Kontinuerlig förbättring av miljöavtrycket från papperssäckar

PUBLICERAD: 31 januari 2024
UPPDATERAD: 31 januari
Eurosac_CO2-Footprint_Grafik_2023

Mellan år 2007 och 2021 minskade kolintensiteten i en enda papperssäck med 28 procent enligt den europeiska kraftpappers- och papperssäcksindustrin. Detta är resultatet av den senaste koldioxidavtrycksanalysen på europeiska papperssäckar.

Analysen har genomförts av svenska RISE på uppdrag av European Paper Sack Research Group (ESG), ett samarbete mellan EUROSAC och CEPI Eurokraft. Dessutom minskade den fossila kolpåverkan per ton säckkraftpapper med 26 procent under samma tid.

Den nyligen genomförda LCA-studien av RISE rapporterar en konsekvent nedåtgående trend i den fossila kolpåverkan från vagga till grind från genomsnittliga europeiska säckkraftpapper och papperssäckar. Från år 2018 till 2021 fortsatte denna nedgång: effekten per ton säckkraftpapper förbättrades med 5 procent – från 442 kilo CO2e till 421 kilo CO2e. Det fossila koldioxidavtrycket från papperssäckar såg också en liten förbättring med 1 procent, från 87 gram CO2e år 2018 till 86 gram CO2e per säck år 2021. Med 61 procent är utsläppen från produktionen av säckkraftpapper den dominerande faktorn för resultat av en genomsnittlig europeisk papperssäck.

På väg mot klimatneutralitet

När man jämför de senaste uppgifterna med resultaten från den första LCA som genomfördes av ESG år 2007, finns en betydande minskning av fossil kolpåverkan per ton säckkraftpapper med cirka 26 procent – från 570 kilo CO2e till 421 kilo CO2e. Orsakerna till det är främst färre utsläpp från nettoköpt nätel och från förbränning av bränslen som förbrukas av bruken. Sett per papperssäck är minskningen ännu högre, från 118 gram CO2e per säck år 2007 till 86 gram CO2e per säck 2021. Detta är en förbättring på 28 procent. Det kan hänföras till minskad säckvikt och förbrukning av fossila bränslen.

– Det är bra att notera att även små steg leder till stora förändringar i det långa loppet. Eftersom våra medlemmar är engagerade i att kontinuerligt förbättra hållbarheten i sin tillverkningsverksamhet, har vi spårat vår industris energianvändning och utsläpp i mer än femton år. Dessa data ger oss en förståelse för vilka spakar vi ska dra för att nå nästa nivå för att minska vår miljöpåverkan, förklarar Catherine Plitzko-Kerninon, generaldelegat, EUROSAC.

– I takt med att hela värdekedjan får betydelse för ett hållbart företagande, använder fler och fler intressenter vår data för att få insikter om hur man bemästrar vägen mot klimatneutralitet.

Mest förnybar energianvändning

Beroendet av fossila bränslen i säckkraftproduktionen minskar. Den externa förbrukningen av fossila bränslen har minskat med 9 procent från år 2015 till 2021. En hög grad av förnybara energikällor används 2021. Totalt står biobränslen för 92 procent av alla bränslen som förbrukas på plats, 78 procent av dem genereras i bruket under produktionsprocessen. Dessutom producerar bruken 59 procent av sitt eget elbehov. Av den inköpta elnätet som brukade 2021 identifierades 29 procent som ”grön” el.

Lösning med låg kolhalt

När unga träd växer absorberar de koldioxid (CO2) från atmosfären. Kolet lagras i skogsprodukter som papperssäckar under deras livscykel. När man tar med biogena borttag från vagga till grind såväl som utsläpp i beräkningen, skulle koldioxidavtrycket till och med vara negativt.

– Detta förstärker det faktum att papperssäckar är en koldioxidsnål lösning, potentiellt till och med en kolnegativ lösning, kommenterar Catherine Plitzko-Kerninon.

Att även ta hänsyn till scenarierna för uttjänta papperssäckar skulle till och med ge en mer komplett bild från vagga till grav. Denna metod är dock problematisk på grund av datanoggrannheten.

– I en cirkulär ekonomi är återvinning naturligtvis det föredragna scenariot. Återvinningen av pappers- och kartongprodukter har en annan fördel: den fördröjer den lagrade CO2 från att återvända till atmosfären, sager Catherine Plitzko-Kerninon.

Läs vidare

Nu går det att panta God Morgons juicekartonger

God Morgon inleder ett samarbete med Bower och erbjuder nu pant på sina juicekartonger. Målet är att öka antalet återvunna förpackningar genom att erbjuda olika typer av förmåner när panten har registrerats.
God-Morgon-juicekartonger-pantas-via-Bower

BEWI ökar sin återvinningskapacitet genom att öppna en cirkulär hubb i Norrköping

BEWI öppnar nu sin nya cirkulära hubb i Norrköping, vilket ökar företagets återvinningskapacitet för EPS (expanderad polystyren) med 40 procent.
BEWIx

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Förpackningsansvariga hos brittiska FMCG-företag vill bort från plast men det är inte lätt

En ny undersökning från förpackningsföretaget Aquapak av 100 brittiska förpackningschefer inom dagligvarubranschen visar att majoriteten (92 procent) planerar att helt sluta använda plast i sina konsumentförpackningar.
Pasta-packaging

Senaste nytt

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x