Ytterligare 1000 personer kan få lämna Stora Enso

PUBLICERAD: 1 februari 2024
UPPDATERAD: 1 februari
Hans Sohlström fortsätter omstrukturera Stora Enso.

Stora Enso fortsätter att omstrukturera. Förra året fick 1150 personer lämna koncernen och nu kan samma sak drabba ytterligare cirka 1000.

– Stora Ensos ekonomiska resultat under det fjärde kvartalet förra året påverkades av fortsatta utmaningar på marknaden, säger Hans Sohlström, vd och koncernchef.

– Detta påverkade främst våra Packaging och Wood Products verksamheter. Koncernens omsättning minskade jämfört med förra året med 24 procent till 2,2 miljarder euro, där en låg efterfrågan innebar färre leveranser och lägre försäljningspriser inom samtliga områden med undantag för Forest. Detta gav ett operativt rörelseresultat på 51 MEUR, jämfört med 355 MEUR för ett år sedan. Den operativa rörelsemarginalen minskade därmed till 2,3 procent, jämfört med 12,4 procent från föregående år. Om vi dock jämför med föregående kvartal, förbättrades det operativa rörelseresultatet med 30 MEUR.

Packaging Materials och Wood Products fortsätter att påverkas negativt av låg efterfrågan, lägre priser och sjunkande volymer. Även om efterfrågan på träprodukter är fortsatt stabil är den svag på grund av den fortsatta avmattningen i byggnadsbranschen. Efterfrågan på träprodukter har ökat något i Europa, men detta beror främst på att kunderna bygger upp sina lager. Minskade lagernivåer i värdekedjan när det gäller Packaging Materials börjar närma sig slutet under det första halvåret 2024, vilket kan innebära en försiktig återhämtning, särskilt inom konsumentkartong.

Resultatförbättringsprogram

Stora Enso planerar nu att införa ett nytt resultatförbättringsprogram med målet att öka det årliga operativa rörelseresultatet med 80 miljoner euro. Detta kan innebära att personalstyrkan minskas med cirka 1 000 anställda. Lokala förhandlingar i enlighet med lokal lagstiftning kommer att inledas så snart de landspecifika planerna har klarlagts i detalj.

Resultatförbättringsprogrammet har utformats för att öka Stora Ensos långsiktiga konkurrenskraft genom fokus på kärnverksamheter som kan främja företagets strategi med stöd i en decentraliserad affärsmodell. Genomförandet av resultatförbättringsprogrammet innebär inga nya nedstängningar av produktionsanläggningar.

Övervägande delen av besparingarna skulle genereras under 2025, och uppsägningen av personal planeras främst ske under första halvåret 2024. Personalnedskärningarna skulle påverka samtliga divisioner och koncernfunktioner, och återspeglar respektive organisations storlek.

Svårt men nödvändigt

– Även om det är svårt, är denna plan nödvändig för att säkerställa vår långsiktiga framgång och konkurrenskraft. Förra året slutförde vi ett omstruktureringsprogram som hjälpte oss att identifiera synergieffekter som vi nu planerar att dra nytta av genom vårt nya resultatförbättringsprogram. Vi upplever ett ihållande svagt makroekonomiskt och geopolitiskt läge och måste fokusera på våra kärnverksamheter i linje med vår strategi. Det här programmet skulle stärka vårt fokus på lönsamhet och göra oss mer konkurrenskraftiga och motståndskraftiga mot marknadsfluktuationer, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef på Stora Enso.

Inga beslut angående de planerade personalnedskärningarna fattas innan förhandlingarna har slutförts i enlighet med lokal lagstiftning.

Strax före årsskiftet slutförde Stora Enso ett omstruktureringsprogram som inleddes i juni 2023. Programmet gav en ökning av det årliga operativa rörelseresultatet på 110 miljoner euro, och omfattade 1 150 uppsägningar.

 

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x