Hållbart företagande i världstopp

PUBLICERAD: 23 oktober 2013
UPPDATERAD: 24 januari

Iggesund Lars Strömberg - low

 Lars Strömberg

Holmen, den skogsindustrikoncern till vilken Iggesund Paperboard hör, placerar sig bland världens 100 främsta företag när det gäller hållbarhet. FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och finansiella resultat. Här listas de 100 bästa företagen i världen. Holmen är ett bland fem svenska företag, och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget, som finns med bland de 100 som bedömts som de bästa att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder.

– Vi är förstås mycket glada och stolta över att ingå i det nya GC 100-indexet, säger Lars Strömberg, chef för miljö- och hållbarhetsfrågor i Holmen. FN:s Global Compact utgör en viktig plattform för företag som är engagerade i en hållbar utveckling och GC 100-indexet är ett välkommet tillskott.

Holmen har varit ansluten till FNs Global Compact sedan 2007. Här redovisar företagen enligt tio principer som handlar om hur man arbetar med mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljö och korruption. GC 100 lägger samman dessa resultat med ett krav på grundläggande lönsamhet.

– Företagen i GC 100 visar på en total avkastning som överträffar den allmänna globala aktiemarknaden. Därför är hållbarhetsarbetet en faktor som får allt större intresse från investerare, säger Lars Strömberg.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Notpla och Duni Group lanserar sjögräsbelagda livsmedelsförpackningar

Grundat i ett gemensamt fokus på hållbarhet och innovation, ingår Duni Group och det brittiska företaget Notpla ett nytt samarbete. Som ett första steg av samarbetet lanserar Duni Group en ny plastfri matförpackning med en unik sjögräsbeläggning
alga 1x

Mikroalger kan användas för tillverkning av bioplast

En forskare i Umeå visar att nordiska mikroalger som odlas i avloppsvatten kan användas för att producera PHB, en nedbrytbar bioplast.
20200131_115251

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax