Förstudieprojekt inom strategisk utveckling av automation

PUBLICERAD: 23 juni 2014
UPPDATERAD: 23 juni

PiiA-utlysning har öppnat förstudieprojekt inom strategisk utveckling av PiiA-området
Detta är den andra utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, Processindustriell IT och Automation. Projektet syftar till att få igång en stor mängd nytänkande förstudieprojekt som handlar om att skapa aktiviteter och förutsättningar för framtida innovationer och kommande forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, som i sin tur bygger förutsättningar och en grund som kan leda till en strategisk förnyelse av området Processindustriell IT och Automation.

– Arbetet med att lansera utlysningen pågår för fullt, berättar Anders OE Johansson, programchef för PiiA. Det känns viktigt att lyfta fram flera stora möjligheterna, projekt som vi gärna ser kan sträcka sig bortom förstudier kring teknik och fokusera på exempelvis affärs- eller verksamhetsutveckling, kompetensförsörjning eller integrerade värdekedjor. Möjligheterna är näst intill oändliga!

Bland de viktigaste faktorerna för att öka produktiviteten i samhället finns tillämpningen av IT och automation, där analyser har visats att den första internetvågen höjde produktiviteten med tre procent per år i industriekonomierna under åren 1995 till 2004. Nu går vi in i en fas där marginalnyttan med industriell IT baserad på 80- och 90-talets arkitekturer minskar men där det parallellt sker en ny utveckling vars motstycke tidigare saknas.

– Vi är på väg mot ett nytt sätt att betrakta industriell produktion där informationen är en strategisk resurs, säger Anders OE Johansson. Detta kräver investeringar i det vi kallar digitalisering, något som är mycket mer än teknik: Digitaliseringen kräver ökade aktiviteter och stärkt förmåga för att tillgängliggöra och skapa värden av IT och automation för att stärka vår konkurrenskraft i en alltmer global värld.

Processindustriell IT och Automation (PiiA) är ett av de strategiska innovationsprogram som beviljats finansiering av myndigheterna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. PiiA har varit igång sedan hösten 2013 och tillsammans med industrins deltagande har en budget på cirka en kvarts miljard över tre år. En viktig del av PiiAs verksamhet är att förbereda och genomföra utlysningar fram till beslut om finansiering samt genomföra strategiska insatser.

Vinnova har tillsammans med Energimyndigheten och Formas beslutat att finansiera Processindustriell IT och Automation (PiiA) som ett strategiska innovationprogram. Programmet har sin hemvist hos SICS Swedish ICT Västerås AB där PiiA är organiserat med egen styrelse, ledningsgrupp samt stödgrupperingar.

Vad kan man söka för?
Förstudieprojekt inom processindustriella IT- och automationslösningar

Hur mycket kan sökas?
100 000-500 000 kr per projekt

Vem kan söka?
Konsortier av företag, forskningsinstitut, universitet eller högskola och andra relevanta aktörer

Sista ansökningsdatum
22 september kl 14.00

Läs vidare

Packnorth och Packnews går samman

De två nyhetssajterna Packnorth och Packnews slås ihop hos nystartade AGI Media, och från och med den 1 februari kan de senaste förpackningsnyheterna läsas på packnews.se. Tidningen nord emballage ingår också i sammanslagningen och byter samtidigt namn till Packnews.
SignPrint-och-nord_emballage-2023-ver1-scaled

Packnorth och Packnews går samman

De två nyhetssajterna Packnorth och Packnews slås ihop hos nystartade AGI Media, och från och med den 1 februari kan de senaste förpackningsnyheterna läsas på packnews.se. Tidningen nord emballage ingår också i sammanslagningen och byter samtidigt namn till Packnews.
SignPrint-och-nord_emballage-2023-ver1-scaled

Så blir Interpack 2023

Vi tittar närmare på Interpack 2023. En fullbokad mässa där totalt 18 hallar fördelas mellan förpackningsbranschens alla olika fokusområden.
Interpack17_JV5342-scaled

DS Smith investerar 50 miljoner i modern stans

Förpackningsföretaget bygger vidare med tryck och stansning på anläggningen i Värnamo.
MasterCut-724_221201-2340_export

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy