Print-on-Demand av bipacksedlar blir en dyr historia

PUBLICERAD: 4 mars 2024
UPPDATERAD: 4 mars
Bild: Unsplash

En grupp inom European Carton Manufacturers Association (ECMA) har försökt lyfta fram de potentiella ekonomiska utmaningarna i samband med förslaget att använda Print on Demand (PoD) för bipacksedlar  i samband med en översyn av läkemedelslagstiftningen.

Studien tar upp de kostnader som kommer att uppstå i samband med att bipacksedeln avskaffas. Enligt propositionen är det så att läkemedelsanvändare kan be apoteket om en print-on-demand bipacksedel om de vill, utan att behöva betala extra för det. Alternativt skriver man ut den själv hemma.

Enligt ECMA är studien en konservativ kvantifiering som ger insikt i de ekonomiska konsekvenserna av att introducera PoD-foldrar. Den beräknade totala kostnaden för PoD-broschyrer i hela EU pendlar mellan cirka 19,5 miljarder till drygt 40 miljarder svenska kronor, beroende på
om broschyrerna är tryckta i svartvitt eller fyra färger. Det är för närvarande oklart vem som ska stå för dessa kostnader.

Beräkningen av priset per PoD-bipacksedlar är sammansatta av flera nyckelkomponenter, inklusive papper, bläck, skrivare, avskrivningar, arbetskostnader, etc. samt antalet apotek i Europa.
Det förväntade antalet PoD-bipacksedlar baseras på den digitala kompetensen hos den del av befolkningen som har störst behov av medicin.

Studien visar att även om en sådan här lösning i praktiken kommer att resultera i ett minskat antal bipacksedlar, är kostnadseffekten av PoD 2-3 gånger större än den totala kostnaden för medicinska bipacksedlar med utgångspunkt från hur de produceras idag.

Rapporten visar vidare hur den äldre befolkningen kommer att bli oproportionerligt mer påverkad av att bipacksedeln tas bort, eftersom över 50 procent av läkemedlen tas av personer som är 65 år och äldre.
Med hänvisning till EU-kommissionens Digital Economy and Society Index visar rapporten att det är denna del av befolkningen som har den lägsta nivån av digital kompetens, särskilt i Östeuropa.

Endast Nederländerna kan stoltsera med en kunskapsnivå över 50 procent för grundläggande digitala färdigheter för åldersgruppen 65 till 74. De flesta andra europeiska länder har nivåer runt 20 eller 30 procent av digital kompetens i denna åldersgrupp. Det innebär att 70 – 80 procent av den äldre delen av befolkningen kommer att behöva tryckta versioner från apoteket av bipacksedeln.

Du kan läsa hela rapporten här.

https://f3d09e3f-a03d-484b-8f07-5aded14b0be9.usrfiles.com/ugd/f3d09e_7b48ce2c601c44ecac934327703f6eaf.pdf

Läs vidare

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Senaste nytt

Konsumenterna katalysatorn bakom nya hållbara förpackningslösningar

Det är vi konsumenter som driver på utvecklingen av nya, hållbara, förpackningar och plastförpackningar är illa ute enligt en undersökning av Tetra Pak.
ryoji-iwata-IBaVuZsJJTo-unsplashx

Jonas Hellström – med variation som inspiration

Jonas Hellström har jobbat inom den grafiska branschen i över 20 år. Efter sin examen i grafisk design och illustration från Forsbergs har han bland annat hunnit med att starta upp byrån Lobby Design samt spendera nio år som design director på Amore. Snart står han på scenen på Inhousedagen i Stockholm.
stillahavetx

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx