Köpet av Verso Corp. i USA en fullträff för Billerud

PUBLICERAD: 27 januari 2023
UPPDATERAD: 31 januari

Billeruds CEO, Christoph Michalski, har all anledning att se ljust på gångna året.|Lyxförpackning tillverkad av CrownBoard.

Billerud presenterade idag sin rapport för sista kvartalet år 2022 och kan se tillbaka på ett kanonår som helhet. Inte minst har förvärvet av Verso Corporation i USA visat sig vara en fullträff. Under det fjärde kvartalet skedde dock en viss avmattning.

Billeruds resultat för helåret 2022 har varit lysande. Den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten för året uppgick till 16 procent. EBITDA-marginalen var 19 procent och resultatet per aktie ökade från SEK 7,2 till SEK 20,1. Styrelsen föreslår cirka 75 procentig ökning av utdelningen till SEK 7,5 per aktie.

Resultatet för det fjärde kvartalet fick stöd av ett fortsatt kraftigt (till och med enastående) bidrag från den nyförvärvade nordamerikanska verksamheten, Verso Corporation. För koncernen slutade den organiska och valutaneutrala omsättningstillväxten på 14 procent med en EBITDA-marginal på 17 procent. Lönsamhetsnivån påverkades emellertid av den kraftigt ökade kostnadsinflationen för råvaror, särskilt i Europa. Försäljningsvolymerna under kvartalet blev dessvärre lägre än väntat, främst på grund av svagare efterfrågan och lagerjusteringar hos några av kunderna. Dessutom hade man flera produktionsstörningar, oberoende av varandra, som påverkade vår driftstakt under december.

”Den nordamerikanska verksamhet fortsatte att ge ett betydande resultat- och kassaflödesbidrag under det fjärde kvartalet. Resultatet i Nordamerika stärktes genom att kostnader för insatsvaror sjönk samt positiva valutaeffekter. I Europa bibehöll vi priserna, men marginalerna urholkades av den fortsatta kostnadsinflationen”, säger Christoph Michalski, CEO på Billerud..

Efter en period av starka marknadsvillkor med stigande priser och lageruppbyggnad hos kunderna i efterdyningarna efter covid-19-pandemin blev marknadsförutsättningarna mindre gynnsamma under det fjärde kvartalet. Förändringen av marknadsläget till svagare efterfrågan drevs framför allt av kunders tillfälliga lageravveckling och förväntningar på en ekonomisk avmattning.

Sedan förvärvet i slutet av det första kvartalet, har Verso Corporation integrerats med framgång. Koncernen har ändrat bolagsnamnet till det internationellt gångbara Billerud i alla länder och kostnads- och effektivitetsprogrammet slutfördes under det här året, med totala strukturella besparingar på MSEK 920 sedan det inleddes 2019.

Billerud har en tydlig långsiktig tillväxtagenda för förpackningskartong. Man gör goda framsteg med planerna på att konvertera tillverkningstillgångar i USA till kartongproduktion. Förstudien kommer att slutföras under det första halvåret 2023, varefter ett potentiellt investeringsbeslut kan fattas. Man arbetar med alla intressenter för att säkerställa att våra planer blir framgångsrika och vi skalar upp vår kartongverksamhet i USA med leveranser av våra CrownBoard produkter från Sverige.

Lyxförpackning tillverkad av CrownBoard.

Samtidigt som kvartalsrapporten tillkännagavs kom besked om att det investeringsstöd från delstaten Michigan som ansökt om för att utveckla Verso troligen går igenom. Michigans representanthus och senat har nu antagit lagstiftning som godkänner ett anslag på upp till MUSD 200 i finansiering för att stödja Billeruds planer. Lagstiftningen måste godkännas av Michigans guvernör, vilket förväntas inträffa inom två veckor.

Initiativet som syftar till att börja producera blekt kemisk-termomekanisk massa (BCTMP) i Norge stödjer också dessa tillväxtplaner. En del av partnerskapet med Viken Skog kommer att innebära ett långsiktigt leveransavtal som ska säkerställa tillgång på kostnadseffektiv massa och massaved. Ett potentiellt investeringsbeslut för det här projektet är planerat till det tredje kvartalet 2023.

”För det första kvartalet 2023 förväntar vi oss mer utmanande marknadsvillkor, med svagare efterfrågan på grafiskt papper, säck- och kraftpapper samt kartong. Kundernas lageravveckling och den framtida ekonomiska osäkerheten väntas ha en tillfällig negativ påverkan på försäljningsvolymerna. Marknadsförutsättningarna för vätskekartong förväntas vara fortsatt stabila”.

”Vi förväntar oss stabila volymer för vätskekartong med prisökningar som träder i kraft i början av det första kvartalet”, säger Christoph Michalski.

”Kostnadsinflationen förväntas fortsätta i början av 2023. Under det första kvartalet kommer våra kostnader för ved, energi och kemikalier att öka i Europa, medan logistikkostnaderna kommer vara oförändrade. Kostnaderna i Nordamerika förväntas vara stabila. För 2023 har vi säkrat 67 procent av vår elförbrukning i Europa och vi har avtal med fasta priser för nästan hälften av vår naturgasförbrukning i Nordamerika”.

”Billerud är idag diversifierat både i termer av geografiska områden och produktkategorier, och en stor andel av vår försäljning avser efterfrågemotståndskraftiga förpackningsmaterial för nödvändig mat och dryck. Bolagets kassagenerering är god och vår finansiella ställning är stark, konstaterar Christoph Michalski.

 

 

Läs vidare

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx

Senaste nytt

Sveriges mest köpta bil fyller 70 år och har blivit ”grön”

Godisprodukten ”Ahlgrens bilar” kallas ”Sveriges mest köpta bil” – i år fyller den 70 år och har samtidigt fått ny design och en förpackning som till stor del består av ”grön” bioplast.
bilar-plantpack-utvald

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

För att minska mängden engångsartiklar testar Circle K tillsammans med Panter och Tingstad ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
Circle K

Fiberflaska som är redo för industriell produktion

Flaskor av fiber är ett område som intresserar många utvecklare och titt som tätt kommer information om nya produkter. Däremot ser man inte mycket av dem på marknaden. På nyligen avslutade Pack Expo i Las Vegas visades ett alternativ.
RyPax-and-CelluComp-Launch-Industry-First-All-Fiber-Bottle-Solutionx

World Packaging Organization och AIPIA i smart samarbete

WPO, World Packaging Organization, och AIPIA har undertecknat ett Memorandum of Understanding (MOU), för att främja sitt samarbete för att dela idéer om smarta förpackningar och den vetenskap som ligger till grund för det.
WPO AIPIAx