UPM miljardsatsar på bioglykol till PET och andra produkter

PUBLICERAD: 18 oktober 2023
UPPDATERAD: 18 oktober
Leuna-raffinaderiet kommer bland annat att tillverka BioMEG under varumärket BioPura.

Finska UPM Biochemicals satsar 1,180 miljarder euro (ca 13,6 miljarder kr) på att bygga världens första industriella bioraffinaderi för tillverkning av bland annat biobaserad monoetylenglykol och andra bioprodukter.

Raffinaderiet byggs i tyska Leuna i delstaten Sachsen-Anhalt och beräknas stå färdigt i slutet av år 2024. Anläggningen kommer att ha en yta på 15 hektar och sysselsätta mer än 100 personer.
Principskiss över de olika produktionsmöjligheterna vid UPM Biochemicals blivande raffinaderi i tyska Leuna. (Bild UPM)

Vid raffinaderiet ska hållbart odlat och certifierat lövträ omvandlas till nästa generations biokemikalier som ska möjliggöra en övergång från fossilbaserade material till förnybara material för ett brett spektrum av industrier och produkter. Den totala årskapaciteten av bioraffinaderiet blir 220.000 ton

Primära produkter

Primära produkter från bioraffinaderiet kommer att vara sockerarter, lignin och restströmmar för bioenergi och biobränslen. Huvuddelen av sockerarterna kommer att omvandlas ytterligare genom en enstegsprocess till förnybar bio-monoetylenglykol (BioMEG) och förnybar monopropylenglykol (BioMPG). Lignin kommer att bearbetas till förnybara funktionella fyllmedel.

Leuna-raffinaderiet kommer bland annat att tillverka BioMEG under varumärket BioPura för distribution i Europa. Traditionell oljebaserad monoetylenglykol används bland annat tillsammans med tereftalsyra vid tillverkning av PET-plast samt flera andra kemikalier och produkter. Sådan fossil glykol kan nu ersättas med biobaserad UPM BioPura, skriver UPM Biochemicals.

UPM BioPura kommer att tillverkas av certifierat lövträ från regionala skogar runt Leuna. Biomassan konkurrerar inte med livsmedelsresurser och kommer att ge tillverkare ett hållbart alternativ att gå vidare mot sina netto-nollmål.

Typiska slutanvändningsområden

Enligt UPM Biochemicals är typiska slutanvändningssegment för förnybara glykoler PET-flaskor, förpackningar, kompositer, kylmedel, textilier, läkemedel, kosmetika och tvättmedel.

UPM Biochemicals uppger att Leunas bioraffinaderi är en del av det bredare tillväxtområdet UPM Biorefining, som är fokuserat på raffinaderier som producerar en mängd olika förnybara bränslen och kemikalier gjorda av hållbar biomassa.

För distributionen av sin bio-monoetylenglykol BioPura har UPM Biochemicals nu valt företaget Brenntag SE i tyska Essen. Distributionsavtalet med Brenntag kommer att föra ut UPM BioPura på marknaden, öppna för ytterligare kommersiella möjligheter, samtidigt som det påskyndar introduktionen av hållbara skogsmaterial till den kemiska sektorn.

– När vi utvärderade potentiella partners blev vi övertygade av Brenntags starka distributionsnätverk över hela Europa, såväl som dess engagemang för att utveckla den kemiska industrins hållbarhetsprestanda, förklarar Michael Duetsch, Vice President Biochemicals på UPM.

Jerry Pettersson/JP Press Agency © 2023

Läs vidare

Woola vill ersätta plastemballage med spillull

Förpackningsföretaget Woola jobbar med fårull som hållbart alternativ till plast.
Pressbild_Woola förpackningsmaterial

ICA-handlaren börjar med komposterbara bärkassar innan skatten tas bort

I höst tas skatten på plastbärkassarna bort men Filip Cronberg som driver ICA Kvantum i Klippan återinför komposterbara kassar redan nu.
ICA Gaiax

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Utmaningar vid test av nya biobaserade material i kontakt med livsmedel

Företag som utvecklar nya biomaterial bör tänka på att material tillverkade av biobaserade råvaror kräver minst lika mycket materialtestning som traditionella plaster, ofta till och med mer. Det skriver Niko Markkinen, expert på testning av livsmedelsförpackningar på Measurlabs i Finland.
bottles with different fruit or vegetable juices

Senaste nytt

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Bryggerinäringen visar signifikanta minskningar i klimatpåverkan från sina förpackningar

Svenska bryggerier fortsätter att minska sitt klimatavtryck i så gott som alla förpackningsslag. Det visar den senaste livscykelanalysen (LCA) av dryckesförpackning från branschorganisationen Sveriges Bryggerier.
framsida

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx