Stora Enso växer med förnybara förpackningar

PUBLICERAD: 30 maj 2022
UPPDATERAD: 24 januari
Svenska Nymölla är ett av bruken som Stora Enso planerar att avyttra. Foto: Pressbild

Under det första kvartalet 2022 gjorde Stora Enso det bästa resultatet på 20 år. Men även om koncernen återigen har svarta siffror på sista raden för sin pappersproduktion är det inte längre ett strategiskt fokus. År 2006 stod papperstillverkningen för 70 procent av intäkterna, medan den i dag bara står för 15 procent.

Det är anledningen till att Stora Enso meddelar att de har för avsikt att sälja fyra av sina totalt fem papperstillverkningsanläggningar. Förra året stängde de pappersbruken Veitsiluoto och Kvarnsveden och lade om Uleåborg till annan produktion. Koncernens strategi är att fokusera på övriga produkter inom förpackningar, bygglösningar och biomaterialinnovationer.

Tre länder berörs

De papperstillverkningsanläggningar som Stora Enso avser att sälja är: Anjala i Finland, Hylte och Nymölla i Sverige och Maxau i Tyskland. De beskrivs av Stora Enso som produktionsanläggningar med hög kvalitet för papper och massaproduktion och en stark infrastruktur samt skickliga och erfarna medarbetare.

– Genom att avyttra en majoritet av våra papperstillgångar kan vi öka fokus på våra definierade strategiska tillväxtområden: förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial. Vid utvärdering av potentiella avyttringar eftersträvar vi ett nytt ägande som möjliggör en långsiktigt hållbar framtid, både för anläggningarna och människorna som arbetar där, säger vd:n och koncernchefen Annica Bresky.

Annica Bresky, vd och koncernchef för Stora Enso. Foto: Pressbild
Behåller fabrik i Belgien

Stora Enso har inte förbundit sig till en deadline för slutförandet av försäljningsprocessen, vilket inte heller har någon inverkan på deras respektive kunders service. Stora Ensos Langerbrugge-fabrik i Belgien kommer att behållas i koncernen.

Stora Ensos pappersdivision sysselsätter för närvarande cirka 2 200 personer. 2021 uppgick pappersdivisionens nettoomsättning till 1 703 miljoner euro.

Läs vidare

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Väsentligt mindre CO2-utsläpp när fossil plast ersätts med bioplast

En studie, som utförts av forskare från Kina, Storbritannien och Schweiz, visar att väsentligt lägre utsläpp av koldioxid uppstår när man ersätter fossil plast med nedbrytbar bioplast. Det skriver Nordisk Bioplastförening på sin hemsida.
Global warming concept

Lush satsar på POP

Nyligen berättade vi om Treforms framgångsrika tester med Prevented Ocean Plastic, nu går det brittiska kosmetikaföretaget Lush ett steg längre och startar kommersiell användning av materialet.
lush

Senaste nytt

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx

Förpackningsansvariga hos brittiska FMCG-företag vill bort från plast men det är inte lätt

En ny undersökning från förpackningsföretaget Aquapak av 100 brittiska förpackningschefer inom dagligvarubranschen visar att majoriteten (92 procent) planerar att helt sluta använda plast i sina konsumentförpackningar.
Pasta-packaging

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax