Framtidsspaning med Grafiska Företagens nya vd

PUBLICERAD: 7 februari 2022
UPPDATERAD: 24 januari
Eva Glückman, ny vd på Grafiska Företagen, bransch- och arbetsgivarorganisa­tionen för grafisk industri i Sverige. Foto: Juliana Fälldin

Grafiska Företagens nya vd Eva Glückman blickar tillbaka på ett år där branschen har återhämtat sig och gått hyfsat bra. Och inte minst har förpackningsindustrin haft en gynnsam tid. Hon säger att det finns goda möjligheter för konjunkturen att fortsätta uppåt, men samtidigt finns orosmoln som materialbrist och skenande energi- och råvarupriser.

Vid årsskiftet tog Eva Glückman över vd-stolen. Hon tog över stafettpinnen efter Ravindra Parasnis som under många år varit det samlade ansiktet utåt för alla medlemsföretag i organisationen. Eva Glückman är inte på något sätt ett okänt ansikte heller, arbetsrättsjurist i botten och förhandlingschef på Grafiska Företagen sedan flera år, van att representera den grafiska industrin i tuffa diskussioner runt förhandlingsbordet.

Hur ser du på ditt nya uppdrag som vd?

– Det är jättespännande. Jag är stolt att jag fick frågan att bli vd för Grafiska Företagen. Jag har jobbat som förhandlingschef sedan 2014 och är inte ny inom organisationen och branschen, men har såklart mest ägnat mig åt arbetsgivarfrågor. Det har varit fantastiska år där man har fått träffa företag inom grafiska branschen och där jag har fått diskutera villkor och utmaningar med dem utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv.

– Nu som vd blir det utifrån ett större perspektiv, en helhet och själva branschen som sådan. Jag ser mycket fram emot att få utveckla ännu mer kunskap om branschen för att förstå företagens villkor och utmaningar. Jag har träffat många av företagen genom åren, men ser nu fram emot att träffa ännu fler och höra om de utmaningar de står inför och se vad Grafiska Företagen kan göra.

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?

– Jag är väldigt rak och tydlig. Det vet jag också att jag har fått höra från andra. Som person vill jag veta; Vad gäller saken? Vilka vägar finns att tillgå? säger hon och poängterar med exemplet när företag ringer och vill få hjälp och support i olika frågor.

– Det har nog präglat mig genom alla mina år att vilja ge företag ett svar. Det ska bli tydligt för dem vilka vägval som finns och vad jag rekommenderar. Företagen ringer ju för att de behöver hjälp och vill ha ett svar. Då är det viktigt att vara tydlig och inte linda in det för mycket.

Vilka frågor blir viktiga för dig att driva?

– Med den bakgrund jag har så är det naturligt att arbetsgivarfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. Men, hållbarhetsfrågorna är otroligt spännande. Det händer mycket inom det området och de kommer med all säkerhet att växa i betydelse.

– Hållbarhetsfrågan är viktig för företagen. Redan i dag har vi verktyg för detta, men det gäller att också få ut dessa så att företagen använder dem och ser att de har nytta av dem, säger hon och nämner Agenda 2030, ClimateCalc och Grafiska Företagens uppförandekod.

– Nu gäller det för oss att lyckas nå ut med det här.

Behövs flexibla kollektivavtal

Tillbaka till arbetsrätt och arbetsgivarfrågor. Mycket händer framåt på området. Hon säger att det behövs kollektivavtal med större flexibilitet, något Grafiska Företagen kommer arbeta med fortlöpande.

– Det handlar dels om att ta reda på vad företagen tycker om våra kollektivavtal och vilka förändringar de önskar, dels att kunna göra förändringar i kollektivavtalen längre fram vilket blir en uppgift för vår nya förhandlingschef och avdelningen. Vi kommer att sitta i en avtalsrörelse 2023 så nu 2022 är det förberedelser inför de förhandlingarna. Vi kan notera att företagen tycker att vi gör ett bra jobb när det gäller våra arbetsgivarfrågor. Där gäller det att fortsätta hålla den höga nivån.

– Förändringen i LAS (Lagen om anställningsskydd) kommer att bli aktuellt nu under 2022. Det är också stort att det äntligen sker förändringar i LAS vilket kommer ha betydelse för våra medlemsföretag.

Tryckerier och förpackningsföretag

Grafiska Företagen representerar cirka 400 medlemsföretag. Merparten av dem är civilgrafiska tryckerier, men många större förpackningsföretag är också medlemmar. På frågan hur medlemsskaran har förändrats över tid säger Eva Glückman att de civilgrafiska företagen under lång har tid genomgått stora strukturförändringar. De har blivit större och erbjuder mycket mer än tidigare, såsom byråverksamhet och distribution. Det märks också från kundhåll, att man gärna pratar med en enda leverantör för att beställa allt sitt tryckta material, i stället för att anlita flera olika.

– Det har pågått under lång tid, inte bara under pandemin. Företagen har varit väldigt duktiga på att ställa om. I dag finns det heller inte så mycket små tryckeriföretag. De som finns har blivit ganska stora, de konsoliderar sig och erbjuder egentligen allt deras kunder behöver.

Foto: Helene Grynfarb

– Förpackningsföretagen är färre men väldigt stora. Förpackningar är otroligt viktiga i dag och de företagen går också bra vilket även etikettryckerierna gör.

Digitaltrycket fortsätter uppåt

Vid tiden för den här intervjun har Grafiska Företagen ännu ingen sammanställd statistik för medlemsföretagens inrapporterade omsättning för sista kvartalet 2021. Årets tre första kvartal jämfört med samma period 2020 visar att offsettryckets försäljning sjönk med 2,9 procent och stannade på 851 miljoner kronor. Digitaltrycket fortsatte uppåt med 6,9 procent till 360 miljoner. Så även storformatstrycket, 2,8 procent (258 miljoner). Fram till sista september 2021 omsatte företagen sammanlagt 1,856 miljarder kronor, en ökning med 1,7 procent jämfört året dessförinnan.

– 2020 var dock ett dåligt år med tanke på pandemin. Jämför man 2021 med 2019 så har det gått sämre. Men man kan gott säga att företagen har återhämtat sig något under 2021 jämfört med 2020. Det har tuffat på åt rätt håll. Det har ändå gått hyfsat bra trots allt, säger hon och prognosticerar att när de kan redovisa sista kvartalet 2021 har det förhoppningsvis gått lite bättre.

– Under sista kvartalet hade vi ju verkligen öppnat upp och man drog i gång med fler aktiviteter och kampanjer som våra företag har nytta av.

Samlad branschstatistik för medlemsföretagens tre första kvartal 2021, jämfört med samma period 2020. Källa: Grafiska Företagen

– Förpackningsindustrin har haft en gynnsam tid och det har att göra med att vi använder mycket förpackningar, till exempel inom livsmedelsindustrin och att det är ett förnybart material som kunden vill ha. Detta påverkar även etiketttryckerierna åt rätt håll. Under pandemin har folk också beställt saker på nätet i stället för att gå ut och handla. Det är mycket förpackningar man får hem.

Foto: Helene Grynfarb
Flaggar för negativ påverkan

Vart konjunkturen tar vägen under 2022 är svårtippat, säger hon.

– Företagen i branschen har drabbats hårt men ser man generellt i Sverige har det gått hyfsat bra och det går åt rätt håll. Om det inte blir för stor påverkan med nya coronavarianten och fortsätter med nedstängningar så tror jag ändå det kommer vara ett skapligt år.

Tryckeribranschen har varit med om många strukturella förändringar genom åren vilket gjort att företag är vana att ställa om och anpassa sig, enligt Eva Glückman. Foto: Fredrik Persson

Hon understryker dock att andra problem kan ha en negativ påverkan i spåren av pandemin, och det gäller även etikett- och förpackningssidan.

– Det är sådana saker som materialbrist, fraktkostnader, skenande råvarupriser och höga energipriser. Snarare är det sådana faktorer som kan göra att det blir negativt i stället.

Eva Glückman. Foto: Juliana Fälldin

Vilka utmaningar kommer företag brottas med framåt?

– Energipriserna har väldigt stor påverkan på företagen. Nu vet vi i och för sig inte hur länge det kommer hålla i sig, men det är en jättestor utmaning för företagen. De flesta företag har inte bundna elpriser. Sedan är det kompetensbristen, att man har svårt att hitta utbildad personal. Där har vi jobbat mycket med kompetensförsörjning under många år, att jobba aktivt för att få unga att bli intresserade av branschen och se till att vi har utbildningar i branschen.

Är du orolig när det kommer till återväxten?

– Vi är tyvärr inte den enda branschen som slåss om att få in personal. Så är det i alla branscher, säger hon och nämner bland annat bokbindare där man kan sätta frågetecken om hur det kommer att se ut i framtiden.

– Företagen är ändå uppfinningsrika och duktiga i den delen. När de inte hittar kompetent personal tar de in outbildad personal och utbildar dem själva.

Vana att ställa om

Hon återkommer till att företag i den grafiska industrin är, och har visat sig, vara duktiga på att ställa om – finna nya affärsriktningar, trycka nya produkter och att vara lösningsorienterade – trots alla utmaningar de ställs inför.

– Jag tänker att den här branschen har varit med om så många strukturella förändringar under så lång tid, så även om pandemin hade stor påverkan i början så är man snabba på att tänka om. På något vis är man van vid detta, jämfört med andra branscher som inte har haft strukturella förändringar genom åren. Så jag tycker att företagen är vid gott mod och ser möjligheter snarare än vad som är dåligt. De gör det bästa de kan av situationen.

Är tryckeribranschen en framtidsbransch?

– Det är det definitivt. Det är inte en bransch som kommer att försvinna. Det är ingen tvekan om att det är mycket digitalt i dag. Men vi behöver alltid ha tryckt material. Det kan man aldrig komma ifrån. Tryckt material i form av samhällsinformation, förpackningar med mera kommer vi alltid behöva, säger hon och tillägger att det också är en spännande bransch att verka i:

– Det händer mycket när det gäller material, förnybart material. Är man intresserad av hållbarhetsfrågor så är det jättespännande att jobba med, att ta fram bra förpackningar som kunderna tycker är bra, säger Eva Glückman.

Läs vidare

Heidelberg vill förlösa din potential

Det blir världspremiär för den nya generationen av Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen ska möjliggöra autonomt tryck även inom förpackningsproduktion.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Världspremiär på drupa för Xeikons nya etikettpress

Xeikon kommer att ha en världspremiär på drupa 2024. Det är en etikettpress som trycker med en, ny, egenutvecklad bläckserie.
Untitled Design - 1

Xeikon visar innovationer inom nyckelsegment på Drupa

Xeikon, som är en del av Flint Group, erbjuder digitala lösningar för såväl den grafiska industrin som förpackningsbranschen. På Drupa visas de senaste innovationerna inom dessa segment.
SV-kollage-1536x1024x

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x