Boxon avtalar med Öresundskraft för att kompensera klimatutsläpp

PUBLICERAD: 27 februari 2023
UPPDATERAD: 27 februari
Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef hos Boxon.

Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av negativa utsläppscertifikat. Det gör att man kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på andra sätt.

Öresundskraft vill avskilja koldioxid från Filbornaverket i Helsingborg, så kallad CCS. Målet är att få bort runt 210 000 ton fossil och biogen koldioxid, vilket skulle göra det möjligt för dem att erbjuda koldioxidfri fjärrvärme och negativa utsläpp. Användandet av negativa utsläpp kan kompensera för klimatutsläpp som är svåra att få bort på annat sätt.

– Boxon har tecknat ett intentionsavtal med Öresundskraft om köp av 1 000 ton negativa CO2-ekvivalenter årligen. Det har vi gjort eftersom vi ser CCS som ett komplement till andra utsläppsminskande insatser, som energieffektivisering och minskad användning av fossil energi. Det säger Ann-Sofie Gunnarsson, hållbarhetschef hos Boxon.

Hon tillägger:

– Vi har en ambitiös hållbarhetsagenda och genom ett nära samarbete med Öresundskraft kan vi bidra till att nå klimatmålen i Helsingborg, i Sverige och internationellt.

Med ett anslag på cirka 70 miljoner kronor arbetar Öresundskraft för att ta fram ett underlag för beslut om investering i en komplett CCS-anläggning vid Filbornaverket. Ett beslut som ska tas 2025. De utreder också olika transport- och logistisklösningar för infångad koldioxid, detta inom nätverket Carbon Network South Sweden som består av ett tiotal bolag i Sydsverige.

-Intentionsavtalet med Boxon är ett av flera som visar att våra kunder delar vår övertygelse om att vi kan nå klimatmålen om vi samarbetar för att avskilja koldioxid från våra utsläpp. Den breda uppslutningen kring vår satsning är mycket glädjande och vi välkomnar fler att vara med på resan mot netto noll säger Soraya Axelsson, kommersiellt ansvarig för CCS på Öresundskraft.

 

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax