Skifte i ledningen

PUBLICERAD: 2 februari 2016
UPPDATERAD: 31 januari

Styrelsen i Eson Pac har kommit överens med Michael Bolin att han ersätts i sin position som VD och koncernchef för Eson Pac Group. Som tillförordnad VD kommer Lars Richardson att inträda. Han innehar för tillfället COO rollen för etikettverksamheten in Eson Pac.

I samband med förändringar i ägarstrukturen, där Inter IKEA Investments förvärvade en aktiemajoritet i bolaget av Postnord och grundarfamiljen Eliasson, är Eson Pac på väg in i en ny fas i sin utvecklingsresa. Det är med denna bakgrund det är styrelsens samlade bedömning att det är ett bra tillfälle att byta ledarskap i företagsgruppen.

-Vi går in i en ambitiös expansionsfas och i samband med det känns det naturligt att låta en ny VD och Koncernchef ta sig an de nya utmaningarna och målsättningarna som för företaget in i nästa fas, säger Fredrik Ståhl, styrelseordförande för Eson Pac Group.

-Under många år har Michael Bolin på ett utmärkt sätt bidragit till Eson Pacs positiva utveckling. När han kom till Eson Pac var vi fortfarande en relativt liten spelare på den svenska förpackningsmarknaden och har under hans tid utvecklats till att bli en stor nordisk aktör med en tydlig ambition om tillväxt i Europa. I tillägg har Eson Pacs produktutbud kraftigt breddats under senare år till att nu kunna erbjuda Kompletta Förpackningslösningar. Eson Pac erbjuder idag bl a kartongförpackningar, etiketter & bipacksedlar, avslutar Fredrik Ståhl.

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax