Återvinningsresultat för år 2012

PUBLICERAD: 22 november 2013
UPPDATERAD: 22 november

FTI:s preliminära återvinningsresultat av plast-, papper-och metallförpackningar för år 2012 har kommit. Under år 2012 har FTI fått in och återvunnit 49 816 ton plastförpackningar. Den totala mängden redovisade plastförpackningar på marknaden var 185 153 ton och således har 26,9 procent plastförpackningar återvunnits, vilket kan jämföras med regeringens mål på 30 procent. Dock inväntar FTI fortfarande på en bekräftelse för återvinningen av plastförpackningar i delar av det industriella flödet, varav denna summa kan komma att ändras.

Av de pappersförpackningar (förpackningar gjorda av papper, kartong och wellpapp) som placerats på marknaden har 382 716 ton av totalt 506 323 ton samlats in och materialutnyttjats. Detta motsvarar 75,6 procent, vilket kan jämföras med regeringens mål på 65 procent.

Av den totala mängden på 41 365 ton metallförpackningar har FTI under år 2012 samlat in och återvunnit 28 523 ton, vilket motsvarar 69,0 procent. Regeringens mål för återvinning av metallförpackningar under samma period var 70 procent. Källa: FTI + Tysksvenska Handelskammaren

Läs vidare

Svensk Plaståtervinning växlar upp klimatarbetet

Svensk Plaståtervinning har anställt Linnea Granström som ny klimat- och miljöstrateg.
Linnea

Svensk Plaståtervinning skapar paradigmskifte med PCR-material

Svensk Plaståtervinning och Ica lanserar en plastförpackning för tvättmedel med 95 procent återvunnen konsumentplast.
skonaxxc

ABB och Pace i samarbete om koldioxidavskiljning

ABB ingår ett partnerskapsavtal med Pace CCS för att utveckla tekniken för infångning av CO2.
ABB1x

Flergångs istället för engångs för mer hållbara event

Retake är ett demoprojekt med syfte att visa att flergångslösningar kan vara att föredra på till exempel olika event.
Retake

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex