Präglingar med precision

PUBLICERAD: 28 januari 2016
UPPDATERAD: 24 januari

Iggesund prägling

När det dimper ner en trycksak med pappersprover är mottagaren oftast mest intresserad av proverna. När Iggesund Paperboard denna vinter börjar distribuera en provbok för Invercote G, Invercote Creato och Invercote Duo finns det all anledning att studera de präglingar som förhöjer effekten av de foton som ingår.

-Invercote har en dimensionsstabilitet och en flexibilitet som gör den fantastisk för den som vill utnyttja präglingen för att ge en trycksak en tredje dimension. Den kan förhöja den taktila upplevelsen, öka uppmärksamheten och inte minst förstärka upplevelsen av kvalitet, säger Alex Guglielmi, en av Iggesunds marknadstekniker som övervakat produktionen med speciell inriktning på just präglingarna.

För att prägla med hög kvalitet krävs bra verktyg. I den här produktionen har Iggesund samverkat med den schweiziska verktygsmakaren SMR Stanztechnik.

– I provboken har vi i första hand arbetat med att prägla detaljer i foton. När man gör det måste man tänka på att man inte förändrar eller förvrider bildens grundtanke, understryker Alex Guglielmi.

Ett exempel är den stora präglingen av en ö på omslaget, en prägling som löper över omslag, rygg och baksida. Där gjorde ett första präglingstest att en sten som bildmässigt var i bakgrunden, plötsligt upplevdes som om den hade förflyttats närmare betraktaren.

– Det blev nödvändigt att göra om verktyget för att slippa den effekten, och nu har vi hittat fram till rätt balans mellan bilden och präglingen, fortsätter Alex Guglielmi.

På liknande sätt fick man arbeta om präglingen av ett öga på en annan bild. Effekten var inte tydlig nog, utan man fick bygga om verktyget för att skapa ett mer påtagligt intryck. En annan effekt som Alex Guglielmi gärna kommenterar är hur trycket och präglingen av ordet Invercote sammanfaller på provbokens första sida.

– Här är det väldigt lätt att det går fel. När präglingen görs utefter raka tryckta linjer är det mycket enklare att urskilja minsta misspass. Här måste man vara oerhört noggrann, inte minst eftersom präglingen i sig kan åstadkomma små förskjutningar i materialet. Jag brukar rekommendera att man försöker begränsa antalet tryck på arket för att minimera denna påverkan, betonar Alex Guglielmi.

Vid tryck- och efterbehandlingsprocesser som kräver flera tryckgenomgångar fungerar Invercote utmärkt för att undvika misspass. I vanliga fall brukar tryckare försöka övertala sina kunder att begränsa antalet tryckgenomgångar för att undgå detta problem, men Invercote’s dimensionsstabilitet gör det möjligt att ta sig an de mest komplicerade tryckjobben. För att demonstrera Invercote’s överlägsenhet på detta område har Iggesund genomfört flera lyckade tryckprojekt med över 20 tryckgenomgångar. Höga tryckkostnader avskräcker ofta sådana åtaganden, men för dem som är beredda att spendera en del pengar på efterbehandling kan Invercote närmast betraktas som en garanti för ett exceptionellt slutresultat.

Tryckningen av Iggesunds provbok har hanterats av VR Print i Storbritannien och präglingsverktygen har framställts av SMR Stanztechnik  i Schweiz.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax