Framtidsutsikter för trycksaker och förpackningar och heta ämnen på printkonferens

PUBLICERAD: 14 juni 2023
UPPDATERAD: 14 juni

 

Håvard Grjotheim, styrelseordförande i Scandbook och ordförande i den nordiska printorganisationen NOPA var moderator under konferensen Print Matters 2023.

Intergraf och NOPA:s årliga konferens Print Matters for the Future satte i år ljus på den senaste utvecklingen inom olika marknadssegment för trycksaker och förpackningar. Andra frågor i ropet var AI-utvecklingen och tryckeriernas miljöansvar.

Konferensen Print Matters for the Future ägde rum 9 juni i Riga, Lettland. Evenemanget gav insikter om den senaste utvecklingen inom olika marknadssegment för olika trycksaker och förpackningar och lockade fler än 110 deltagare från den globala och europeiska tryckeribranschen som fick lyssna till presentationer och nätverka under en heldag.

Miljö och hållbarhet

Ett tema som genomsyrade de flesta av presentationerna på konferensen handlade om hållbarhet och miljöansvar i tryckeribranschen. Några av dagens talare presenterade innovativa metoder för att minska koldioxidavtrycket i samband med tryckproduktion.

Sätt klimatmål för företaget, ta bort ineffektiv produktion, reducera förpackningsmaterial, växla till ett noga utvalt leverantörsled med fokus på deras miljövänlighet, investera för att reducera energibehovet och växla till e-mobilitet i produktionen med mera är exempel företag kan jobba med. Johannes Helmberger från den stora tyska rulloffset-tryckaren Niedermayr berättade att de gör just det, 222 år av transformation.

– Bättre hållbarhetsarbete leder till bättre prestanda i affärsverksamheten, summerade han.

Christof Walter från den europeiska tryckfärgsorganisationen (EuPIA)
Franskt förbud mot mineraloljor

Presentationer gick också på djupet om förpackningar, förpackningsavfall och nationella initiativ. Ett av de större samtalsämnena var den franska förordningen som började gälla från 1 januari 2023. Den listar mineraloljor som ska förbjudas i tryckfärger till bland annat förpackningar som riskerar att migrera till livsmedel. Det handlar om att fasa ut ämnen som stör återvinningen av avfall eller begränsar användningen av återvunnet material på grund av de risker de utgör för människors hälsa.

Den franska förordningen, kommer att skärpas ytterligare från och med den 1 januari 2025, vilket skapar nya spelregler för tillverkare av tryckfärger, förpackningskonverterare med flera.
Diskussionen om avancerad artificiell intelligens (AI) – hur AI-genererade bilder och texter enkelt kan skapas, vad det får betydelse och hur tekniken påverkar människor och samhällen och den framtida utvecklingen – var ett annat hett ämne. Hur påverkar detta den grafiska industrin?

Ivs Zenne, docent på Lettlands konstakademi höll ett föredrag om AI och hur det kommer att påverka den grafiska branschen.
Yrken i fara

Ivs Zenne, docent på Lettlands konstakademi, fick på temat en fråga från publiken om yrken som formgivare och grafisk designer kommer finnas kvar i framtiden. Hans analys är att de som är riktigt slipade och skickliga kommer att kunna ha kvar sina jobb, andra mer medelmåttiga kommer att ”dö ut” på sikt. Människans betydelse ska dock inte på något sätt underskattas:

– Kreativitet föds och kommer ur våra egna upplevelser.

Han säger vidare att företag på ett eller annat sätt bör anamma AI och inte hamna på efterkälken, för det är utan tvekan så att annars kommer andra företag som väljer att arbeta med den nya tekniken ligga steget före.

Sean Smyth, konsult för undersöknings- och analysföretaget Smithers.
Så utvecklas tryckmarknaden

Den inledande delen av konferensen levererades av Sean Smyth, konsult för Smithers, Storbritannien. Hans rapport om printmarknaden fram till 2028 innefattade utvecklingen inom olika marknadssegment för trycksaker med fokus på kommersiellt tryck. Han öppnade sitt anförande med att betona att print fortfarande är ett kraftfullt sätt att nå ut i bruset.

Den globala tryckindustrin är i förändring och har mycket att förhålla sig till. Störst så kallad megatrend är utan tvekan hållbarhetsfrågan, säger han men nämner även andra trender som mikro- och makroekonomier i förändring, geopolitiska risker och demografiska skiften såsom åldersförändringar i befolkningar och konsumentbeteenden. Teknikutvecklingen är en annan. Digitaltrycket växer och printkvaliteten har blivit bättre, likaså har efterbehandlingen blivit mer automatiserad och effektiv. Teknikutvecklingen i ett bredare perspektiv går också i en rasande takt.

Samtidigt står världen inför stora utmaningar.

– Vi befinner oss i en geopolitisk storm, säger han och nämner krig, flyktingkriser, klimatförändringar, energikriser, inflation och stagflation.

– Men den geopolitiska situationen är ändå säkrare 2023 än var vi stod för ett år sedan!

Tryckmarknaden då?

– Hela den övergripande tryckmarknaden ökar, och den ökar väsentligt, säger han.

Det som visar en dalande kurva är publikationer, tidningar och tidskrifter. Transaktionsprint minskar men marginellt, A4-print ligger kvar på en statisk nivå.

Digitaltryck har ett övertag

På den positiva sidan nämner han eventet Hunkeler Innovation Days där det tydligt visades upp att inkjetkvaliteten förbättrats på bestruket papper. Kopplat till detta är också en mer innovativ och automatiserad efterbehandling. Därmed flyttas de tidigare analoga jobben till inkjetmaskiner för att printa postutskick och säkerhetstryck. Inte minst förändrar det också boktrycket:

– Allt kan automatiseras mycket enklare – det bidrar till mindre serier och leder till mindre avfall och mindre miljöpåverkan.

– Digitaltrycket ser ut att ha ett övertag när det gäller miljövänlighet, säger han och jämför med konventionell tryckning där tryckplåtarnas aluminium är den största miljöboven. Värdet för tryckerier att satsa på digitaltryck är så mycket större, eftersom det nu kan matcha både när det gäller kvalitet och kostnad. Även större printvolymer blir vanligare och inkjet ligger steget före toner. Tonertekniken är mer begränsad än inkjet som har större möjligheter att trycka olika produkter, exempelvis storformat.

Utveckla affären med förpackningar

Han tog också upp frågan om lösningen för tryckerier att hitta nya affärer är att ta klivet in på förpacknings- och etikettområdet. Förpackningsboomen är tydlig och har fått extra stort genomslag, inte minst under pandemin.
Sean Smyth är inte helt övertygad och höjde ett varningens finger. Han menar att det är viktigt att förstå att förpackningstrycket är nischat, inriktat på specifika branscher, om man ska börja trycka förpackningar. Han betonade att den stora kakan av alla förpackningar kommer utan tryck, det ses exempelvis när det kommer till e-handelsförpackningar. Å andra sidan är personaliserat förpackningstryck oerhört kraftfullt i ett företags kommunikation.

Ford Bowers, vd på Printing United Alliance.

Deltagarna fick också en omfattande översikt över de nuvarande och framtida förhållandena på den amerikanska tryckmarknaden. Ford Bowers, vd på Printing United Alliance, avlade en rapport sponsrad av Canon.

Kvartalsvisa undersökningar där 346 företagsägare, tryckerier med flera, frågas ut om hur de upplever branschen och hur de kommer att ta beslut. 38 stycken av företagen i undersökningen är förpackningstryckare, vilka har störst ökad tillväxtpotential. Ingen tvekan om den saken, säger Ford Bowers.

Undersökningen som ger en överblick av den amerikanska tryckmarknaden visar 97,7 miljarder i total försäljning. Det är en uppgång med 3,4 procent över senaste året och upp hela 18,8 procent senaste två åren.
Han säger att många tryckerier som gjorde en sak igår gör inte samma sak i dag. Kommersiella tryckare (71,2 procent) har förändrats och investerat nya affärsområden utöver sina primära tryckområden och gjort diversifieringar. För skyltmakare är siffran 63,3 procent och screen- och profiltryckare 44,9 procent. Och det är med digitaltryckslösningar det görs. Civiltryckare har till exempel börjat trycka storformat och vice versa.

– Många av dem skiftar spår.

40 procent av de tillfrågade uppger att deras tillgångar har blivit tajtare vilket enligt Ford Bowers tyder på att marknaden kommer att saktas ner. Samtidigt uppger 48,4 procent att de upplever ett ökat motstånd till prisökningar från trycksaksköpare?

Lågkonjunktur och personalkostnader

En övervägande majoritet av deltagarna i undersökningen ser också tendenser till lågkonjunktur. Det svarar 57, 4 procent. Det som oroar tryckföretagen mest är ökade personalkostnader och att kunna bibehålla en tillväxt. Planen de har under 2023 för att öka tillväxten är främst att höja priserna, kontrollera sina kostnader mer effektivt och öka produktiviteten genom kapitalinvesteringar.
Drygt 60 procent uppger att de kommer att investera i hård- och mjukvara under 2023 och planerar att återinvestera mellan1 till 4 procent av sin årliga försäljning i år. Civiltryckare uppger i majoritet främst investera i arbetsflöde och inkjetlösningar och efterbehandling. Skyltmakare – e-handelslösningar och storformatsmaskiner med inkjetteknik. Även screen- och profiltryckare meddelar att e-handelslösningar är det som står härnäst på tur, men också DTF-transfer.

Manon Lassaigne från Frankrike fick i år motta förstapriset i Intergraf Young Talent Award. Hon stod också på talarlistan och höll ett föredrag om tryckets framtid i en digital värld och vad unga människor egentligen tycker om print. Hon är kommunikations- och marknadschef på tryckeriet Loire Impression, specialiserad på miljövänligt tryck. För två år sedan upptäckte hon tryckets värld och blev intresserad av att hitta nya miljövänliga tryckmetoder och material.

Läs vidare

Heidelberg vill förlösa din potential

Det blir världspremiär för den nya generationen av Speedmaster XL 106 på Drupa. Pressen ska möjliggöra autonomt tryck även inom förpackningsproduktion.
Speedmaster_XL_106_21k_5-2048x1365x

Världspremiär på drupa för Xeikons nya etikettpress

Xeikon kommer att ha en världspremiär på drupa 2024. Det är en etikettpress som trycker med en, ny, egenutvecklad bläckserie.
Untitled Design - 1

Xeikon visar innovationer inom nyckelsegment på Drupa

Xeikon, som är en del av Flint Group, erbjuder digitala lösningar för såväl den grafiska industrin som förpackningsbranschen. På Drupa visas de senaste innovationerna inom dessa segment.
SV-kollage-1536x1024x

Sexton förädlingsmöjligheter i en maskin

Scodix utvecklar sin dekoreringsteknik och kan nu erbjuda sexton olika dekoreringsalternativ i en och samma maskin. På Drupa kan man ta del av tekniken i företagets monter.
scodixx

Senaste nytt

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
01_Hero_Lessebo Texture_Close-up paper texture Morocco_Photo by Carl Anderx

Grathwol vill vinna Packnorth Award 2024 med en monomaterialbaserad PET-burk

Det danska företaget Grathwol konstaterar att man är först i världen med att kunna tillverka ett lock av PET till en burk av samma material. Det kan verka som att det borde vara enkelt, men det finns flera problem. Genom att man löst detta kan man nu erbjuda en monomateriallösning som underlättar återvinning. Naturligtvis vill man vinna ett pris i Packnorth Award 2024.
Påsk

Dags för branschen att sponsra framtidens medarbetare – Åke Sahlins Stipendiefond behöver fyllas på

Den har varit ett faktum i förpackningsbranschen i snart femtio år men samtidigt varit ganska anonym. Åke Sahlins Stipendiefond har genom åren hjälpt förpackningsstuderande ekonomiskt. Nu börjar kapitalet bli magert, det är dags för branschen att bidra med lite stöd till fonden!
Giltiga sedlarx

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x