Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

PUBLICERAD: 24 mars 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Innventia Lic

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.

En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara. Dessutom ska den förmedla information om innehållet samt inbjuda till köp. Om kartongmaterialet bidrar till att fullgod tryckkvalitet nås snabbt och enkelt, kommer en större del av all kartong som tillverkas och transporteras till tryckeriet kunna användas och därmed skapas mindre spill.

För att säkerställa att en kartong kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper då den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre, om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg.

Sofia Thorman har i sina licentiatstudier vid Innventia tagit fram en ny metod som kan användas för att kontrollera hur jämnt en kartong absorberar vätska. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

Med hjälp av metoden har Sofia studerat bestruket kartongmaterial som används till vätskeförpackningar, som t.ex. mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

– Metoden ser väldigt lovande ut i de studier vi gjort hittills och jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala, för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk, säger Sofia Thorman.

– Metoderna har använts inom forskningsklustret ”Tools to Predict Flexographic Print Quality for Packaging” som avslutades december 2014 och kommer även till nytta i det nystartade programmet ”Boosting Packaging Performance”, säger Anita Teleman, chef för gruppen Tryckytor vid Innventia.

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för det industriella forskningsprogrammet Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads Universitet med stöd från KK-stiftelsen. Sofia Thorman fick ut sin licentiatsexamen 5 mars 2015, med avhandlingen ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London.

 

Läs vidare

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy

Ny teknik ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar

Aptar CSP Technologies och ProAmpac har utvecklat en teknik som ger inbyggt fuktskydd i flexibla förpackningar.
proampac-and-aptar-1709018491x

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Senaste nytt

Snart dags för Drupa – här är de sex största trenderna att hålla ögonen på

Efter åtta års uppehåll kan vi återigen åka till Drupa för att se vad leverantörerna tror att vi behöver. Här hittar du sex tydliga trender att ha koll på i mässhallarna.
dmitry-ratushny-xsGApcVbojU-unsplash

Arvid Sundblad lämnar Fiskeby Board

Efter närmare sex år som vd för Fiskeby Board lämnar nu Arvid Sundblad företaget.
Fiskeby-4x-768x512felx

Nedläggning gör det svårare att återvinna vätskekartong i Tyskland

Troligen kommer kapacitet för återvinning av vätskekartongförpackningar att stängas ner i Tyskland inom kort.
julian-hochgesang-mjtq122xaoY-unsplashx

Plastbrätten för blommor vissnar bort hos ICA

ICA Sverige byter nu ut traditionella plastbrätten för blommor till träfiberbrätten.
ICAy