Avfall Sverige svarar IKEM beträffande förbränning av plast

PUBLICERAD: 12 januari 2024
UPPDATERAD: 12 januari

 

Tony Clark, vd för Avfall Sverige, efterlyser en fungerande marknad för återvunnen plast.

Igår publicerade vi ett inlägg från IKEM beträffande förslaget att lägga en förbränningsskatt på plastproducenterna, något man kallade absurt. Avfall Sverige, som är positiva till det, ger sitt svar här.

Avfall Sverige strävar efter en fossilfri energiåtervinning och arbetar på många sätt för att minska mängden avfall som uppstår, inte minst plast. Men att börja minska plastanvändningen i avfallshanteringen är för sent, det måste börja uppströms, i design-, produktions- och konsumtionsledet. Plasten måste vara återanvändningsbar eller återvinningsbar. Vi hoppas mycket på kvotplikten med krav på återvunnet material i nyproduktion, som finns med i förslaget till Ekodesignförordning som nu slutförhandlas i Bryssel.

För att prissätta plastens inflöde, det fossila kolet, i material föreslår Energimyndigheten en form av utvidgat producentansvar som bygger på Polluter Pays Principle – ett plastansvar. Den som introducerar plast på marknaden har inte bara ansvar för att avfallet samlas och behandlas utan också för att säkerställa att denna behandling inte resulterar i att koldioxid släpps ut i atmosfären. Detta är ett viktigt styrmedel som välkomnas av Avfall Sverige.

IKEM framhåller förstås plast som råvara för nya produkter – och plasten är ett användbart material i flera applikationer, men kan också i många fall substitueras med andra material. Det är avgörande att betrakta hela värdekedjan när det gäller plastanvändningen och dess påverkan på miljön. Fulplasten som inte är nödvändig eller kan materialåtervinnas måste bort. All plast lämpar sig inte för att återbrukas eller materialåtervinnas pga kan finnas farliga ämnen i materialet såsom PFAS och ska därför fasas ut ur kretsloppet.

– Det är förståeligt att IKEM talar för att behöva återvunnen plast som råvara för nya produkter. Avfall Sverige har ingen avvikande uppfattning – plasten ska materialåtervinnas, inte energiåtervinnas, om möjligt. Men för att det ska bli verklighet måste det finnas en fungerande marknad, och den har hittills inte funnits, säger Tony Clark, vd Avfall Sverige.

Tills marknaden finns måste vi söka hållbara och miljövänliga metoder för att hantera plastavfall. Kommunerna tar ansvar för avfallshantering, och Avfall Sverige efterlyser en helhetsstrategi som involverar både plasttillverkare och kommuner för att skapa en mer hållbar och cirkulär hantering av plastavfall. Genom samarbete kan vi utforma system som gynnar både industrin och miljön.

 

Läs vidare

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Ny YH-kurs ger LCA-utbildning på distans inom förpackningar

Haganässkolan i Älmhult har fått tummen upp för en YH-utbildning på temat Livscykelanalys (LCA) för förpackningsindustrin.
bulbx

Nordvalls investerade i sin andra HP Indigo V12 på Drupa

För några månader sedan investerade tryckeriet Nordvalls Etikett i en HP Indigo V12. Under Drupa-mässan i Düsseldorf blev det klart att företaget köper ytterligare en press av samma modell.
Nordvalls-1536x1024x

Senaste nytt

EFI tänker utanför boxen – lanserar unikt system för tryck på wellpappförpackningar

På Drupa presenterade EFI en lösning tillsammans med Packsize för personaliserat fullfärgstryck på wellpappförpackningar.
EFI-3-1536x1024

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Drupa 2024 lockade betydligt färre besökare än förväntat

När Drupa öppnade dörrarna för några veckor sedan var det åtta år sedan mässan arrangerades senast. En pandemi kom emellan. Nu har besökssiffrorna kommit och de var säkert en besvikelse för Messe Düsseldorf.
Eingänge, entrance

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x