Ny OECD-rapport visar hur vi kan eliminera plast i miljön till år 2040

PUBLICERAD: 13 november 2023
UPPDATERAD: 13 november

OECD har precis släppt resultaten av en ny delrapport, Towards Eliminating Plastic Pollution by 2040: A Policy Scenario Analysis. Rapporten beskriver de politiska åtgärder som regeringar måste vidta.

OECD har precis släppt resultaten av en ny delrapport, Towards Eliminating Plastic Pollution by 2040: A Policy Scenario Analysis. Rapporten beskriver de politiska åtgärder som regeringar måste vidta för att avsevärt ytterligare begränsa plastföroreningar med syfte att minimera miljöpåverkan till år 2040. År 2022 läckte enligt rapporten 21 miljoner ton (Mt) plast ut i miljön globalt.

Trots ökande ansträngningar för att minska plastföroreningarna har nuvarande politik för att stoppa plastflöden visat sig vara otillräcklig säger rapporten. Därför presenterar den fyra politiska scenarier för att ta itu med nuvarande utmaningar för att minska plastföroreningar:

Det mest omfattande policyscenariot identifierar ett paket av åtgärder som tar itu med hela livscykeln för plast och som nästan skulle kunna eliminera plastföroreningar år 2040. Via scenariot elimineras 115 miljoner ton avfall år 2040 (mer än 95 procent av det nuvarande totala avfallet). Detta scenario kräver ökade investeringar, internationellt samarbete och stöd för mindre avancerade ekonomier i deras övergång till en miljö utan plastföroreningar. Enbart förbättrade avfallshanteringssystem skulle kräva ytterligare 1 biljon USD i investeringar under en 20-årsperiod i länder utanför OECD. De mer moderata scenarierna visar att lägre ambitionsnivåer och internationell samordning av plastföroreningar skulle tillåta plast att fortsätta läcka ut i miljön efter 2040.

OECD släpper sina preliminära resultat av sin analys av plast inför den tredje förhandlingsrundan (13–19 november) för ett internationellt bindande avtal om plastföroreningar, vilket ger viktiga preliminära resultat om fördelarna med genomgripande åtgärder samt om kostnaderna för försenad eller begränsad åtgärd. Rapporten ger en tydlig färdplan för regeringar och beslutsfattare att ta itu med hela livscykeln för plast genom att stävja plastproduktion och efterfrågan, öka cirkulariteten, stänga läckagevägar och stärka återvinningsgraden.

Via den här länken hittar du rapporten:

http://Towards Eliminating Plastic Pollution by 2040: A Policy Scenario Analysis

Läs vidare

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

AI ger Amazon effektivare förpackningar

Amazon har utvecklat ett artificiellt intelligens (AI)-system med namnet Package Decision Engine, som förändrar hur produkter paketeras och levereras över hela världen. Systemet minskar skadorna på transporterade produkter och förbrukningen av förpackningsmaterial.
amazonx

Tidsgränserna skjuts fram i US Plastics Pact

Många stora varumärkesägare har problem med att leva upp till löftena om att minska användningen av plastförpackning, att använda mer återvunnet material och att designa dem rätt. Målåret har i många fall varit 2025, och de flesta klarar inte det. US Plastics Pact är ett exempel där man nu knuffar fram målsättningarna.
dreamstime_m_21631432

Walki fortsätter investera i Centraleuropa

Walki har genomfört en investering på över 6 MEUR i en toppmodern produktionslinje vid sin fabrik i Steinfurt. Linjen är nu redo att börja producera åt kunder som går över till fiberbaserade material.
Walki

Senaste nytt

Karamello gör smakfull investering i tonerpress

Karamello arbetar med förpackning och branding av reklamgodis. Nu investerar Linköpingsföretaget i Fujifilms flaggskepp Revoria Press PC1120.
Henrik-stor

Affär på Drupa: Först i Norden med bjässe från MGI

Norska RK Grafisk stärker sina möjligheter till förädling med partiell lack och varmfoliering genom att investera i en MGI Jetvarnish 3D Evo75. Affären gjordes på Drupa och installationen blir den första i Norden.
jetvranish

Nationell insamlingskris av plastförpackningar enligt Svensk Plaståtervinning

Vi har en allvarlig, nationell insamlingskris av plastförpackningar i Sverige säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.
Foto: Peter Holgersson AB

Mondi och traceless lanserar en biobaserad coating som drastiskt minskar CO2

Mondi och det tyska företaget traceless har etablerat ett partnerskap för utveckling av biobaserade coatings. Nu är den första produkten klar. Den sägs minska CO2-utsläppen med 95 procent.
MNDPR291a