Rapport från Top packaging summit

PUBLICERAD: 26 november 2020
UPPDATERAD: 24 januari
Marie Malmberg Lavsen, vd för Packbridge, öppningstalade och hälsade alla välkomna till Top packaging summit 2020. Foto: Packbridge

Det är brådskande att minska matsvinnet. E-handeln skjuter i höjden och tuffa målsättningar för återvinning är både stora utmaningar och möjligheter framåt. Detta och mycket mer framkom på årets digitala version av förpackningskonferensen Top packaging summit.

Packbridge har hållit sin första helt digitala konferens. Konferensen lockade över 350 besökare från mer än 30 länder. Förmiddagen började med paneldiskussioner om förpackningsinnovationer och deras roll inom e-handel, kampen mot matsvinnet och hållbara affärsmodeller. Daniel Hellström, Lunds universitet, Desirée Erlingsson, Skanem, Elin Tornblad, Potato Plastic, Martin Enocson, FrontPac AB, Oskar Lingqvist, McKinsey & Company, Sharla Halvorson, IKEA var på plats. Moderator var Annika Olsson, professor i förpackningslogistik vid Lunds universitet. I pauserna presenterades kort och koncist en del tekniska lösningar och start-up företag.

Elin Tornblad, vd och en av grundarna av företaget Potato Plastic höll en presentation och berättade hur de förvandlar potatisrester till komposterbara paketemballage. Foto: Pressbild

Elin Tornblad från Potato Plastic presenterade sitt företag som lanserar nya material till förpackningar. Hon tog upp det svåra med att väcka intresse hos potentiella samarbetspartner, då de flesta redan har väl inkörda rutiner, processer och samarbeten. Vikten av samarbeten mellan start-ups och de stora etablerade företagen lyftes upp som väldigt positivt med möjligheter till ömsesidiga vinster.

Hygienkrav har ökat

Oskar Lingqvist från McKinsey betonade ett holistiskt synsätt för att som standard tänka att man ska välja mellan till exempel papper och plast samt vikten av tätare samarbeten inom branschen. Betydelsen av att tillgodose hygienkrav har ökat under 2020 på grund av covid-19. Och att

Oskar Lingqvist, senior partner hos McKinsey. Foto: Pressbild

förpackningens egenskaper påverkar slutkundens betyg av den köpta varan är nu bevisat, enligt Daniel Hellström.

Under eftermiddagen berättade experter och talare om deras insikter inom förpackningsdesign vad gäller återvinning och hållbarhet, under ledning av moderatorn Katrin Molina-Besch från Lunds universitet.

Cathrine Westerlind från Coca-Cola European Partners Sverige uttalade sig om de krav företaget ställer och följer upp för att säkerställa hållbar utveckling både vad gäller sociala och ekologiska delar i hela kedjan. Säkring av kvalitet och villkor sker främst genom krav och kvalitetskontroll gentemot leverantörerna. Företaget är Coca-Colas största oberoende leverantör av flaskor.

AI-teknik och digitalisering

Erin Rohler hos chokladtillverkaren Mars Wrigley uttalade sig om återvinning och problematiken med att motivera slutkonsumenter att sortera och återvinna avfall på rätt sätt utan ett pantsystem. På frågan om AI-teknikens (artificiell intelligens) inverkan på branschen i framtiden så menade Erin att det framför allt var inom sortering, distribution och kanske även för återvinning som AI och digitalisering redan nu kan komma att spela en allt större roll.

Matthias Klauser, projektledare och hållbarhetsexpert hos Syntegon, höll en presentation om tekniknyheter och företagets samarbete med Billerud Korsnäs. Foto: Faksimil från Top packaging summit

Matthias Klauser från Syntegon, tillverkare av förpackningsmaskiner, presenterade företagets nära samarbete med BillerudKorsnäs för att ta fram mer funktionella pappersförpackningar. Syntegon blev i början av året ett fristående bolag, efter att tidigare ha varit Boschs affärsområde Bosch Packaging Technology. Papper i sig har en del svagheter vad gäller hur det reagerar på fukt och slitage men det är lätt att återvinna och i dag återvinns redan mycket papper. Därför är det motiverat att forska och utveckla andra egenskaper i pappersförpackningar.

Företagets samarbete med Billerud Korsnäs gör att de kan välja rätt maskin till rätt sorts material och därmed uppnå bättre resultat och även minska riskerna för båda parterna. På en fråga om framtiden svarade Matthias Klauser att vi redan nu på grund av covid kan se att många processer blivit mer digitaliserade och automatiserade. Och den trenden fortsätter troligen att AI inom förpackningsindustrin till stor del handlar om datainsamling som sedan ska processas för högre effektivitet.

Nedbrytbart och återvinning

Franz Kraus från TIPA, tillverkare av komposterbara flexibla förpackningar, tog upp att en stor del av plastavfallet i slutändan är mjuk plast, att denna kan göras nedbrytbar och att idén om att kompostera och bryta ner avfallet är urgammal. Dessutom menade Franz Kraus att vi på detta sätt kan återge näring till jorden som annars riskerar att bli allt fattigare på näring. Dock måste man då se till att det inte finns plast kvar i det avfallet som inte är nedbrytbart. Han menade också att det varken var möjligt eller önskvärt att göra alla förpackningar nedbrytbara även om hans företag fokuserar på det. Han menade att den andra vägen att gå är återvinning.

Under dagen ställdes även frågor om slutkonsumentens prioriteringar. Hur mycket är slutkonsumenten beredd att offra på andra områden för att förpackningen ska vara hållbar? Även om slutkunderna medvetet väljer utifrån miljövänlighet är det inte alltid slutkunden kan sätta sig in i hela processen runt tillverkningen. Därmed kan valet komma att ske snarare efter en upplevelse av hållbarhet snarare än utifrån den faktiska hållbara utvecklingen.

Ett exempel som togs upp är att kunder efterfrågar dryckesförpackningar i kartong utan plastlock även om plastlocket är effektivare för att få ner matsvinnet och därmed totalt sett står för en mer hållbar utveckling. Diskussionen utmynnade i att även om enstaka åtgärder ibland mer kunde ta sikte på en upplevd miljösatsning, snarare än på en faktisk optimering, så går utvecklingen ändå starkt i den riktningen att kraven ökar både internt i värdekedjan och från kunder och myndigheter på en hållbar utveckling.

Text: Daniel Carlsson

Läs vidare

Bioplast kan bli en väsentlig del av klimatlösningen om vi tänker kreativt och samarbetar!

Det senaste COP-mötet i Dubai lämnade visserligen mycket kvar att önska för den globala civilisationens framtid. Däremot så var delegaterna överens om att det fossila kolet behöver avvecklas. Ju förr dess bättre ska vi nog tillägga. Det här debattinlägget från Nordisk Bioplastförening framför synpunkter på detta.
Foto: Riccardo Annandale, Unsplash

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x