Förpackningar ska minska matsvinnet

PUBLICERAD: 23 maj 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Innventia matsvinn - low

Vinnova har beviljat 500 000 kronor till forskningsprojektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn”. Projektet som koordineras av Innventia ska samla relevanta aktörer för att utveckla resurssmarta förpackningslösningar som leder till minskad resursförbrukning och miljöpåverkan i form av onödigt matavfall.

Av maten som produceras förstörs eller slängs upp emot 50 procent. Med matsvinn avses onödigt matavfall, sådant som hade kunnat ätas om det hanterats annorlunda. Svinnet är i hög grad kopplat till förpackningen och dess förmåga att skydda maten men också förmågan att kommunicera sina olika funktioner med konsumenterna för bästa förvaring och användning i hemmet. Enligt Naturvårdsverket kastas årligen cirka 1 miljon ton mat i Sverige och det är hushållen som står för största delen.

Innventia startar nu projektet ”Förpackningssystem för minskat matsvinn” som en del i Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. I samarbete med Karlstad universitet byggs ett konsortium av relevanta aktörer för att utveckla nya innovativa förpackningslösningar som minskar matsvinnet längs hela värdekedjan från livsmedelsproducent till konsument. Projektet baseras på den omfattande internationella forskning som redan nu bedrivs inom området för att kartlägga svinnet, en forskning där Helén Williams vid Karlstad universitet har en framträdande roll. Det nya projektet handlar om mer än kartläggning.

– Det vi vill göra är mer inriktat på åtgärder. Vår ambition är att utveckla reella förpackningslösningar och visa på förpackningens faktiska betydelse för att förhindra att svinn uppstår. Detta har inte gjorts tidigare, förklarar Kristina Wickholm som leder projektet.

Eftersom två tredjedelar av alla förpackningar används inom livsmedels- och dryckesindustrin kommer resultaten att beröra miljontals användare. Med minskat matsvinn kan bilden av förpackningen förhoppningsvis gå från miljöbov till miljöhjälte. En annan effekt som forskarna hoppas på är nya intäkter för skogsindustrin.

– Svensk skogsindustri söker aktivt efter nya produktområden. Förpackningar är ett tillväxtområde där Sverige internationellt sett har en stark position. Nu har vi möjligheter att ta en ledande roll i arbetet med att utveckla kunskap som bidrar till minskat matsvinn.

Som första steg i bildandet av konsortium arrangerar Innventia en workshop den 4 juni. Här kommer man gemensamt att diskutera konkreta förslag på funktionsförbättringar som leder till minskat matsvinn. Workshopen vänder sig till alla som kommer i kontakt med förpackningar genom värdekedjan från materialleverantörer till konsument, men också aktörer som hanterar förpackningar, t.ex. transportörer och köksinredare.

Innventia AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London.

Läs vidare

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

Investeringar i maskiner drivs av ökad konsumtion av förpackade livsmedel

Ökade efterfrågan på förpackade livsmedel ger ökade maskininvesteringar säger en prognos fram till år 2026.
glada påsar

Bio-PET i stället för fiber i äggförpackning

För ovanlighetens skull en nyhet som berättar om ett byte från fiber till plast.
quail-biopet-utvald

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Senaste nytt

Här är de nominerade i Packnorth Award 2023

mirko-fabian-htm4OxeJaC0-unsplash

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx