Stora Ensos flutingtillverkning i Heinola blir grönare

PUBLICERAD: 20 februari 2023
UPPDATERAD: 21 februari

 

Bild: Stora Enso

Stora Enso kommer att investera cirka 30 miljoner euro i sin Heinola fabrik för produktion av fluting i Finland med syfte att förnya energianläggningen och processutrustningen.

Investeringen innebär att fabriken även kan ersätta de återstående fossilbaserade bränslena med förnybar bioenergi. Detta kommer att minska anläggningens utsläpp av växthusgaser med mer än nittio procent.

Stora Enso har satt upp ett ambitiöst miljömål att halvera utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet till år 2030. Genom att ersätta fossila energikällor med förnybara energikällor kommer växthusutsläppen vid fabriken i Heinola att minska med cirka etthundratretton tusen ton koldioxid.

– Denna investering är ett led i Stora Ensos utsläppsmål, vilket gör det möjligt för vårt koldioxidavtryck att nå de lägsta nivåerna på marknaden för nordisk semikemisk flutingkartong”, säger Henna Pääkkönen, chef för affärsenheten för wellpappråvara på Stora Enso Packaging Materials.

Förutom att avsevärt minska utsläppen av växthusgaser kommer investeringen att förnya kraftverket och modernisera delar av anläggningen och på så sätt förbättra stabiliteten och effektiviteten i produktionsprocessen. Byggarbetet påbörjas i slutet av 2023 och investeringen kommer att vara klar sista kvartalet 2024. Det kommer inte att ha någon personalpåverkan på platsen.

Energin som produceras på Stora Ensos Heinola Fluting-anläggning står idag för nittiofem procent av den fjärrvärme som invånarna i staden Heinola behöver. När investeringen är genomförd kommer uppvärmningskällan nästan helt att baseras på förnybar bioenergi.

Läs vidare

Nescafé i refillpåse möter önskemål från EU

På de brittiska öarna introducerar nu Nescafé den första refillpåsen för snabbkaffe för Nescafé Gold Blend och Nescafé Original.
Nescafe_refill_pouch_feedx

Berry och Tine introducerar förpackningar med återvunnen PP

Förpackningar av polypropen från Berry Superfos med 50 procent återvunnet material hjälper norska Tine att uppnå sin hållbarhetsstrategi.
Berry TINE PCRx

EEA pekar på bioplastens roll som en väg mot cirkulär plast i Europa

Europeiska miljöbyrån (EEA) pekar i ett nyligen publicerat informationsdokument ut tre olika vägar som kan leda till ett mer cirkulärt, hållbart plastsystem. En av dem fokuserar på förnybara material, inklusive biobaserad plast.
Corn Sunset

Mikrokoppar i förpackningen förlänger livslängden på livsmedel

Kopparpartiklar i mikrostorlek i ett förpackningsmaterial förlänger ett livsmedels hållbarhet drastiskt.
11238_lifespancopperbasedfilm_742783

Senaste nytt

Lanserar digitalpress för flexibla förpackningar

Den ska vara 30 procent snabbare och ha 45 procent högre produktivitet än sin föregångare, nya digitalpressen HP Indigo 200K, som enligt tillverkaren ska ge förpackningsindustrin ett ytterligare incitament att gå över till digitaltryck.
C0125.00_04_18_05.Still006

Sverige samlar in fler plastförpackningar enligt FTI

Vi blir allt bättre på att samla in förpackningar i Sverige. Sedan år 2018 har mängden ökat med femton procent. Inte minst är det plastförpackningar som vi hanterar bättre.
FTI pressbild

Världens största kraftlinermaskin startad hos SCA Obbola

Världens största maskin för tillverkning av kraftliner har nu tagits i drift hos SCA i västerbottniska Obbola, utanför Umeå.
_MG_

Ny serie trågpackare från Multivac premiärvisas på interpack

De nya trågpackarna från Multivac i TX6-serien är ett komplement i TX-serien som lanserades år 2019 med den helautomatiska TX 710.
TX 620