Dags att fimpa fimparna

PUBLICERAD: 15 december 2023
UPPDATERAD: 14 december
Fimpar innehåller 4000 kemikalier.

Cigarettfimpar har inte mycket med förpackningar att göra, men fimparnas nedskräpning är ett problem som tyvärr ofta överskuggas av diskussionerna om plastförpackningars nedskräpning. Nu uppmanas den amerikanska tobaksjätten Altria att agera.

”As You Sow” bad för en vecka sedan den amerikanska tobaksjätten Altria att bedöma och ta ansvar för insamlings- och saneringskostnaderna för biljoner kasserade cigarettfilter av plast. Använda cigarettfilter är den mest nedskräpade formen av plast på planeten, med en beräknad kostnad för marina ekosystem och avfallshantering på 26 miljarder dollar per år.

As You Sow är amerikas ledande aktieägarrepresentant, med en 30-årig meritlista som främjar miljömässigt och socialt företagsansvar och främjar värdeanpassade investeringar. Dess problemområden inkluderar klimatförändringar, havsplast, bekämpningsmedel, rasrättvisa, mångfald på arbetsplatsen och ersättning till chefer.

Cirka 4,5 biljoner cigarettfimpar med plastacetatfilter kasseras årligen, vilket släpper ut uppskattningsvis 300 000 ton plastmikrofibrer i miljön, där de förblir på obestämd tid. Cigarettfimpfilter innehåller också mer än 4 000 giftiga kemikalier, inklusive tjära, arsenik, bly, tungmetaller, polycykliska aromatiska kolväten och andra kända cancerframkallande ämnen.

Om Altria inte gör något nu riskerar man att vara oförberedda på den växande och materiella risken med nya regler som kommer för att ta itu med detta massiva föroreningsproblem. EU:s engångsplastdirektiv innehåller till exempel redan ett utökat producentansvar (EPR) för tobaksproducenter för att täcka kostnaderna för insamling och bearbetning av cigarettfilter. Länder som Danmark, Frankrike och Spanien tar ut saneringsavgifter.

– Städningskostnader har historiskt sett burits av skattebetalarna snarare än branschen som släpper ut dessa destruktiva produkter på marknaden, säger Conrad MacKerron, senior vice president för As You Sow.

– Som producent av enorma mängder cigarettavfall med plastfilter måste Altria börja ta ekonomiskt ansvar för saneringen. Till dess Nordamerika kommer ikapp Europa och godkänner EPR för tobaksfilterlagstiftning kan industrin ta itu med detta växande problem genom att avsätta miljarder dollar årligen för att frivilligt stödja pågående statliga och kommunala saneringsinsatser för cigarettfilter.

Reds anm. Det görs inte mycket för att lösa problemet med cigarettfimpar, som är överlägset störst när det handlar om nedskräpning och plast. Fokus ligger i stället på förpackningar. Fimparnas nedskräpning är besvärligt, men värre än så är de kemikalier de släpper ut i naturen.
Samtidigt är det i det här fallet precis som med förpackningar, ansvaret läggs på producenterna, inte på den nedskräpande allmänheten.

Läs vidare

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x