Smurfit Kappa tidiga med att ta till sig TNFD

PUBLICERAD: 22 januari 2024
UPPDATERAD: 22 januari
Smurfit Kappas vd, Tony Smurfit. Bild: Smurfit Kappa.

Smurfit Kappa har blivit ett av de första företagen att anta rekommendationerna från Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD)*.

Detta tillkännagav koncernen på World Economic Forums årliga möte i Davos, Schweiz, den 16 januari. Smurfit Kappa planerar att integrera TNFD-anpassade fakta med sina finansiella resultat senast år 2025.

TNFD syftar till att tillhandahålla ramar för företag att rapportera om naturrelaterade risker och möjligheter, med utgångspunkt i principerna som fastställts av Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

Smurfit Kappa sa att dess antagande av dessa rekommendationer understryker dess engagemang för att upprätthålla hållbarhet samtidigt som naturen bevaras och den biologiska mångfalden förbättras.

Bolaget rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete via sin hållbarhetsrapport, som är säkerställd av tredje part och inkluderar naturrelaterade mål kopplade till ledningsincitament och koncernens finansieringskostnader. Övergången till att anamma TNFD-rekommendationer representerar en förbättring av dessa befintliga rapporteringsmetoder.

– Vi är glada över att tillkännage vår avsikt att bli en tidig användare av TNFD, vilket är i linje med vårt pågående åtagande att stödja en grönare, blåare planet. Vårt åtagande är att göra rätt sak, samt att säkra en motståndskraftig och hållbar framtid för vår verksamhet, våra människor och vår planet, säger Smurfit Kappas vd Tony Smurfit.

Som en del av sina Better Planet 2050-åtaganden har Smurfit som mål att uppnå nettonollutsläpp till 2050 och minska utsläppsintensiteten för fossila bränslen med 55 procent till 2030. Man hävdar att man redan har uppnått en 43,9 procent minskning av utsläppsintensiteten för fossila bränslen sedan 2005.

*Vad är Taskforce on Nature-related Financial Disclosures?

Taskforce on Nature-related Finance Disclosures (TNFD) är ett globalt initiativ med syfte att etablera ett ramverk som kan stötta företag i att identifiera och hantera naturrelaterade risker och möjligheter samt vägleda företag i hur dessa risker bör rapporteras och följas upp.

TNFD har väckt stor internationell uppmärksamhet och ramverkets utveckling följs med stort intresse av såväl företag som bank- och finansbranschen, utifrån ett ägar- och styrningsperspektiv.

I princip alla sektorer och bolag berörs i någon utsträckning av TNFD, antingen direkt eller genom påverkan och/eller beroenden av naturresurser i sin värdekedja. Rapportering enligt TNFD kommer vara frivilligt, men utvecklingen rör sig i nuläget mot allt stramare krav. Det relaterade Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), som släpptes 2017, är nu obligatoriskt i ett flertal länder.

                                                                                                                                                                                                                                    Källa: Ecogain

Läs vidare

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

Nordvalls Etikett ingår partnerskap med utländska producenter

Nordvalls Etikett AB har slutit ett samarbetsavtal med holländska Geostick och franska Stratus Packaging. Bakgrunden till samarbetet är att bibehålla och stärka gemensamma marknadsandelar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad.
Vid frågor om bilden, skriv till: christian.andersson@apeloga.se

Senaste nytt

Lignin Industrier säkrar tjugofem miljoner kronor i nyemission

Svenska greentech-företaget Lignin Industries tar in 25 miljoner kronor i en nyemission och fortsätter sin satsning på produktion av biobaserad plast med lignin som råvara skriver Nordisk Bioplastförening.
lignin-emission-utvald

Spendrups satsar på sträckfilm med trettio procent PCR

Spendrups har i samarbete med Trioworld, gått över till trettio procent konsumentåtervunnen plast i all sträck- och krympfilm som används runt pallar och dryckestråg för att säkerställa laststabilitet och transportsäkerhet.
mynewsdesk-spendrupsx

Johan Nellbeck lämnar Holmen Iggesund i samband med omorganisation

Holmens styrelse har idag beslutat att samla koncernens kartong- och pappersverksamhet i ett nytt samlat affärsområde, Holmen Kartong & Papper. I samband med detta kommer Holmen Iggesunds vd, Johan Nellbeck, att lämna företaget.
igge-johan2-utvaldx

CCL Industries öppnar ny sleevetillverkning

CCL Industries som tillverkar specialetiketter, säkerhets- och förpackningslösningar, har officiellt öppnat sin nya etiketthub i Dornbirn, Österrike, och slutfört flytten från tyska Hohenems.
CCL-Dornbirn_27_by_Marcel_Hagen-studio22-768x512x