Elin Furelid följer utvecklingen för flaskan med optimism. Foto: Absolut

Pabocos pappersflaska är extra omskriven idag, inte minst för att Systembolaget nu kör en test, vilket vi kunde berätta om igår. Följande intervju om Absoluts syn på flaskans möjligheter publicerades i tidningen Packnews nummer 3/2023.

Cirka tio år har passerat sedan tidningen Packnews var den kanske första tidningen att skriva om danska ecoXpacs utveckling av en flaska tillverkad av fiber. Möjligheterna var stora liksom optimismen men som vanligt tar allt mycket längre tid än förväntat. Numera drivs projektet av Paboco med flera stora varumärken i ryggen, bland annat Pernod-Ricard, representerat av Absolut Vodka. Vi frågade Elin Furelid och Eric Näf på företaget om statusen, kan vi förvänta oss en fullskalig, kommersiell lansering i en någorlunda närhet?

Det lilla företaget ecoXpac var expert på att forma fiber till produkter som till exempel äggförpackningar. Man tog till vara sitt kunnande på ett smart sätt och började år 2010 ta fram en teknik som skulle göra det möjligt att kommersiellt tillverka flaskor av fiber. En stor del av hemligheten låg i en metod att snabbt avlägsna vattnet som fibern simmade omkring i. Det kan handla om upp till nittioåtta procent vatten som måste bort snabbt om tillverkningen ska vara intressant. När man för tio år sedan hade tekniken såg man en ljus framtid och en snabb utveckling. Det fanns i första hand ett problem att hantera, frågan om en invändig barriär mot fukt och vätska måste lösas, och det visade sig vara knepigare än förväntat, faktum är att det fortsatt är den bärande frågan i projektet.

Efterhand intresserade sig ett antal större företag för ecoXpacs teknik. Först ut var Carlsbergskoncernen år 2015 och sedan kom Billerud och den stora plastflasketillverkaren Alpla in i bilden. Dessa bägge är i dag huvudägare i Paboco, Paper Bottle Company där även familjen bakom ecoXpac har en liten andel. Ett community har bildats där vi hittar varumärkesägare som Coca-Cola, L`Oréal, The Absolut Company och P&G plus ett antal expertföretag. Paboco finns i Danmark och har ett par pilotlinjer på plats för tester.

– Vi drar lärdom av varandra i communityn, säger Elin Furelid med titeln Global Director of Future Packaging hos The Absolut Company.

– Det handlar om olika produkter som ska fyllas i flaskan så det finns inte en suverän lösning som klarar allas behov och önskemål. Däremot har vi regelbundna möten där vi diskuterar var vi står i utvecklingen.

– Det vi har gemensamt är jobbet att hitta den smartaste och bästa barriären. Vi delar erfarenheter om aromtransfer till exempel och ser om någon hittat en väg som fungerar överallt. Till slut tenderar det att hamna nere på molekylnivå.

– För vår del handlar mycket om sensorik, det är inte en viktig fråga om man ska packa hudkräm, då kan det i stället vara frågan om allergener. I en perfekt värld hittar vi en barriär som klarar allt och kan dela på kostnaderna.

Vill ta ansvar

Elin Furelid har jobbat på Pernod Ricard i arton år och har tidigare varit ansvarig för Absoluts globala produktportfölj, inklusive Limited Edition flaskor. Sedan tidigt i år är det den nya rollen som gäller.

– Det är dags att vara med i ett riktigt förändringsarbete. Alla Limited Edition flaskorna är tillfälliga lanseringar, här pratar vi framtid och pappersflaskan är egentligen bara ett spår.

– Vi vill ta vårt ansvar som stor producent och se på olika förpackningslösningar, vi tror framtiden kommer innebär att vi behöver anpassa förpackningsmaterial efter olika marknaders konsumentbeteende och återvinningsinfrastruktur. Att ett första spår är pappersflaskan beror på att det är ett det, globalt sett, är ett av de mest återvunna materialen. Vi finns på etthundrafyrtio marknader och det gäller att hitta lösningar som fungerar i så många länder som möjligt.

– Papper har oftast lite lägre CO2 generering, lättare vikt och därmed effektivare transporter. Sen tar vi så klart hänsyn till konsumentupplevelserna också. Papper känns i detta sammanhang spännande och har en skön taktil känsla. Det är en flaska som tydligt signalerar hållbarhet och det finns stora möjligheter med materialet. Vi håller det inte för osannolikt att den kan få samma inverkan på marknaden som vår ikoniska glasflaska har haft genom åren. Viktigt att notera dock är att vi ser pappersflaskan som ett komplement till vår glasflaska och eventuella andra framtida förpackningsmaterial.

Ingen svindlande hastighet

Eric Näf har titeln Director Packaging Development och har även han jobbat i många år på företaget. Han håller med om att utvecklingen av pappersflaskan inte har gått svindlande snabbt.

– Att forma en pappersflaska finns det fler som kan göra idag men att skapa en fungerande barriär är svårt. Det finns de som säger att man lyckats, men det är svårt att hitta de lösningarna på marknaden.

Erik Näf pekar på barriärfrågan som en svår nöt att knäcka. Foto: Absolut.

– Utveckling tar tid det måste man inse, även om det ofta finns en initial tidsoptimism. Vägen framåt måste få gå stegvis, det måste man ha respekt för. Även om man har lovande laboratorieresultat dyker det ofta upp komplikationer när man ska ta dessa resultat vidare. Det gäller att förstå när man ska stanna upp eller gasa.

– Vi vill med vår flaska vara först med att lansera en kommersiell lösning fylld med alkohol, och det ställer krav på barriären.
Enligt Eric Näf följer man förpackningsutveckling generellt mycket noga och där man hittar något intressant försöker man kliva in, så var det med ecoXpac.

– Vi behöver inte göra det svårare än vad det är, vi ser ofta på kända material med baskunskap, det är inte ett självändamål att hitta på något helt nytt. Det är också viktigt att det vi lanserar fungerar i existerande returströmmar, fyller Elin Furelid i.

Testas med framgång

Olika varianter av flaskan har varit, eller är ute på testmarknader. Tidigare lanserades en 33 cl flaska med färdigblandad cocktail med en ABV 4,5%, på Way Out West i Sverige och på Boiler Room i Uk, och nu testas Absolut Vodka i Manchesterområdet i Storbritannien. De representerar det man kalla Generation 1, och det har kommit en del närmast hånfulla kommentarer kring lösningen, som har en mycket tunn plastkapsel invändigt med en förstärkning i halsen för förslutningen. Vad är det för mening med att kombinera två material på det sättet är en fråga många haft?

– Det här är generation1 vilket innebär att vi är långt ifrån klara, men som Eric sa, det måste få vara en stegvis utveckling, säger Elin Furelid. Med den här vill vi testa produkten genom hela värdekedjan, inklusive konsumentacceptans och förståelsen för hur den ska återvinnas.

– Vi hade tänkt lansera i hela landet, men insåg att det inte skulle fungera med återvinningen överallt. Ibland har återvinningssystemen svårt att läsa runda pappersprodukter som papper och då stöts de bort.

– Vi får en bra feedback från konsumenterna som kanske ofta går in med en negativ känsla med erfarenheten från kladdiga sugrör av papper och muggar som inte riktigt håller tätt, men man inser snabbt att det här är en väldigt hållbar flaska. Du kan tappa den utan att den går sönder och en lite udda kommentar är att den inte skramlar när man går ut med den ur butiken eller till återvinningen.

Intresset är stort enligt Elin Furelid. Hon berättar att man lät tillverka en två meter hög Absolutflaska av materialet för en utomhusannons i Manchester. Tämligen snabbt blev den stulen och man har efterlyst den på sociala medier utan framgång, men samtidigt skapade det uppmärksamhet. Det blev en liten hype.

Max två år

När Generation 2 kommer på marknaden ska det vara med en fungerande barriärlösning och det ska vara tämligen nära rent tidsmässigt om man får tro Eric Näf.

– Några ytterligare tio år pratat vi inte om, snarare max två år. År 2025 ska vi vara på banan med en validerad lösning.

– Beträffande barriären som jobbar vi för närvarande med PEN, vi har testat PEF som skulle kunna vara ett ännu bättre alternativ, men problemet där är att det inte finns tillgängligt i tillräckligt stora volymer. Där får framtiden visa vad som händer, säger han.

Fiberflaskan är designad för att fungera i existerande tappningslinjer, den är en kopia av glasflaskan för Absolut Vodka. Så här långt har man inte haft tillräckliga volymer för att köra i skarpt läge i existerande linjer, men det ska fungera enligt Eric Näf. Den är lättare än glasflaskan och kan därmed kanske komma att uppföra sig lite annorlunda i linjen. Dessutom måste man säkerställa att den inte blir skavd någonstans i linjen, det måste vara perfekta flaskor som kommer ut på marknaden. Flaskan till Boiler room fylldes av en extern aktör på en halvautomatisk linje, liknande den linje som Absolut Vodkaflaskan fylldes på i Åhus inför det test som nu är ute på marknaden.

Förslutning av fiber

Det tämligen nystartade företaget Blue Ocean Closures, som trots sitt namn finns i Säffle, har också väckt Erics och Elins intresse. De tillverkar förslutningar av fiberbaserat material och utvecklat produkter som sägs vara minst lika bra, om inte bättre, än förslutningar av plast.

– De är ett bra exempel på en utveckling där vi ville etablera ett samarbete och det har vi nu. Vi tror på deras produkt som har alla förutsättningar. Vi har ambitionen att ha en fiberbaserad förslutning, inte bara på den fiberbaserade flaskan, utan eventuellt även på glasflaskan, säger Eric.

– Vi håller fortfarande på att utvärdera deras lösning, till exempel när det gäller fukt- och reptålighet, men vi tror på det och i grunden är det ett industritänk som skapar intressanta förutsättningar.

– Vår ambition är att vi ska ha den här lösningen som ett komplement, vi får ytterligare en komponent att jobba med. Här hoppas jag att vi är klara redan nästa år.

Avsiktlig öppenhet

Det finns en tydlig öppenhet i diskussionerna kring flaska och förslutning från Absoluts sida, och det är avsiktligt enligt Elin Furelid.

– Att vi väljer öppenheten beror på att vi vill inspirera andra att innovera och gärna höra av sig och berätta vad man eventuellt kan bidra med i vårt projekt. Det behövs förändringar i branschen, och vi tror att vägen framåt är genom samarbete både branschöverskridande och inom branschen

– Viktigt att poängtera i de här diskussionerna är att fiberflaskan inte är tänkt att ersätta glasflaskan, och fiberförslutning kommer inte att ersätta aluminiumkapsylen. De ger oss nya förutsättningar och gör oss flexiblare när vi riktar oss mot olika marknader.