Print-on-Demand av bipacksedlar blir en dyr historia

PUBLICERAD: 4 mars 2024
UPPDATERAD: 4 mars
Bild: Unsplash

En grupp inom European Carton Manufacturers Association (ECMA) har försökt lyfta fram de potentiella ekonomiska utmaningarna i samband med förslaget att använda Print on Demand (PoD) för bipacksedlar  i samband med en översyn av läkemedelslagstiftningen.

Studien tar upp de kostnader som kommer att uppstå i samband med att bipacksedeln avskaffas. Enligt propositionen är det så att läkemedelsanvändare kan be apoteket om en print-on-demand bipacksedel om de vill, utan att behöva betala extra för det. Alternativt skriver man ut den själv hemma.

Enligt ECMA är studien en konservativ kvantifiering som ger insikt i de ekonomiska konsekvenserna av att introducera PoD-foldrar. Den beräknade totala kostnaden för PoD-broschyrer i hela EU pendlar mellan cirka 19,5 miljarder till drygt 40 miljarder svenska kronor, beroende på
om broschyrerna är tryckta i svartvitt eller fyra färger. Det är för närvarande oklart vem som ska stå för dessa kostnader.

Beräkningen av priset per PoD-bipacksedlar är sammansatta av flera nyckelkomponenter, inklusive papper, bläck, skrivare, avskrivningar, arbetskostnader, etc. samt antalet apotek i Europa.
Det förväntade antalet PoD-bipacksedlar baseras på den digitala kompetensen hos den del av befolkningen som har störst behov av medicin.

Studien visar att även om en sådan här lösning i praktiken kommer att resultera i ett minskat antal bipacksedlar, är kostnadseffekten av PoD 2-3 gånger större än den totala kostnaden för medicinska bipacksedlar med utgångspunkt från hur de produceras idag.

Rapporten visar vidare hur den äldre befolkningen kommer att bli oproportionerligt mer påverkad av att bipacksedeln tas bort, eftersom över 50 procent av läkemedlen tas av personer som är 65 år och äldre.
Med hänvisning till EU-kommissionens Digital Economy and Society Index visar rapporten att det är denna del av befolkningen som har den lägsta nivån av digital kompetens, särskilt i Östeuropa.

Endast Nederländerna kan stoltsera med en kunskapsnivå över 50 procent för grundläggande digitala färdigheter för åldersgruppen 65 till 74. De flesta andra europeiska länder har nivåer runt 20 eller 30 procent av digital kompetens i denna åldersgrupp. Det innebär att 70 – 80 procent av den äldre delen av befolkningen kommer att behöva tryckta versioner från apoteket av bipacksedeln.

Du kan läsa hela rapporten här.

https://f3d09e3f-a03d-484b-8f07-5aded14b0be9.usrfiles.com/ugd/f3d09e_7b48ce2c601c44ecac934327703f6eaf.pdf

Läs vidare

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x