Globalt initiativ för återvinning av plastförpackningar

PUBLICERAD: 24 januari 2017
UPPDATERAD: 24 januari

New Plastics Economy lanserade sin senaste rapport på World Economic Forums årsmöte i Davos. Rapporten är en global handlingsplan för återvinning av plastförpackningar i linje med principerna för cirkulär ekonomi. Forskningen leds av Ellen MacArthur Foundation i samarbete med olika bidragsgivare.

Idag återvinns bara fjorton procent av alla plastförpackningar globalt (i Sverige är siffran 45 procent). Blir det inga förändringar så kommer världshaven att innehålla mera plast än fiskar år 2050. New Plastics Economy har därför satt upp tre mål för att förbättra plasten värde, när det gäller både ekonomi och miljö. Det första målet är att skapa en effektiv ekonomi runt återbruk av plastförpackningar genom förbättrad lönsamhet, effektivare återvinning, återanvändning och kontrollerad biologisk nerbrytning. Detta är grundbulten i den nya plastekonomin och en förutsättning för följande två punkter. Dels att kraftigt reducera läckage av plast till naturen, särskilt då till världshaven och till andra externa områden. Dels att frikoppla plasten från fossila råvaror för att minska förluster i det cirkulära kretsloppet och istället utveckla samt införa förnyelsebara råvaror i kretsloppet.

Tre strategier för att driva på förändringen

New Plastics Economy initiativ har genom analys av marknaden för plastförpackningar och i dialog med över 75 experter, identifierat tre strategier för att förändra marknaden för plastförpackningar och förbereda övergången till den nya plastekonomin:

1. Trettio viktprocent av förpackningarna kräver ny design och nytt material för att kunna återanvändas.

2. Över tjugo procent av plastförpackningarna kan återanvändas. Det vanligaste exemplet är plastkassar, som med en global förbrukning på 300 miljarder kassar omfattar tre procent av plastförbrukningen. Andra områden för återvinning är påfyllningsstationer av olika drycker samt koncentrat på olika vätskor. En stor andel är olika industriella bulkförpackningar samt sträckfilm.

3. Med förbättringar i design samt system för återvinning kan övriga 50 procent av förpackningarna bli ekonomiskt attraktiva. Förbättringar i sorteringen av de olika plastmaterialen är en viktig del. Det är samtidigt viktigt att öka efterfrågan på återvunnen plast genom frivilliga åtaganden eller med politiska styrmedel, enligt rapporten.

Förpackningar som kräver ny design och nya material

Småformat som lock, kapsyler och påsar återvinns inte på grund av sin storlek. Här krävs en ny design och ett förbättrat retursystem. Nya material vilka ersätter blandmaterial som plast och aluminium behövs, alternativt processer som gör att man kan separera dessa vid återvinningen.

Det gäller att ersätta oönskade material som PVC, expanderad polystyren och polystyren, med plaster som kan återanvändas. Förpackningar som är förorenade med exempelvis hämtmat, är svåra att återvinna. Lösningen är att ta fram komposterbar plast så att näringsämnena kan komposteras tillsammans med förpackningen.

Genom att ändra designen på förpackningarna, minska mängden färgpigment samt täckvitt, och satsa på andra typer av plastråvaror och tillsatser så kan värdet på den återvunna plasten ökas med upp till 140 amerikanska dollar per ton. Tillsammans med förbättringar i retur och återvinning kan det totala värdet ökas med 290 dollar per ton vilket gör återvinningen ekonomisk lönsam.

The New Plastics Economy är ett treårigt initiativ för att driva på marknaden till ett fungerande system för hantering av plast. Deltagande förpackningsföretag och varumärkesägare är Amcor, The Coca-Cola Company, Danone, Mars, Novamont, Unilever, och Veolia. Rapporten kan laddas ner här.

Läs vidare

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

Ny pappersbaserad bottenfilmslösning från SEE

SEE har utvecklat en ny pappersbaserad bottenbana för att hjälpa livsmedelsproducenter och butikskedjor att minska plastanvändningen.
SEE Barrier_Formable_Paper_Kraft_Hot Smoked Salmon Fillets.png-Large-JPEGx

Bioplastproduktionen väntas växa med sjutton procent kommande fem år

En aktuell marknadsstudie förutspår en årlig tillväxt på 17 procent för biobaserade polymerer mellan år 2023 och år 2028.
csr

Allt fler robotar automatiserar skärborden

På den nyligen avslutade Fespamässan i Amsterdam visade det schweiziska företaget Zünd både nuvarande och framtida skärbordslösningar där robotar spelar en viktig roll.
zund-fespa_01

Senaste nytt

Metsä Boards falskartongmaskin är nu störst i Europa

Metsä Board, en del av Metsä Group, invigde sin uppgraderade falskartongmaskin i Husum, Sverige, den 11 april.
Ribbon has been cutx

kp lanserar livsmedelstråg av etthundra procent återvunnet material

Klöckner Pentaplast (kp) har lanserat de första livsmedelstrågen bestående av etthundra procent återvunnen PET (rPET) som uteslutande kommer från tråg.
KP trayx

HP kommer till Drupa med tre nyckelord

Nyckelorden för HP på Drupa är automation, integration och hållbarhet, ord som de kommer att ta itu med via tre teknologier.
drupa24_hpx

Yngre vuxna mer intresserade av hållbara förpackningslösningar

Enligt plastförpackningsjätten ALPLA:s ”2024 Sustainability and Convenience in Packaging Survey”, prioriterar yngre shoppare (18-34 år) hållbara förpackningar till den grad att de är villiga att spendera mer, resa längre och göra andra extra ansträngningar för att säkerställa att deras inköp inkluderar miljövänliga vänlig förpackning.
alplax