Investerar i ökad produktion

PUBLICERAD: 11 december 2014
UPPDATERAD: 24 januari

Iggesund Mill_07917

Holmen ökar kapaciteten på bruket i Iggesund.
Foto: Rolf Andersson

Holmen investerar 530 miljoner kronor för att öka kartong- och massaproduktionen inom Iggesund Paperboard. Tillverkningskapaciteten för kartong vid bruket i Workington, England, ökar med tio procent eller 20 000 ton genom ombyggnad av kartongmaskinens pressparti. Ombyggnaden, som beräknas vara fullt genomförd under första halvåret 2016, medför förbättrad produktkvalitet, enligt Holmen.

Även vid Iggesunds bruk ökar massakapaciteten med 15 procent eller 50 000 ton. Investeringen genomförs i etapper fram till 2016. Åtgärderna kommer att förbättra produktionsstabiliteten och sänka de rörliga kostnaderna.

– Under senare år har vi genomfört stora investeringar för att minska våra energikostnader och vårt beroende av fossila bränslen. Nu investerar vi i ökad produktion samtidigt som vi sänker de rörliga kostnaderna och stärker därmed vår konkurrenskraft, säger Annica Bresky, VD Iggesund Paperboard.

Holmens strategi, påpekas det, är att växa organiskt och öka kartongproduktionen ytterligare. För bruket i Workington är investeringen det första steget i den riktningen. Vid Iggesunds bruk är ambitionen att under kommande år öka produktionen med tio procent utan större investeringar.

 

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx