Återvinningsresultat för 2012

PUBLICERAD: 11 december 2013
UPPDATERAD: 11 december

Återvinningsresultatet för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) för 2012 är nu inlämnad till Naturvårds­verket, en av de skyldigheter som FTI utför och som ingår i lagen om Producentansvaret.

Den totala vikten av använda förpackningar som hushåll och verksamheter lämnat och som återvunnits till nytt material under förra året har sammanställts och dividerats med vikten av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den Svenska mark­na­den. Vi har sedan 2010 valt att inte redovisa återvinnings­graden för tidningar då konsekvensen av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret, gör en jämförelse med det nationella målet omöjlig för oss att göra.

Naturvårdsverket ansvarar för sammanställning av det nationella resultatet och FTI:s rapporterade statistik i ton för materialåtervinning under 2012 jämfört med 2011 är:

2011 2012 Nationella mål
Redovisat
Materialutnyttjat
Redovisat Materialutnyttjat
Papper 501 711
373 829 (74,5 %)
506 323 382 716 (75,6 %) 65 %
Plast 183 833
47 753 (26 %)
185 153 49 816 (26,9 %) 30 %
Metall 43 670
29 750 (68,1 %)
41 365 28 524 (69 %) 70 %
Glas 202 000
186 000 (92,1 %)
199 000 175 500 (88,2 %) 70 %
Tidningar Ingen uppgift
355 000
Ingen uppgift 320 000 75 %

– När det gäller förpackningar av papper och av plast har en ökad källsortering lett till ökad återvinning, säger Kent Carlsson, vd vid FTI. För pappersförpackningar ligger vi högt över regeringens mål och vi närmar oss även målet för plastför­packningar. Här finns dock mer att göra. Återvinning av metallförpackningar, ligger i linje med återvinningsmålet, samtidigt som allt färre metallförpackade varor säljs.

– Störst förändring av återvinningsgraden ses i redovisningen för glasförpackningar. Beroende på att vi från 2012 redovisar dessa på ett nytt och mer rättvisande sätt, ser det ut som om återvinningen sjunker, fast den glädjande nog egentligen ökar.

– Orsaken till de sjunkande värdena för redovisat antal tidningar finns att söka i en fortsatt minskad läsning av papperstidningar. Vi skulle gärna vilja jämföra återvinnings­graden för tidningar mot det nationella målet, men kan inte göra detta då ett antal kommuner har valt egna system för insamling där materialet sedan inte lämnas till oss. Om, och i så fall var och hur dessa tidningar återvinns har vi beklagligtvis ingen kunskap om, avslutar Kent Carlsson.

Läs vidare

Svensk Plaståtervinning växlar upp klimatarbetet

Svensk Plaståtervinning har anställt Linnea Granström som ny klimat- och miljöstrateg.
Linnea

Svensk Plaståtervinning skapar paradigmskifte med PCR-material

Svensk Plaståtervinning och Ica lanserar en plastförpackning för tvättmedel med 95 procent återvunnen konsumentplast.
skonaxxc

ABB och Pace i samarbete om koldioxidavskiljning

ABB ingår ett partnerskapsavtal med Pace CCS för att utveckla tekniken för infångning av CO2.
ABB1x

Flergångs istället för engångs för mer hållbara event

Retake är ett demoprojekt med syfte att visa att flergångslösningar kan vara att föredra på till exempel olika event.
Retake

Senaste nytt

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620