Når synergimålen snabbare än planerat

PUBLICERAD: 30 oktober 2013
UPPDATERAD: 30 oktober

BillerudKorsnäs når synergimålen i snabbare takt än planerat. VD Per Lindberg kommenterar utvecklingen under tredje kvartalet 2013:

Resultatet för det tredje kvartalet är stabilt. Vårt justerade rörelseresultat uppgick till MSEK 331, vilket motsvarar en justerad rörelsemarginal på 7 procent. Det anser vi är tillfredsställande med tanke på den negativa inverkan som de planerade underhållsstoppen haft.

Kvartalet har varit mycket händelserikt i våra produktionsenheter med två planerade underhållsstopp i Karlsborg och Skärblacka. Efter en viss försening i Skärblacka i samband med en större ombyggnad är nu samtliga maskiner i drift och fungerar som det var tänkt.

Under kvartalet har vi överenskommit med alla större kunder om nya långsiktiga kontrakt för vätskekartong, vilket kommer att bidra till en stabil efterfråga på lång sikt. Generellt sett står dock den europeiska marknaden och stampar, utan tydliga tecken på förbättring. Vi anstränger oss därför ytterligare för att öka försäljningen utanför Europa på marknader med större efterfrågan och vi omfördelar resurser från Europa till dessa områden.

Styrelsen har godkänt en investering om cirka MSEK 220 i en av kartongmaskinerna i Gävle. Syftet med investeringen är att öka maskinkapaciteten med omkring 10 procent för att stödja tillväxten inom den attraktiva vätskekartongmarknaden. Satsningen ska även bidra till ökad kostnadseffektivitet och produktkvalitet och ombyggnaden ska ske under det planerade underhållsstoppet nästa år.

Under kvartalet har vi förvärvat återstående 70 procent av aktier i Paccess Packaging LLC i USA. Förvärvet stärker BillerudKorsnäs position för att erbjuda smartare förpackningslösningar till varumärkesägare och är ett ytterligare steg för att utmana konventionella förpackningar.

Integrationsarbetet fortskrider oavbrutet och jag är glad att vi nu har realiserat synergier som motsvarar en årstakt på cirka MSEK 300. Synergimålet förväntas vara uppnått under 2014, cirka ett år före den ursprungliga planen.

Läs vidare

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax

Ny obelagd kartongkvalitet från Holmen Iggesund

Invercote Touch är en ny obestruken kartong från Holmen Board & Paper. Det är en kvalitet som är designad för att möta den växande efterfrågan på hållbara och visuellt tilltalande förpackningsmaterial med bibehållen tryckbarhet.
Igge touchx

Väsentligt mindre CO2-utsläpp när fossil plast ersätts med bioplast

En studie, som utförts av forskare från Kina, Storbritannien och Schweiz, visar att väsentligt lägre utsläpp av koldioxid uppstår när man ersätter fossil plast med nedbrytbar bioplast. Det skriver Nordisk Bioplastförening på sin hemsida.
Global warming concept

Lush satsar på POP

Nyligen berättade vi om Treforms framgångsrika tester med Prevented Ocean Plastic, nu går det brittiska kosmetikaföretaget Lush ett steg längre och startar kommersiell användning av materialet.
lush

Senaste nytt

Är den här dryckesförpackningen en game-changer som skakar om de stora företagen?

Den 15 maj, samlades delar av förpackningspressen i Amsterdam för att ta del av lanseringen av en helt ny förpackningslösning som företaget bakom presskonferensen, Zotefoams, menar är en game changer. Ska de stora tillverkarna av vätskekartongförpackningar känna sig hotade?
rezorce

Framtidssäker och hållbar lösning för transport av staplade kartonger

PepsiCo tillverkar potatischips i Broek op Langedijk i Holland. För transport behövde företaget ett nytt system som på ett tillförlitligt sätt skulle förhindra att kartonger staplade på pallar gled Företaget valde Nordsons smältlimsteknik, vilket drastiskt har minskat limkostnaderna och antalet kundklagomål.
Nordson PepsioCo MiniBlue Modul spray applicationx

Förpackningsansvariga hos brittiska FMCG-företag vill bort från plast men det är inte lätt

En ny undersökning från förpackningsföretaget Aquapak av 100 brittiska förpackningschefer inom dagligvarubranschen visar att majoriteten (92 procent) planerar att helt sluta använda plast i sina konsumentförpackningar.
Pasta-packaging

Mondi utvecklar monomaterialförpackning i samarbete med Scan Sverige

Mondi har i samarbete med Scan Sverige skapat en polypropen (PP) baserad monomaterialförpackning, som är designad för återvinning.
MNDPR282ax