Hållbarhetsåtgärderna måste överträffa påståendena

PUBLICERAD: 6 april 2023
UPPDATERAD: 6 april
Bild: Smurfit Kappa.

Smurfit Kappa har tillsammans med tidningen Financial Times genomfört en undersökning om hur företag och företagsledare ser på hållbarhetsfrågorna och vilken roll de spelar i strategier och planering. Förpackningsinnovation är prioriterat.

En undersökning som Smurfit Kappa genomfört i samarbete med Financial Times visar att hållbarhet fortsätter att spela en avgörande roll när seniora företagsledare i Europa och Nord- och Sydamerika utarbetar sina strategier och planerar. The Transparency Edge, som genomfördes bland 440 seniora chefer och ledare i 11 stora ekonomier, visar att trots att företagen har fastställt ambitiösa planer for att nå netto noll, tror endast 11 procent av de som deltog i undersökningen att de har en hållbarhetsstrategi som är robust och genomförbar.

Mer an hälften (61 procent) av de som svarat uppger att hållbarhet förändrar sättet som de mäter det finansiella resultatet. Många av dem har börjat bygga in hållbarhet i sina chefers prestationsbedömningar och incitament. Detta understryker den inverkan som hållbarhet redan har på företag. Nästan hälften av företagen (47 procent) har prioriterat förpackningsinnovation som ett sätt att nå sina egna netto noll mål.

Medan 63 procent av företagen anser att de är fullständigt transparenta kring hur och varför man fattar hållbarhetsbeslut, uppger nästan en tredjedel (29 procent) att deras företags handlingar sällan överensstämmer med de hållbarhetsambitioner de kommunicerar till intressenter. Klyftan mellan uttalade ambitioner och handlingar fortsätter att utsätta företag för risken att anklagas för greenwashing.

Undersökningen belyser vikten av transparens och understryker hur centralt det är att bygga förtroende hos konsumenter, investerare och viktiga intressenter.

Läs mer om detta i senaste utgåvan av tidningen Packnews (tidigare nord emballage) som finns ute nu.

Läs vidare

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex

Senaste nytt

Efterfrågeökning kräver fabriksexpansion hos Modulpac

Modulpac i Ljungby växer och har nyligen fått flera nya projekt av varierande storlek, både från befintliga och nya kunder. Företaget tillverkare förslutningar till förpackningar. För att fortsätta utvecklas behsva ytterligare fabriksytor.
Modul

Albert Heijn i Holland först med förpackningar av PEF

PEF är ett bioplastmaterial som det pratats om länge. Nu har är det snart dags att kommersialisera materialet. Tidigt ute att använda det i en förpackning blir supermarketkedjan Albert Heijn.
avantium

New Yorks justitieminister stämmer PepsiCo för nedskräpning

New Yorks justitieminister lämnade för några veckor sedan in en stämningsansökan där hon anklagar PepsiCo för att ha skadat allmänheten och misslyckats med att varna konsumenter för miljö- och hälsohot från dess plastförpackningar av engångstyp.
pepsico1x

FunkyPack ska utveckla barriärlösningar för torrformade produkter

FunkyPack är ett nytt, svenskt projekt som ska utveckla smarta barriärlösningar till torrformade produkter. Tekniken att torrforma är etablerad men barriärer är fortsatt ett utvecklingsområde.
Kuddex