Bra tryck i förpackningssektorn hos Heidelberg

PUBLICERAD: 8 februari 2023
UPPDATERAD: 9 februari
Ludwin Monz, CEO för Heidelberg, konstaterar att det går bra för koncernen. Bild: Heidelberg.

Tack vare en stark efterfrågan från Nordamerika och Europa, tillsammans med en fortsatt tillväxt inom förpackningssegmentet, är Heidelberger Druckmaschinen AG på rätt spår efter nio månader av innevarande räkenskapsår 2022/23.

Under det nyss avslutade tredje kvartalet, från oktober till december 2022, hade man en stabil orderingång på 630 miljoner euro. Detta ledde till en hög orderstock på nästan 1 miljard euro. Med 609 miljoner euro var försäljningen under tredje kvartalet cirka 5 procent högre än motsvarande kvartal föregående år. Justerat för engångseffekter var EBITDA 18 miljoner euro högre än föregående år, främst genom den positiva effekten av ökad försäljning.

– Vi hade ett positivt tredje kvartal och kunde ytterligare öka vår försäljning och rörelseresultat. Framöver kommer de kommande månaderna att fortsätta att påverkas av de förväntade ökningarna av material-, energi- och personalkostnader, säger Dr. Ludwin Monz, VD för Heidelberger Druckmaschinen AG.

– Vi kommer att fortsätta att motverka detta genom prishöjningar och upprätthålla vår kostnadsdisciplin. Vi är därför mycket säkra på att nå våra mål för året, tillade han.

Visar stark tillväxt

Förpackningstryck (Packaging Solutions-segmentet) uppvisade särskilt stark tillväxt under tredje kvartalet. Orderingången från oktober till slutet av december 2022 var 18 procent högre än föregående år. Under niomånadersperioden förbättrades orderingången med 5 procent jämfört med samma period föregående år. Med 812 miljoner euro var försäljningen efter nio månader över 22 procent högre än året innan. Inom kommersiell tryckning (segmentet Print Solutions) steg försäljningen efter nio månader till 898 miljoner euro, medan orderingången sjönk något.

Räknar med ökning

Heidelberg står fast vid sin prognos för räkenskapsåret 2022/23. Företaget fortsätter att räkna med att försäljningssiffrorna kommer att öka till cirka 2,3 miljarder euro (2021/2022: 2,18 miljarder euro). Trots sannolikheten för kostnadsökningar kommer även lönsamheten att förbättras ytterligare.

 

Läs vidare

Billerud stoppar konverteringen av pappersbruket i Escanaba i Michigan

Billeruds styrelse har beslutat att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå.
Escax

PulPac och Optipack i samarbete för att sätta färg på produkter av torrformad fiber

PulPac och OptiPack i Sunne, leverantör av förpackningstryck och barriärlösningar har inlett ett samarbete. Partnerskapet syftar till att öppna upp nya möjligheter för skräddarsydda Dry Moulded Fiber-förpackningar.
PulPac_Optipack_samplex

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Heidelberg vill förlösa din potential

Det blir världspremiär för den nya generationen av Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen ska möjliggöra autonomt tryck även inom förpackningsproduktion.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}