Når synergimålen snabbare än planerat

PUBLICERAD: 30 oktober 2013
UPPDATERAD: 30 oktober

BillerudKorsnäs når synergimålen i snabbare takt än planerat. VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2013:

Resultatet för det tredje kvartalet är stabilt. Vårt justerade rörelseresultat uppgick till MSEK 331, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7 procent. Det anser vi är tillfredsställande med tanke på den negativa inverkan som de planerade underhållsstoppen haft.

Kvartalet har varit mycket händelserikt i våra produktionsenheter med två planerade underhållsstopp i Karlsborg och Skärblacka. Efter en viss försening i Skärblacka i samband med en större ombyggnad är nu samtliga maskiner i drift och fungerar som det var tänkt.

Under kvartalet har vi överenskommit med alla större kunder om nya långsiktiga kontrakt för vätskekartong, vilket kommer att bidra till en stabil efterfråga på lång sikt. Generellt sett står dock den europeiska marknaden och stampar, utan tydliga tecken på förbättring. Vi anstränger oss därför ytterligare för att öka försäljningen utanför Europa på marknader med större efterfrågan och vi omfördelar resurser från Europa till dessa områden.

Styrelsen har godkänt en investering om cirka MSEK 220 i en av kartongmaskinerna i Gävle. Syftet med investeringen är att öka maskinkapaciteten med omkring 10 procent för att stödja tillväxten inom den attraktiva vätskekartongmarknaden. Satsningen ska även bidra till ökad kostnadseffektivitet och produktkvalitet och ombyggnaden ska ske under det planerade underhållsstoppet nästa år.

Under kvartalet har vi förvärvat återstående 70 procent av aktier i Paccess Packaging LLC i USA. Förvärvet stärker BillerudKorsnäs position för att erbjuda smartare förpackningslösningar till varumärkesägare och är ett ytterligare steg för att utmana konventionella förpackningar.

Integrationsarbetet fortskrider oavbrutet och jag är glad att vi nu har realiserat synergier som motsvarar en årstakt på cirka MSEK 300. Synergimålet förväntas vara uppnått under 2014, cirka ett år före den ursprungliga planen.

Läs vidare

Mindre mängd plast i Holmen Iggesunds material för livsmedelstråg

Holmen Iggesund har utvecklat teknik som gör det möjligt att tillverka kartongmaterial med betydligt mindre PET-beläggning. Materialet är idealiskt för tillverkning av livsmedelstråg.
Strömsbruk

Mindre växthusgaser med plastförpackningar än med alternativen

En ny brittisk rapport som tittar på koldioxidpåverkan från förpackningsmaterial har kommit fram till att de viktigaste alternativen till plastförpackningar som kartong, glas, stål och aluminium "släpper ut mer växthusgaser" i de flesta fall.
co2

Nordisk Bioplastförening på Plastteknikmässan i Malmö

Den 10:e och 11 maj pågår Plastteknikmässan på Malmömässan. Två dagar med möten, innovativa utställarnyheter och seminarier. Det är nog ingen överraskning att hållbarhet och cirkularitet kommer att vara ledord under de två dagarna.
malmö

Kinesiska forskare har utvecklat ett nytt glasmaterial

Kina har en forskargrupp utvecklat ett nytt, hållbart glas som är av stort intresse för förpackningsindustrin.
innovation

Senaste nytt

Releaf ser Sverige som en intressant marknad

Tidigare i år berättade vi om det ukrainska företaget Releaf som tillverkar pappersmaterial baserat på fallna löv i städer i Europa. Nu är de på plats på Empack.
Releafx

Mycket händer på Empacks två dagar

I dag slog årets nordiska förpackningsmässa, Empack, upp dörrarna. Under två dagar kommer ett sjuttiotal utställare att visad bredden i förpackningsindustrin.
Empack-header

PacsOn Syd förvärvar PACia

PacsOns satsning i Sydsverige  fortsätter genom att man förvärvar PACia AB i Ystad.
pacson-syd-pacia-2700x1200x

Danone tar bort etiketterna på sina småflaskor

Danone satsar på präglade plastflaskor i Actimelsortimentet.
Danonex