Majoritet av konsumenter prioriterar inte återanvändbara förpackningar

PUBLICERAD: 21 februari 2024
UPPDATERAD: 21 februari
Foto: Reitan

Det globala konsultföretaget PA Consulting (PA), med basen i Storbritannien, genomförde nyligen en enkät bland fyratusen konsumenter i Storbritannien och USA. Den avslöjade nya insikter om konsumenternas attityder till förpackningar i snabbrestaurangsbranschen.

Undersökningen visade att nästan fyra av fem konsumenter (78 procent) inte prioriterar produkter med återanvändbara och påfyllningsbara förpackningar, trots att 80 procent av de tillfrågade tror på vikten av att minska plast.
Undersökningen visade också på oro över engångsplaster, där 80 procent av de tillfrågade kände ett kollektivt ansvar för att minska sin användning. Över hälften (57 procent) uttryckte oro över mängden engångsplast och inte återvinningsbara material som används i mat- och dryckesförpackningar.

Glapp mellan avsikt och handling

Trots dessa farhågor finns det en betydande klyfta mellan konsumenternas avsikt och handling. Medan 38 procent av de tillfrågade inser vikten av att vara miljövänliga, tycker de att det är utmanande att införliva detta i sina dagliga rutiner. Dessutom väljer 76 procent inte produkter med minimala eller inga plastförpackningar, och 77 procent väljer inte produkter gjorda av återvunnet eller lättåtervinningsbart material för att minska avfallet.

Hinder för hållbar användning av förpackningar

Undersökningen identifierade flera hinder för införandet av hållbara förpackningar, inklusive bekvämlighetskulturen. Ungefär 44 procent av de tillfrågade angav att det var svårt att komma ihåg att ta med återanvändbara förpackningar, medan 39 procent var oroliga för besväret med att returnera, rengöra eller förvara återanvändbara förpackningar.
Undersökningen fann också att ekonomiska belöningar kunde uppmuntra konsumenterna att använda återanvändbara förpackningar mer, vilket ledde till att 43 procent av de tillfrågade sa att de skulle använda återanvändbara förpackningar mer om de fick en liten belöning för att returnera dem, och 37 procent skulle göra det om det inte fanns någon pant på förpackningen.

Demografiska skillnader

Undersökningen visade på skillnader i motivation och engagemang mellan olika demografiska grupper. Till exempel skulle nästan hälften (49 procent) av Baby Boomers behöva försäkran om att återanvändbara förpackningar är rena, jämfört med 31 procent av Gen Z. Dessutom var 43 procent av Gen Z angelägna om att få en donation till en välgörenhetsorganisation som de valt, jämfört med 38 procent av Boomers.

Undersökningen belyser behovet av ett människocentrerat förhållningssätt för att utforma hållbara lösningar skriver PA Consulting. Genom att förstå konsumenternas motivation och ta bort hinder för engagemang kan företag uppmuntra planetpositivt konsumentbeteende och utnyttja den fulla potentialen av hållbara förpackningar.

Läs vidare

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax

Nu blir restavfallet latavfall

Ringstorpsvägen 26 är först ut i Helsingborg med ett nytt sopsorteringskoncept, som innebär att restavfall byter namn till latavfall
Restavfall blir latavfallx

DS Smith ingår partnerskap med svenska Jonsac

DS Smith ingår ett avtal med svenska Jonsac. Partnerskapet innebär ett samarbete för att accelerera övergången från plast till papperspåsar inom e-handelsmarknaden i Europa.
Assets - imagesDS Smith Emballage-032 2024x

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax