Etiketter: ”Övergången från analogt till digitalt fortsätter”

PUBLICERAD: 19 januari 2023
UPPDATERAD: 31 januari
Carsten Bamberg på Konica Minolta ser möjligheter för kunder att ta steget in på digital etikettproduktion.

Digital etikettproduktion har blivit det normala. Carsten Bamberg, affärsutvecklingschef på Konica Minolta ger sin syn på etikettåret 2023 som han menar präglas av en fortsatt stark trend mot ökat digitaltryck.

Nästan 35 procent av det totala etikettproduktionsvärdet är nu helt digitalt eller omfattar hybrid tryckteknik. Efter en stor svängning är det nu digitalt som presterar bäst på marknaden i takt med att fler varumärken och återförsäljare ser att flexibilitet och snabb respons är de viktigaste faktorerna för att kunna bemöta snabbt föränderliga behovsmönster i en ny värld av möjligheter enligt Konica Minolta.

– Den analoga tekniken har varit motståndskraftig mot de globala förändringarna, speciellt för etiketter och förpackningar men nu ser det riktigt positivt ut när övergången från analogt till digitalt fortsätter. Det är som att förändringen rusar och blir allt starkare. Övergången kan inte stoppas, konstaterar Carsten Bamberg, affärsutvecklingschef på Konica Minolta Business Solutions Europe.

Kunder utnyttjar möjligheterna

Ökande trender som automation, onlineköp av tryckt material och webbutiker innebär att det finns möjligheter överallt för kunder som vill utnyttja tryck där de får tillgång till ett stort urval av tillämpningar som endast kan levereras via digital produktion.

Arbetsflöde, programvara och processautomation, tillsammans med molnlösningar, är viktiga faktorer för bättre automation och effektivitet och en del av utvecklingen mot den ”smarta fabriken”. Möjligheter finns överallt. Etikett- och förpackningsmarknaderna fortsätter att blomstra tack vare digital tryckteknik, i takt med att serierna blir kortare och kraven på hållbara produktionsmetoder med minskat spill blir högre. Detta har blivit allt viktigare, i synnerhet som globala utmaningar avseende materialtillgång, ökade priser och högre energikostnader, såväl som brist på kompetens har påverkat förtroendenivåerna negativt.

– Vi är extremt positiva avseende framtiden. Digital etiketteknik fortsätter att expandera på traditionella flexo- och offsetområden vilket är goda nyheter för alla som redan är aktivt involverade i digital produktion och för dem som vill investera, säger Carsten Bamberg.

Tillväxt i sikte

Optimismen speglas av andra globala experter som också rapporterar att betydande tillväxtmöjligheter verkar vara på väg att förverkligas under det kommande året och därefter. Experterna från Smithers tror på tillväxt för etikett- och förpackningsindustrin efter pandemin.

I en rapport om trender och drivkrafter som formar framtida digitala tryckmarknader tror analytikerna att nästan trettiofem procent av det totala värdet ligger i helt digital eller hybrid etikettproduktion. Digitalt har blivit det normala. Enligt Smithers var den globala marknaden för digitalt tryckta etiketter värd 12,6 miljarder USD år 2022 och den har växt med 7,7 procent CAGR sedan 2017, medan volymen växte med i genomsnitt 10,8 procent.

– Under pandemin såg vi en betydande tillväxt inom grundläggande konsumtionsprodukter då industriella- och bulkförpackningar krävde etiketter, medan efterfrågan var mindre på många lyxprodukter” säger rapporten. ”Digitalt presterade högre än marknaden i takt med att fler varumärken och återförsäljare såg flexibilitet och snabb respons som viktiga faktorer för att bemöta snabbt föränderliga behovsmönster.

Digitalt tryck av etiketter beräknas nå nästan tjugo miljarder USD före 2032, när digitala prestanda hos tryckpressar för smalbana överträffar analog produktion, med inbyggda digitala utsmycknings- och efterbehandlingsalternativ. Rapporten säger också: ”I takt med att befolkningen växer och antalet mindre hushåll ökar kommer även förpackningsvolymer att växa. E-handel med enskilda kunder gör det nödvändigt att använda fler förpackningar för att skydda artiklar under transport. Även om många förpackningar inte är tryckta (flaskor, glasburkar, konservburkar, omslag, tunnor, kassar, bulkpåsar, kartong, filmer) kräver vissa av dem en etikett.”

Etiketter är oumbärliga

Som ett annat exempel på övergången till digital produktion avslöjar FINAT att fler än en tredjedel av svarspersonerna (trettiosju procent) i en nyligen genomförd undersökning sa att de ska köpa en digital tryckpress under 2023. Det var en betydande ökning från de tjugoett procent som sa att de skulle investera i digital utrustning under det senaste året. I FINATS senaste rapport och analys av den europeiska marknaden för smalbana skriver förbundets vd Philippe Voet att: ”Etiketter är oumbärliga när det gäller att möjliggöra den kritiska infrastrukturen” och tillägger att ”etikettproducenter rapporterar att deras digitala verksamheter har ökat betydligt på grund av pandemin och det fortsatta behovet av brådskande beställningar.”

Data från forskningsanalytiker hos IDC visar att den västeuropeiska skrivarmarknaden för digital etikett- och förpackningsproduktion förväntas öka med en 13,1 procent CAGR under en femårsperiod till år 2025.

– Vi fortsätter att flytta fram gränserna med vår tonerbaserade teknik som har gjort oss till marknadsledande inom digital etikettproduktion – lite mer än sex år efter att vi först gick in på marknaden, säger Carsten Bamberg.

– Från början var vi inriktade på små och medelstora etikettomvandlare. Men i vår roll som en global teknikleverantör med lokala serviceorganisationer riktar vi idag in oss på de avancerade marknaderna, i och med introduktionen av AccurioLabel 400 – vår tonerbaserade digitala single pass-tryckpress.

De första AccurioLabel 400-kunderna startar produktion

– Vi installerar de första nya pressarna nu i början av 2023, efter omfattande interna tester och extremt positiv feedback från de första offentliga demonstrationerna av vår nya modell. Viktiga framsteg med AccurioLabel 400 omfattar ytterligare kostnadsminskningar tack vare ännu mer hållbara delar, tillgänglighet i konfigurationer med fyra och fem färger samt möjligheten till fler tillämpningar med vit toner och en utskriftshastighet på upp till 39,9 meter per minut.

En av Konica Minoltas etikettmaskiner – AccurioLabel 230.

”Introduktionen av vit toner kan inte överskattas”, säger IDC i sin marknadsrapport.

– De uppskattningsvis 3 000 etikettproducenterna med medelhöga till höga volymer uppskattar de affärsmöjligheter som denna extra färg skapar. AccurioLabel 400 flyttar fram gränserna inom automation, hastighet, flexibilitet och färgkapacitet, vilket ger Konica Minolta möjlighet att penetrera etikett- och förpackningsmarknaden ytterligare.

”Vi kommer inte att slappna av”

I rapporten kan man också läsa att den nya tryckpressen ”dessutom förstärker Konica Minoltas åtagande att driva innovation och tillväxt på dessa bägge marknader.”

– Vi kommer inte att slappna av. Det finns fortfarande mycket kvar att göra för att utbilda marknaden om fördelarna med digital produktion. Vi är fast beslutna att baserat på ett partnersamarbete hjälpa våra kunder att identifiera och öppna upp den potentiella digitalisering detta medför och nå nästa nivå i sina organisationers digitala mognad genom att betrakta arbetsplatsen på nya sätt, säger Carsten Bamberg och utvecklar vad etiketter fyller för funktioner.

– Etiketter är nödvändiga för leveranskedjans grundläggande behov eftersom de utgör viktiga verktyg för att förmedla information. En sak som är säker är att etiketter fortsätter att vara en del av vardagen. Svängningen mot digital produktion kommer att bli ännu mer framträdande framöver.

Text: Bo Wallteg

Läs vidare

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Etikettföretag gör förvärv i Tyskland

Nordvalls Etikett förvärvar tyska familjeföretaget Kölle Etiketten. Sedan 2021 äger Nordvalls även engelska Watermill Press. Därmed etablerar de nu sin andra produktionsenhet utanför Sverige.
Patrik-Jenemark

H-trycks satsning bär frukt: ”Ännu fler storlekar och olika varianter”

Tryckeriet i Markaryd har investerat stort för att utveckla maskinparken för att bredda produktsegmentet inom muggar och bägare med lock. I år ska satsningen visas upp för de stora massorna på mässor i Skandinavien.
H-tryck

Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.
Steph-Poole-hires

Senaste nytt

Oroliga tider skrämmer inte FrontPac

FrontPac räds inte de svåra tiderna. Ett bra bevis är investeringen i en ny offsetpress från KBA.
Jesper och Martin

Grönt ljus för att göra gröna salladsskålar ännu grönare

Picadeli känner att deras salladskoncept blir ännu grönare via appen Bower. Nu finns möjlighet att panta 20 miljoner skålar årligen.
bower_phone

Packnews i ny kostym efter samgående med AGI Media

Packnews har bytt kostym efter mer än 15 år som nyhetsförmedlare till förpackningsindustrins värdekedja. Nu blir vi ännu bättre!
Kostym

Plastpåseskatten blev en kul sak men är på allvar

När TV-programmet Svenska Nyheter hade nypremiär häromdagen fick den märkliga plastpåseskatten mycket utrymme.
messiah