Förbättrad tryckbarhet minskar onödigt materialspill

PUBLICERAD: 24 mars 2015
UPPDATERAD: 24 januari

Innventia Lic

För att skapa konkurrenskraftiga förpackningar behöver bland annat tryckkvaliteten vara tillräckligt hög och ge ett enhetligt utseende mellan olika förpackningar. Detta kan uppnås utan onödigt spill om kartongmaterialen har likartade egenskaper och beter sig som förväntat i tryckpressen enligt en ny licentiatavhandling från Vipp industriforskarskola vid Karlstad universitet.

En förpackning är en viktig del av en produkt och har till uppgift att skydda och förvara. Dessutom ska den förmedla information om innehållet samt inbjuda till köp. Om kartongmaterialet bidrar till att fullgod tryckkvalitet nås snabbt och enkelt, kommer en större del av all kartong som tillverkas och transporteras till tryckeriet kunna användas och därmed skapas mindre spill.

För att säkerställa att en kartong kommer att fungera bra vid tryckning, kontrolleras dess egenskaper då den tillverkas. Denna produktionskontroll skulle kunna bli ännu bättre, om man utöver att se till att ytan är tillräckligt slät även följer upp hur kartongen kommer att absorbera tryckfärg.

Sofia Thorman har i sina licentiatstudier vid Innventia tagit fram en ny metod som kan användas för att kontrollera hur jämnt en kartong absorberar vätska. Tidigare har det inte funnits teknik tillgänglig för att göra denna typ av mätningar.

Med hjälp av metoden har Sofia studerat bestruket kartongmaterial som används till vätskeförpackningar, som t.ex. mjölk- och juicepaket. Resultaten pekar på att en ojämn absorption av tryckfärg kan leda till att bilder och text upplevs flammiga med en ojämn struktur. Detta skulle kunna förklara varför tryckproblem ibland uppstår trots att kartongytan är slät.

– Metoden ser väldigt lovande ut i de studier vi gjort hittills och jag ser fram emot att få genomföra försöken i större skala, för att bekräfta att de kan tillföra värdefull information vid kartongtillverkning på våra svenska bruk, säger Sofia Thorman.

– Metoderna har använts inom forskningsklustret ”Tools to Predict Flexographic Print Quality for Packaging” som avslutades december 2014 och kommer även till nytta i det nystartade programmet ”Boosting Packaging Performance”, säger Anita Teleman, chef för gruppen Tryckytor vid Innventia.

Arbetet har utförts vid Innventia, inom ramen för det industriella forskningsprogrammet Vipp (Values Created in Fiber Based Processes and Products) vid Karlstads Universitet med stöd från KK-stiftelsen. Sofia Thorman fick ut sin licentiatsexamen 5 mars 2015, med avhandlingen ”Absorption non-uniformity characterisation and its impact on flexographic ink distribution of coated packaging boards”.

INNVENTIA AB är ett FoU-företag med världsledande ställning inom områden som massa, papper, grafiska produkter, förpackningar och bioraffinaderiverksamhet. Vi genererar och förädlar forskningsresultat till innovativa produkter och processer. Med vetenskapligt baserad kunskap som utgångspunkt bidrar vi som innovationspartner till våra kunders värdeskapande. Koncernen har 225 anställda lokaliserade i Stockholm, Bäckhammar, Trondheim och London.

 

Läs vidare

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a

Woola vill ersätta plastemballage med spillull

Förpackningsföretaget Woola jobbar med fårull som hållbart alternativ till plast.
Pressbild_Woola förpackningsmaterial

ICA-handlaren börjar med komposterbara bärkassar innan skatten tas bort

I höst tas skatten på plastbärkassarna bort men Filip Cronberg som driver ICA Kvantum i Klippan återinför komposterbara kassar redan nu.
ICA Gaiax

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x