Ny YH-utbildning för förpackningsindustrins värdekedja

PUBLICERAD: 4 augusti 2023
UPPDATERAD: 3 augusti

Den 28 augusti är första dagen för en ny YH-utbildning med inriktning på förpackningsindustrins värdekedja. Då möts de studerande till ”Förpackningsingenjör Packaging Solution Engineer – miljö och hållbarhet” för första gången på Haganässkolan i Älmhult. Utbildningsledare är Finn Toompuu. Vi hörde av oss till honom för att få en inblick i utbildningen.

Finn Toompuu har sedan början av 2000-talet jobbat med utbildning på universitet och högskolor och under senaste tio åren även med YH-utbildning. Han ansvarar nu för den nya utbildningen som etableras efter önskemål från industrin.

– Jag har varit hårt engagerad i Yrkeshögskolan de senaste tio åren och utvecklat, skrivit ansökningar och hittat finansiering inom andra industriområden och är därmed väl insatt in vad som krävs, berättar han.

– Det är en väldigt reglerad process. Ansökningen till YH-myndigheten kräver mycket, men det är samtidigt ett tacksamt område att jobba med.

YH-utbildning är specialiserad. Om man tar universitet- och högskoleutbildning så har de främst som uppdrag att utveckla samhället medan YH är direkt riktad mot arbetslivet. För att överhuvudtaget kunna få igenom en ansökan hos myndigheten krävs att ett antal företag bekräftar att det finns ett kompetensbehov och att man har för avsikt att stötta utbildningen och även se till att det finns arbetstillfällen.

– Man kan säga att arbetslivet beställer en skattefinansierad utbildning, en väldigt relevant och aktuell sådan i förhållande till behovet. Erfarenheten säger att nittio procent av de som genomgått YH-utbildning kommer i arbete inom sex månader.

Finn Toompuu leder arbetet med att etablera utbildningen. Han ser bland annat till att ansökningarna behandlas korrekt, att ledningsgruppen som möts ett par gånger om året får rätt information för nya beslut och att lärare och konsulter engageras. Ett stort jobb.

– Det finns specialiserad YH-utbildning inom förpackningsområdet men den här utbildningen är tänkt att vara bred, att täcka hela värdekedjan. Spetskompetens får de studerande genom de LIA-perioder man har, de svarar för cirka en tredjedel av utbildningen.

– Vi kommer inte att efter fyra terminer utexaminera personer som kan sägas ha kvalificerad kunskap, men man har kompetensen för att vidareutvecklas och skaffa sig den hos det företag där man hittar ett arbete, säger Finn Toompuu.

– KFK är ett begrepp vi använder, det står för Kunskap, Färdighet, Kompetens.

Finn Toompuu basar över utbildningen.
Stort intresse

Att utbildningen ligger i ”IKEA-land” är både på ont och på gott enligt Finn. IKEA har naturligtvis ett finger med i spelet, men det är viktigt att se till att det här inte uppfattas som ett projekt av möbeljätten.

– Vi har många företag med som skrivit under på behovet av utbildningen, för att bara nämna några kan jag peka på Emballator, FrontPac, Tetra Pak, AFRY och Volvo. Totalt har nitton företag varit med i ansökan.

– Under mina tio år med YH har jag aldrig upplevt ett så djupt engagemang från företag som vill bidra med kunskap, utbildningsmaterial, gästföreläsningar och studiebesök. Jag behöver bara lyfta luren för att få ett positivt svar.

– Flera har lovat sätta upp workshops kostnadsfritt under en dag för att där kunna utvärdera de studerande inför framtiden.

Utbildningen har godkänts med tre kursstarter, den första i år, nästa år 2024 och den sista år 2025. Det innebär att man är klara i juni år 2027.

Stort söktryck

Söktrycket har varit mycket bra i år enligt Finn Toompuu. Man har ersättning för tjugo elever per utbildning. Cirka sextio har sökt i år. Många kommer från närområdet.

– Vi kommer att ta in tjugofem sökande även om vi inte får ersättning för de fem extra. Vi vet att det alltid händer något som gör att någon eller några tvingas hoppa av. Har vi bara tjugo och tappar ett par tappar vi ersättningen för dem.

– Kvaliteten på de sökande är hög, så vi måste vara mycket noga med vilka som antas så att allt sker rättssäkert. Det kommer att vara en hög nivå på de som blir antagna.

– YH innebär att man har en extremt heterogen grupp i rummet med allt från nybakade gymnasister till rutinerade äldre som vill karriärväxla. Det är en stor skillnad mot utbildningen på universitet och högskolor.

Vad krävs för att undervisa?

De fyra terminerna är uppdelade på olika områden inom förpackningsindustrins värdekedja, och för att det ska bli bra krävs bra utbildare. Det blir en kombination av lärare och konsulter som svarar för den.

– Kurserna är allt från fyra till åtta veckor och de är lärarledda max två dagar i veckan och det kan vara på distans eller på plats. Det är alltid en utmaning att hitta lämpliga personer, många känner en tvekan för att man inte fungerat som lärare tidigare.

– Det är viktigt att förstå att det inte behöver vara så svårt, man utgår inte från en mängd kurslitteratur, vilket det för övrigt finns förvånansvärt lite av i den här branschen, man utgår från sig egen erfarenhet och man behöver inte ha någon pedagogisk utbildning.

Däremot bör man vara bekväm med att tala inför en grupp.

– Om man behöver pedagogiskt stöd finns jag som back up hela tiden.
Självfallet utgår det en ersättning till de som engagerar sig. Exakt summor är svårt att säga, men ett riktmärke kan vara drygt ettusen kronor i timmen när man är aktiv i utbildningen.

– Det är sällan svårt att jobba med en YH-grupp, det är inte som med grundskola och gymnasium där man måste motivera de studerande hela tiden, här är det mer självgående, alla som deltar vill något och vill till exempel förstå hur man ska närma sig ett problem.

Bygg en traktor

Haganässkolan i Älmhult är en stor skola med gymnastik- och simhall. YH-utbildningen kommer att ha ett teorirum, två gruppsalar och en modellverkstad där man lär sig förpackningar som ett hantverk.
– Alla får också en kraftfull laptop med 3D-mjukvara. Det är viktigt att man förstår sammanhanget mellan det analoga och digitala sättet att arbeta, säger Finn.

De första dagarna kommer att vara en introduktion ledd av Finn Toompuu som ger all nödvändig information om utbildningen. Dessutom ingår LEGO. I grupper om fyra kommer man att få bygga en traktor efter en manual, sedan ska den plockas ner igen och byggas upp utan instruktionen.

– Avsikten är att få i gång diskussioner inom grupperna och visa på vikten av samarbete.

LIA

En del i utbildningen är LIA-utbildningen (Lära i arbete). Här läggs ett ansvar på den studerande att själv hitta ett företag att knyta an till. Finn Toompuu kan hjälpa till med namn på företag men det är upp till den studerande att hitta det företag men tycker verkar intressant, att bedöma var man kan tänka sig att jobba.

– De ska komma dit och ha en tanke med det, inte bara kliva in och ”koka kaffe”. De ska berätta för företaget vad de vill göra, till exempel en omvärldsanalys eller en studie på en viss del av produktionen.

Allt fler inser

Det är intressant att notera intresset från förpackningsbranschen kring den här YH-utbildningen. Många företag verkar vara rejält på hugget. Ser man bakåt i tiden har det inte sällan varit svårt för andra utbildningar att få det engagemanget, men något håller uppenbarligen på att hända.

– Det har tagit sin tid men jag upplever att kunskapen kring YH växer i industrin och att man inser att det är en intressant rekryteringsbas som är kostnadseffektiv och i praktiken många gånger kan liknas vid en provanställning.

– Vi har på senare år i andra utbildningar fått samtal från företag som frågar om vi har någon eller några högpresterande studerande som vi kan rekommendera. Det är ett bra bevis på intresset.

 

Samtalet med finn Toompuu har tidigare publicerats i tidningen Packnews 2/2023.

 

Läs vidare

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Senaste nytt

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a