Sealed Air ser strategiskt skifte i förpackningsutveckling

PUBLICERAD: 24 januari 2023
UPPDATERAD: 31 januari
Stephanie Poole på Sealed Air.

Livsmedelsbranschens dagligvaruhandlare i Europa har svängt om i synen på hur förpackningar kan bli miljövänligare. Det menar Stephanie Poole, senior affärsutvecklare på Sealed Air. Hon pekar ut fyra områden hon ser har anammats i branschen för att förbättra förpackningens prestanda och för att minska avfall och koldioxidutsläpp.

Dagligvaruhandlare i livsmedelsbranschen tänker annorlunda i dag om förpackningens roll och hur den kan leda till förbättrad hållbarhet. Det säger Sealed Airs Stephanie Poole, senior affärsutvecklare och retail manager för affärsområdet Food Care i nordvästra Europa, i ett pressmeddelande.

I Sealed Airs arbete med en mängd olika livsmedelshandlare i Europa säger de sig se ett strategiskt skifte i hur man närmar sig hållbarhet i förpackningsutvecklingen. Och det handlar inte bara om själva förpackningsmaterialet och dess återvinningsbarhet. Fler aspekter som rör förpackningens prestanda – däribland livsmedelssäkerhet, hållbarhet, produktpresentation och effektivitet i leveranskedjan – blir allt viktigare. Det är också av betydelse för hur företag utvecklar sina hållbarhetsstrategier, något som går hand i hand med att konsumenter ställer allt högre krav på hållbarhet.

Skyddande förpackning

Stephanie Poole påtalar att framsteg som görs inom återvinning och att fler återvinningscentraler blivit tillgängliga uppmuntrar till en ny syn på plastförpackningar och att det finns en större vilja att betrakta plast som ett hållbart val. Dels genom möjligheten att minska beroendet av jungfruliga resurser. Dels när plast kan återvinnas på ett smidigt sätt. Hon säger att detta i sin tur leder till ett större intresse för plastförpackningars skyddande egenskaper och förståelse för hur detta kan öka hållbarheten.

”Livsmedelsförpackningar med hög prestanda kan ge utmärkt motståndskraft och hjälpa till att förhindra eventuella revor och punkteringar under lagring, hantering och distribution för att skydda livsmedel mot externa kontamineringar. Livsmedelsförpackningar utgör också en skyddande barriär mot syre för att skydda arom, smak och produktens övergripande integritet. Båda dessa skyddsnivåer kan bidra till att förbättra hållbarheten genom att minimera matsvinn på grund av förstörelse.”

Sealed Air ser att skin pack-lösningar är ett växande förpackningsalternativ i livsmedelsbranschen. Foto: Pressbild
Förlängd hållbarhetstid

Att förhindra att syre tränger in i förpackningen spelar också en viktig roll för att förlänga livsmedlens hållbarhet, vilket ytterligare minskar svinnet, särskilt vid försäljning av färska livsmedel som kött och andra proteiner. Det kan till exempel göras med en vakuumförpackningsmaskin för så kallade skin pack-förpackningar. Livsmedlet läggs på en bottenbricka och brickan vakuumförsluts och värmeförseglas med en överdragen transparent vakuumfilm. Denna förpackningslösning låser in fräschheten genom att ta bort syre som annars kan leda till att köttets kvalitet, färg och smak snabbt försämras. Detta kan förlänga hållbarheten med upp till 20 dagar, förklarar Stephanie Poole.

Presentationen av förpackningen

Hur produkten presenteras med sin förpackning är en annan synnerligen viktig aspekt, inte minst för varumärkesbyggande. Stephanie Poole framhåller särskilt att i butikgångar med färskvaror så letar butiker efter förpackningar som förhindrar att imma bildas på dem, helt enkelt för att se till att produkterna sticker ut på hyllorna och ser tilltalande ut i kylskåpen. Butiker överväger också förpackningsfilmer med högglans som förbättrar presentationen, liksom tättslutande vakuumförpackningar som minskar den totala förpackningsstorleken. Avfallsmedvetna konsumenter kan bli avskräckta av vad de uppfattar som överdrivna förpackningar, säger hon.

Foto: Pressbild
Minska totala förpackningens storlek

Den fjärde punkten som Stephanie Poole lyfter fram är att mindre, tättslutande förpackningar föredras av dagligvaruhandlare  som vill minska koldioxidutsläppen i hela leveranskedjan. Som exempel nämner hon att förpackningar med modifierad atmosfär (MAP) används i stor utsträckning för att förpacka kött i europeiska matbutiker. Även om dessa förpackningar har fördelar när det gäller att bevara färskheten så innehåller förpackningarna mycket tomt utrymme. Men här har återförsäljarna börjat tänka om, enligt Stephanie Poole, som menar att fler byter till skin pack-förpackningar som försiktigt och tätt kan lindas runt varje kontur av köttet. Detta minskar den totala förpackningsstorleken – i vissa fall med upp till 50 procent – vilket gör det möjligt för återförsäljarna att optimera transport- och kylutrymmen och minska koldioxidutsläppen, säger hon.

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Allt fler robotar automatiserar skärborden

På den nyligen avslutade Fespamässan i Amsterdam visade det schweiziska företaget Zünd både nuvarande och framtida skärbordslösningar där robotar spelar en viktig roll.
zund-fespa_01

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx