Per Frederiksen, CEO Smurfit Kappa Sverige, blickar bakåt och framåt

PUBLICERAD: 18 augusti 2023
UPPDATERAD: 17 augusti
Per Frederiksen blickar tillbaka på extrema år.

I tidningen Packnews första utgåva i år berättades bland annat om en undersökning som Smurfit Kappa gjort tillsammans med tidningen Financial Times om hur företag och företagsledare ser på hållbarhetsfrågor. Det initierade ett besök hos Smurfit Kappa i Eslöv och ett möte med Skandinavienchefen Per Frederiksen för ett samtal om just hållbarhet och om hur det ser ut för Smurfit Kappa i Skandinavien för närvarande.

Smurfit Kappa är en riktigt stor spelare på den globala wellpappmarknaden. I Europa håller man den ledande platsen enligt företaget, både när det gäller wellpapp och förpackningar. Globalt har koncernen runt femtiotusen anställda fördelade på trehundrafemtio enheter. Big business med andra ord, men en verksamhet som är tätt sammankopplad och där information delas kontinuerligt. Runt ettusen personer jobbar till exempel med design, och det man tar fram delas av alla. All produktionsdata i koncernen delas också.

Verksamheten är egentligen uppdelad i två delar, råvara och förpackningar, två helt skilda världar att vara verksam i. I Skandinavien kommer kraftlinern från bruket i Piteå. Smurfit Kappa är fullt ut självförsörjande på råvara, vilket hjälpt mycket i de konstiga tider vi gått igenom de senaste åren.

I Skandinavien har man sexton enheter inom förpackningsverksamheten där de sex i Danmark nyss knutits till det nätverket. Ledningen för enheterna i Sverige, Norge och Danmark möts varje vecka och diskuterar läget. Totalt är ettusen fyrahundra personers anställda i dessa länder.

– I och med att vi har dessa enheter bildas ett nätverk, en skandinavisk organisation, som garanterar leveranser till kunden, oavsett om något inträffar i en produktionsanläggning, och det är uppskattat av våra kunder, säger Per Frederiksen.

Innovationsrummet

Vi träffas i Smurfit Kappas innovationsrum i Eslöv, ett rum där man har mycket kundbesök, inte sällan hela beslutskedjan hos en kund.

– Det är viktigt att kunna ha så många som möjligt från en kund på plats för diskussioner och utveckling. Annars blir det lätt så att till exempel inköpschefen tänder på ett upplägg men när han tar det tillbaka hem så säger ett annat led i företaget nej. Det här är en plattform där vi hittar de perfekta lösningarna.

– Vi kallar det för Experience Centres och de finns på våra anläggningar runt om i världen.

Innovationsrummet.
Mycket hållbarhet

Smurfit Kappa lägger ner mycket arbete på hållbarhetsfrågorna. Det man kallar Better Planet 2050 beskriver målen och man har nått långt enligt Per Frederiksen. I arbetet är hög transparens ett måste. Här är några exempel ur den senaste rapporten:

• Sänkta koldioxidutsläpp med 43,9% sedan 2005 och sänka utsläppsnivåer med 4% enbart under 2022
• Sänkt vattenförbrukning med 2,1% under 2022
• Mängden avfall som skickades till deponi har minskat med 24% sedan 2013

I den rapport som nämndes inledningsvis konstateras att även om företagsvärlden har stora ambitioner och åtaganden, saknas ofta en öppen, kvalitetssäkrad rapportering och leverans. Smurfit Kappa har i sexton år producerat en omfattande hållbarhetsutvecklingsrapport som har varit tredjepartssäkrad sedan år 2009. I en värld som alltmer ägnar sig åt greenwashing hoppas man att historiken av offentlig, kvalitetssäkrad rapportering i kombination med att man fortsätter att leverera på sina mål varje år, gör att det skapas ett förtroende för koncernens hållbarhetsstrategi och leverans när det gäller dess åtaganden.

– Vi är mycket inne på att nå ”net zero” och letar hela tiden vägar för att nå dit. Faktum är att vi räknar med att komma dit. Vi har en bra startpunkt jämfört med andra material med tanke på att fiber är vår råvara. Den levereras för övrigt på räls från Piteå, och produktionsspillet går samma väg tillbaka för återvinning. Att återvinna wellpapp är enkelt.

Logistiken

Lite mer komplicerat blir det om wellpapp, eller för den delen annat fibermaterial, har en barriär av plast, något som är vanligt idag. Här pågår en utveckling mot en lösning som ger en barriär utan polymera material, man kallar det AquaStop. Det är inte en lösning som kan användas för att lagra vätska under lång tid, men tekniken skyddar fiberbaserade lösningar under ett antal timmar i fuktig miljö där det inte krävs en väldigt stark barriär.

– En annan viktig faktor i hållbarhetsarbetet är logistiken. Hur optimerar vi transporterna och ser till att kunderna undviker att transportera luft. Även här lägger vi mycket kraft. Dessutom, genom att vi har så många anläggningar i Skandinavien krävs det sällan några långa transporter från oss till kund.

– Vi kommer från en tid där alla var intresserade av hållbarhet så länge det inte kostade mer, men nu handlar det inte bara om kostnader längre, kunderna ser på det på ett annat sätt nu, säger Per Frederiksen.

– Dessutom tror jag på förändringar inom leveranser också. Vi importerar mycket wellpapp, men varför gör vi det när vi kan tillverka i Sverige? En prisfråga, ja, men det finns annars ingen logik i att tillverka nere på kontinenten och transportera hit, det kan vi inte fortsätta med.

Pratar inte illa om plast

Den kamp som pågår på marknaden mellan fiberbaserat och plast, där allt mer ser ut att tillverkas av fiberbaserade material, är naturligtvis något Smurfit Kappa har nytta av, men man vill inte prata illa om plast.

– Vi tar inte den diskussionen, det är inte vi mot plast, vi talar i stället om de bästa lösningarna för miljön, och där kan plast vara ett alternativ ibland. Det gäller att hitta rätt hela tiden.

– Sen är det naturligtvis så att vi har det perfekta materialet om man ser till återvinning, där är det en stor skillnad mot polymera material.

Men trots det, även Smurfit Kappa tar fram alternativa lösningar till plast, ett exempel är material som ersätter sträckfilm, ett annat är lösningar för att ersätta EPS som transportmaterial eller material som ersätter jordbruksfilm.

En förpackningslösning som är ett alternativ till plastförpackningar.
Investeringar

Låt oss lämna hållbarhetsfrågorna och se på vad som händer i Nybro, där man har Smurfit Kappa LithoPac som tillverkar offsettryckta wellpappförpackningar, bland annat mycket för bag-in-box.

Här investerar man just nu sjuttiofem miljoner kronor i en ny lamineringslinje från Bobst som kommer att invigas officiellt i år. Ytterligare en investering är på gång.

– Vi har investerat i en väldigt sofistikerad laminator, en vacker maskin, säger Per Frederiksen nöjt.

– Med den får vi stora förbättringar i kvalitet, kapacitet, limförbrukning med mera och vi kommer inte bara att kunna köra offsettryckta ark utan även på rulle. Det blir vi en av få tillverkare Europa som klarar. Man kan säga att den är en blandning av en lamineringsmaskin och en korrugator.

Den gamla maskinen monteras ner och skeppas i väg till en annan Smurfit Kappa enhet, och det görs mer plats i fabriken för ytterligare en maskininvestering som Per Frederiksen inte vill berätta om ännu, men som troligen inte blir en överraskning när den står på plats.

– Det är som chef väldigt trevligt att få investera in en redan stark verksamhet för att göra den ännu starkare.

– Vi har generellt investerat mycket i våra anläggningar och det finns en stor investeringsvilja i organisationen, med rätt motivering blir det ofta OK till satsningar. De satsningar vi gör innebär att vi växer och jag vågar sticka ut hakan och säga att vi växer ifrån våra konkurrenter. I Helsingborg finns Smurfit Kappa OnWell som tillverkar wellpappdisplayer. Här är något på gång också.

– Jag kan inte berätta så mycket ännu, men närheten till Danmark ger den här verksamheten möjligheter som vi ska utnyttja. Vi ser på investeringar och optimering av utrustning och kanske en flytt till nya lokaler, men det får vi återkomma till.

– Vi har även skaffat oss fördelar under de tuffa senaste åren när tillgången på råvara var ett stort problem för branschen. Genom att vi producerar all råvara själva har vi haft fördelar när det gäller leverans till kund, och det har påverkat vår utveckling.

Överkapacitet

För närvarande råder det en överkapacitet på material vilket påverkar prisbilden nedåt. Det pågår mycket förhandlingar i branschen mellan tillverkare och kunder och det påverkar så klart även Smurfit Kappa precis som förändringar i energipriser, för pallar, sträckfilm och så vidare.

– Det är ju den verklighet vi lever i. För något år sedan var det underkapacitet på papper. Nu påverkas marknaden av att efterfrågan på förpackningar minskat, delvis beroende på att e-handeln mattats av lite.

– De senaste tre åren har varit galna i sina extremer. Vi är i en period med mycket rörelser på marknaden och en osäkerhet som skapas inte minst av vad som händer i Ukraina. Efterfrågan har gått ner men inte som mycket att det leder till några dramatiska förändringar. Vi gör kontinuerliga kalibreringar och justeringar och det leder inte till några dramatiska förändringar i vår organisation.

– Det är ett välkänt faktum att wellpappförpackningar är en indikator på utvecklingen för BNP. Förhoppningsvis vänder den uppåt igen under nästa år.

Eslövsfabriken har ju dessutom ”oturen” att finnas i elområde 4 vilket är en utmaning med priser som är två, tre gånger högre än för några år sedan. Förra året var tufft men kunderna verkar ha förstått situationen så en del av kostnaderna kunde man ta tillbaka.

Hur marknadsläget och kostnadsökningar kommer att påverka resultatet i år är en fråga som Per Frederiksen väljer att passa på med motiveringen att det är en fråga för koncernchefen Tony Smurfit.

 

Texten är tidigare publicerad i tidningen Packnews no 2, 2023.

Läs vidare

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Åtta45 förvärvar By Wind och GBGT Box

Tryckeriet By Wind och förpackningsföretaget GBGT Box blir en del av Åtta45. En expansion som ska utöka bolagets produktionskapacitet inom både tryck och förpackning.
Atta45-ver-2-1536x1024

Scenprogrammet för Scanpack 2024 är här!

Nu släpps scenprogrammet för Scanpack, Skandinaviens största förpackningsmässa, som äger rum på Svenska Mässan i Göteborg den 22-25 oktober. Förutom utställningen med 400 utställare kommer besökarna att erbjudas ett omfattande scenprogram med nästan 100 programpunkter.
Talare på Scanpack (SV)x

Senaste nytt

Unitedprint börjar sälja material till förpackningsindustrin

Unitedprint som driver onlinetryckeriet Print24 börjar sälja material via sitt varumärke Infowerk. Det handlar bland annat om papper, plåtar och kartong.
Toivo

Mikrovågor ett alternativ vid plaståtervinning

När det gäller återvinning av plastförpackningar är det mekanisk eller kemisk återvinning som är alternativen. På Drupa presenterades ett annat alternativ, ett alternativ till kemisk återvinning, där mikrovågor gör jobbet.
Florian Turkx

Skånsk besserwisser finalist i avfallsvärldens "Eurovision"

Ungdomar är enligt en färsk undersökning sämst på att sortera plastförpackningar. Kampanjen "Var inte en Styrbjörn" har genom humor försökt öka medvetenheten.
Sysav_Kampanjbild_Styrbjorn_EWWR

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432