Investerar för tillväxt i säckpappersmarknader

PUBLICERAD: 31 oktober 2014
UPPDATERAD: 31 oktober

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs fortsätter agera i enlighet med tillväxtstrategin. Denna gång görs det genom en investering om  260 miljoner kronor vid deras produktionsenhet i Skärblacka. Investeringen kommer öka produktionsvolymen och öka kvaliteten på det producerade säckpappret.

BillerudKorsnäs styrelse har godkänt investeringen i säckpappersmaskin 9 vid produktionsanläggningen i Skärblacka. Investeringen kommer ytterligare förstärka den kvalitetsledande positionen som BillerudKorsnäs säckpapper har och kommer också att öka maskinens kapacitet med 20 000 ton per år upp till 180 000 ton per år. Investeringen är en del av tillväxtplanen Selective Growth för BillerudKorsnäs affärsområde Packaging Paper.

Pappersmaskin 9 tillverkar högkvalitativt brunt säckpapper som används för tillverkning av säckar för förpackning av cement, andra byggmaterial eller kemikalier. En stor del av produktionen säljs på tillväxtmarknader utanför Europa.

– Vi ser en stor potential för våra säckpapper i Sydostasien där vår produkt QuickFill är en kvalitetsledare. I dessa områden förpackas ofta cement och andra byggmineraler i plastsäckar. Säckar som görs av vårt papper erbjuder stora fördelar för varumärkesägarna vad gäller produktionsekonomi, men också vad gäller hållbarhet och hälsa – säger Johan Nellbeck, SVP Packaging Paper.

Investeringen omfattar bland annat maskinens inloppslåda och dess viraparti och den kommer genomföras under 2015. Investeringen är ett resultat av den genomgång av maskinparken som genomförts.. För utvecklingen av produktionsanläggningen i Skärblacka är investeringen ett viktigt steg och den följer på framgångsrika investeringar inom energi och miljö sedan 2012.

Som tidigare kommunicerats så kommer investeringsnivåerna för 2015 och 2016 att vara över avskrivningsnivån.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Boxons hållbarhetssatsning bär frukt

Boxons nya hållbarhetsrapport visar att företagets fortsatt stora hållbarhetssatsning har burit frukt under året som gick.
Boxonx

Peter Jhaveri ny styrelseordförande för Returpack

Peter Jhaveri är ny styrelseordförande för Returpack som gjort en egen intervju med honom. Här är ett utdrag ur den.
jhaveri

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx