efter en livslängd på 40 år, inklusive investering, byggprocess och drift, i dubbelt så stora koldioxidutsläpp som en bro byggd av trä. 1915 byggdes en tub i just trä för att försörja bruket med processvatten. Den tuben finns kvar och fungerar alldeles utmärkt även idag. Så att trä är ett hållbart material råder det ingen tvekan om,

Inom Iggesund utgör hållbarhet en hörnsten i arbetet. I varje investering vägs miljöaspekten in, i stort såväl som i smått. Miljöarbetet är inte skilt från verksamheten i övrigt, bra investeringar går alltid hand i hand med bättre miljö.

– Många små förbättringar ger stora miljövinster, med lägre utsläpp och ökade förutsättningar att Iggesund Paperboard också i framtiden ska ledande i processindustrins hållbarhetsliga, konstaterar Anna Mårtensson.

Summan av alla miljöåtgärder som Iggesunds Bruk hittills genomfört är halverade utsläpp av svavel och stoft och detta på bara ett par år. Och efter brukets betydande investeringar i vattenrening som bland annat lett till att utsläpp av gödande ämnen i vattnet utanför bruket radikalt minskat har vattenkvaliteten förbättrats och det marina ekosystemet har visar tydliga tecken på återhämtning.

Men ännu viktigare är kanske det fokus som sätts på den mänskliga faktorn, att få varje medarbetare att tänka på hur man beter sig, att inte slarva med miljöarbetet.

– Och i allt arbete för ökad hållbarhet ingår även den 128 meter långa, rödmålade träbron till Skälön som ett av många små, men viktiga, steg. Dessutom är den väldigt vacker.

Fakta: Bron till Skälön är 128 meter, med en köryta på 4500 mm och enkelriktad körbana, försedd med trafikljus. Bron är uppbyggd på hopbultade limträbalkar.

Grundläggande miljöfördelar att bygga med trä är att trä utvinns med liten energiinsats ur en förnybar resurs och att fotosyntesen vid skogens tillväxt binder koldioxid. Det är ofta också både lättare och billigare att bygga i trä än i andra material. Trä är därför ett fördelaktigt val vad gäller resurshushållning, energianvändning, koldioxidutsläpp och avfall sett ur ett livscykelperspektiv.

Foto: Iggesund

Läs vidare

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy