Nordic Paper beslutar om strategiska investeringar i Bäckhammar

PUBLICERAD: 30 augusti 2023
UPPDATERAD: 12 september
Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar.

Nordic Papers styrelse har beslutat att investera cirka MSEK 850 vid Bäckhammars bruk.

En viktig del av investeringarna är en ny vedhantering som kommer ge anläggningen en strategisk flexibilitet i råvaruförsörjningen samt leda till effektivitetsvinster i produktionen. Utsläppen av stoft till luft kommer att minska med mer än två tredjedelar genom en installation av ett nytt elektrofilter. Investeringarna väntas bidra med omkring MSEK 100 årligen till Nordic Papers EBITDA och de lägger också grunden för framtida utökning av produktionsvolymen.

De idag beslutade investeringarna är godkända att genomföras under det nuvarande produktionstillståndet. Anläggningen i Bäckhammar fick ett nytt produktionstillstånd den 31 januari 2023.

Tillståndet överklagades av tredje part och har fram till idag inte vunnit laga kraft.

– Bäckhammar är en mycket konkurrenskraftig produktionsanläggning. Det är också en av de mest klimateffektiva anläggningarna i den globala kraftpappersindustrin. Med dessa investeringar stärker vi ytterligare konkurrenskraften samtidigt som vi förbättrar vår hållbarhetsprestanda. Investeringsbeslutet har tagits med beaktande av vår starka balansräkning och framtida möjligheter till organisk tillväxt i Bäckhammar, säger Nordic Papers vd Anita Sjölander.

Investeringarna kommer att genomföras under 2023 – 2025 och finansieras genom existerande kreditfaciliteter. De huvudsakliga kassaflödeseffekterna kommer under 2024 och 2025, med mer än MSEK 300 för respektive år. En kassaflödeseffekt uppstår också under 2023, framför allt i det fjärde kvartalet samt en mindre effekt 2026. Det årliga bidraget till EBITDA från investeringarna om cirka MSEK 100 kommer nå full effekt från och med 2026.

I Bäckhammar producerar Nordic Paper oblekta kraftpapper av olika kvaliteter framför allt för förpackningsändamål. Råvaran är massaved från hållbart brukade skogar i mellersta Sverige samt sågverksflis. Produkter som tillverkas av papper från Bäckhammar är till exempel säckar för mjöl, bärkassar och brödpåsar. Europa är huvudmarknaden men kunderna finns över hela världen.

 

Läs vidare

Billerud stoppar konverteringen av pappersbruket i Escanaba i Michigan

Billeruds styrelse har beslutat att avbryta planerna på att konvertera bruket i Escanaba till produktion av förpackningskartong. Bolaget kommer istället fokusera på att stegvis skifta produktmixen i Nordamerika mot förpackningsmaterial med en måttlig investeringsnivå.
Escax

PulPac och Optipack i samarbete för att sätta färg på produkter av torrformad fiber

PulPac och OptiPack i Sunne, leverantör av förpackningstryck och barriärlösningar har inlett ett samarbete. Partnerskapet syftar till att öppna upp nya möjligheter för skräddarsydda Dry Moulded Fiber-förpackningar.
PulPac_Optipack_samplex

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Oro i den grafiska industrin när för få utbildas

Att för få utbildas pekas ut som ett stort orosmoln för den grafiska industrin. Det gör att antalet som rekryteras utan formell utbildning för branschen ökar. Det framgår av en ny rekryteringsrapport från Grafiska Företagen.
evax

Senaste nytt

Diageo testar pappersflaska tillverkad av PulPac på festival i Barcelona

I samarbete med PA Consulting, som är en del av Bottle Collective med PA och svenska PulPac, testar Diageo en Dry Molded Fiber-flaska som till nittio procent består av papper, med en tunn plastliner och en folieförsegling.
Diageo-to-trial-paper-Baileys-bottles

Packnews fyller 90 år - vi ser tillbaka på 1965

Packnews fyller 90 år i år. Vi gör lite nedslag i olika år och kan ibland konstatera att inte så mycket verkar ha hänt i branschen inom vissa områden.
Påsex

Återanvändbara biobaserade muggar från Sulapac hos Burger King

Restel, ett finskt restaurang- och cateringföretag, startar en pilot med återanvändbara dryckesmuggar gjorda av biobaserat och återvinningsbart Sulapacmaterial i utvalda restauranger, inklusive två Burger King restauranger.
Sulapac-spring-24-12327-Edit-6924x4616-ORIGINAL-Jenni-Kohox

Stolta som tuppar och hoppas vinna Packnorth Award 2024

Finska Oy Orapac AB sällar sig till raden av företag som vill vinna Packnorth Award 2024. Greenbox, är i grunden en enkel konstruktion, en låda med lock, men den är baserad helt på återvunnet fibermaterial och har isoleringsegenskaper mot både värme och kyla som man säger överträffar en EPS-förpackning.
{"capture_mode":"AutoModule","faces":[]}