Eleganta dryckesbägare

PUBLICERAD: 19 augusti 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Cup

Tryckt i en färg, men med mönster och budskap präglat, så är Invercote-muggen särdeles elegant. Och ger dessutom betydligt lägre miljöpåverkan än plastmuggar

 

Hur elegant kan man göra en dryckesmugg av pappersmaterial? Pappersmuggen kan vara allt från enkel vit och anonym till värmeisolerande och varumärkesbärande. Allt handlar om vilken konstruktion, vilket material och hur avancerad konvertering man vill satsa på.

Iggesund Paperboard ville testa gränsera för vad man kan åstadkomma och valde att göra en stor mugg i en dubbelväggig konstruktion som är ganska vanlig på marknaden. Dubbelväggskonstruktionen gör att man kan använda ett material invändigt i själva muggen, och ett annat i den yttre väggen som har till uppgift att fungera som både värmespärr och varumärkesbärare.

– För muggens insida valde vi Invercote belagd med polyetylen, PE, och för utsidan Aluvision som är Invercote belagd med en tunn aluminiumfolie. Vi ville åt det metalliska inslaget för att kunna få elegans och lyster trots att vi bara tryckte med en färg, vintage orange, berättar Anna Adler, ansvarig för projektet vid Iggesund Paperboards marknadskommunikation.

Som utgångspunkt hade man ett ornamenterat mönster som inramade Iggesunds varumärke Invercote. Tanken var att täcka in allt utom mönstret med orange, och sedan få mönster och produktnamn att lysa genom att prägla upp dem. För att få ett präglingsverktyg som andades precision anlitades den schweiziske verktygsmakaren SMR, och tryckningen genomfördes senare hos den italienska mugg-specialisten Garda.

– Vi gjorde flera test av hur mycket som skulle präglas, men till slut fastnade vi för att prägla upp hela mönstret och varumärket. Det var intressant att se hur präglingen faktiskt fick de metalliska tonerna som inte var övertryckta av orange att verkligen lysa, berättar Iggesunds marknadstekniker Alex Guglielmi.

Att matcha de tryckta och präglade områdena var en verklig utmaning. För att vara säkra på att inte råka ut för någon misspassning valde man att reducera antalet muggämnen per tryckark från 27 till 24.

-Invercote har en fantastisk dimensionsstabilitet, men ibland är det bättre att satsa på säkerhet. Istället för att satsa på 27 upp så valde vi en försiktighetsprincip med 24 upp. Det är fortfarande ett fantastiskt resultat för den som söker elegans och ett visuellt intryck som kan bära fram ett varumärke, understryker Alex Guglielmi.

Kartongmaterialets tryckbarhet och möjligheten att bearbeta den till en hög grad av elegans är inte den enda anledningen till att Iggesund tror på en renässans för den kartongbaserade dryckesbägaren. Konkurrerande material som en traditionell plastmugg eller en i styrofoam har betydligt högre carbon footprint än en mugg gjord av kartong med en tunn beläggning av polyetylen.

– ”En mugg av Invercote belagd med PE har ett carbon footprint som nästan bara är en fjärdedel av en motsvarande mugg i plast, om man räknar enbart med vikterna av ingående material. Redan där är den kartonbaserade muggen en vinnare. Lägger man till det att det finns effektiva återvinningssystem och att man slutligen kan ta tillvara den lagrade bioenergin, så är kartongmaterialet helt enkelt outstanding, understryker Anna Adler.

Inte minst i USA där diskussionens vågor går höga kring styrofoambaserade muggars miljöegenskaper, ser Iggesund långsiktigt affärsmöjligheter. Flera amerikanska städer försöker förbjuda användningen av styrofoamliknande material i dryckesbägare och cateringförpackningar.

Iggesund Paperboard är en del av den svenska skogsindustrikoncernen Holmen, en av världens 100 mest hållbara industriföretag enligt FN:s hållbarhetsindex Global Compact Index. Iggesunds omsättning är i närheten av 5 miljarder SEK och flaggskeppsprodukten Invercote säljs i mer än 100 länder.

Företaget har två produktfamiljer, Invercote och Incada, som båda återfinns bland de mest kvalitativa produkterna i sina respektive segment. Sedan 2010 har Iggesund investerat 3,3 miljarder SEK för att öka energieffektiviteten och minska de fossila utsläppen från sina kartongfabriker, investeringar som nära nog gör de bägge bruken självförsörjande på el.

Iggesund och Holmenkoncernen rapporterar sina fossila koldioxidutsläpp till det internationella projektet Carbon Disclosure Project. Miljödata är integrerade i företagets årsredovisning som görs i enlighet med GRI:s, Global Reporting Initiative, högsta nivå för hållbarhetsredovisning.

Läs vidare

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Väsentligt mindre CO2-utsläpp när fossil plast ersätts med bioplast

En studie, som utförts av forskare från Kina, Storbritannien och Schweiz, visar att väsentligt lägre utsläpp av koldioxid uppstår när man ersätter fossil plast med nedbrytbar bioplast. Det skriver Nordisk Bioplastförening på sin hemsida.
Global warming concept

Senaste nytt

Klockan tickar för förpackningsföretag om man ska klara EUDR till årsskiftet

Nedräkningen fortsätter mot den 30 december 2024, då de flesta företag baserade i EU eller som levererar varor till EU måste följa EU:s nya avskogningsförordning (EUDR). Det kommer att ställa stora krav på till exempel tillverkare av papper, kartong och förpackningar.
johannes-plenio-1vzLW-ihJaM-unsplashx

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx