Lanserar Video om liner till förpackningar

PUBLICERAD: 19 september 2014
UPPDATERAD: 24 januari

 

Metsä Boards senaste video, ”Versatile liners for sustainable packaging”, har lanserats och ligger på Youtube. I den visas på ett pedagogiskt och enkelt sätt vita wellförpackningars livscykel från welltillverkning via användning till återvinning av använda förpackningar.

Metsä Board är världsledande producent av bestruken white top kraftliner, Kemiart Liners. Ifjol lanserades ett sortiment av helblekta linerprodukter under namnet Modo Northern Light. Linersortimentet kompletteras av den dubbelbestrukna linerkvaliteten Carta Selecta för riktigt exklusiva wellförpackningar.

På två informativa minuter får tittaren på ”Versatile liners for sustainable packaging” en inblick i processen samt information om linerförpackningars uppgift i allmänhet och om Metsä Boards bestrukna och obestrukna linerprodukter med vita ytor; Kemiart Liners, Modo Northern Light och Carta Selecta.

– Vi vill på ett informativt och enkelt sätt visa hur wellförpackningar av vita linerprodukter kommer till och används, säger Mattias Kronberg, VP, Sales and Marketing, Linerboard and Paper. Därför har vi gjort denna film för att vem som helst ska förstå betydelsen av wellförpackningar tillverkade av en förnybar råvara. Genom att lägga ut den på Youtube är den tillgänglig för vem som helst.

Länk till film: https://www.youtube.com/watch?v=uE-GFwLXIFs&feature=youtu.be

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx