Kan livsmedelsförpackningar vara vilseledande?

PUBLICERAD: 19 januari 2017
UPPDATERAD: 24 januari

En grupp forskare på Kiels universitet funnit att mat i förpackningar med ljusa färger upplevs som nyttigare av konsumenterna, enligt en artikel ur New food magazine. Även om det varit känt sedan tidigare att förpackningen utseende påverkar konsumenternas köpbeteende, så har nu forskare även funnit att färgen också påverkar.

Medan förpackningar med en ljusare färg uppfattas innehålla hälsosammare produkter kan dessa, av andra som inte påverkas av hälsofaktorer, anses vara mer smaklösa. I studien fann forskare från Kiels universitet, att färgen på livsmedelsförpackningarna kopplas ihop med hälsa och smakupplevelserna av produkten, vilket i slutändan formar konsumentens beslut.

179 deltagare rekryterades som var och en visades samma färskost med örtkryddor, i både ljusa och mörkare gröna förpackningar.

I det första experimentet hade deltagarna inte tillåtelse att smaka på innehållet. Syftet var att simulera ett scenario där konsumenten är i butiken och kan betrakta produkterna på hyllan men måste dra slutsatser utan att smaka på den. I detta experiment fann forskarna att för de mera hälsomedvetna deltagarna var bleka färger en viktig faktor vid valet av produkt.

I det andra experimentet fick deltagarna smaka på innehållet. Det konstaterades att de som brydde sig mindre om sin hälsa också uppfattade produkten i de ljusa förpackningarna som mer hälsosamma, men att de samtidigt tyckte att produkten var mindre smaklig.

– Eftersom människans förmåga är begränsad att genom smak skilja på mer eller mindre hälsosamma livsmedel, så påverkades utvärderingen även av förpackningens färg efter att deltagarna hade smakat på produkten, säger en talesperson för forskningsgruppen.

Så när man säljer hälsoprodukter till personer som bryr sig mindre om sin hälsa, kan bleka förpackningar ha en avskräckande effekt. Användning av mörkare färger är då ett sätt att kompensera för den upplevda smaklösheten.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx